Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Czy mogę przewozić kwas siarkowy 96 proc w ilości ok 60l samochodem...?

wrzesień 2010

Pełna treść pytania:

Czy mogę przewozić kwas siarkowy 96% w ilości ok 60l samochodem osobowym z "kratką" bez oznakowan, ADR ?


Odpowiedź :

Kwas siarkowy 96% klasyfikowany jest wg. ADR pod numerem UN 1830, II grupa pakowania. Zgodnie z zapisami Tabeli A działu 3.2 oraz przepisami rozdziału 1.1.3, w przypadku gdy ilość tego towaru nie przekracza 333 litrów pojemności nominalnej opakowań (towar 2 kategorii transportowej), możliwe jest korzystanie z wyłączenia 1.1.3.6 (dotyczącego ilości towaru w jednostce transportowej).

Przewóz na warunkach wyłączenia 1.1.3.6 może odbywać się nieoznakowaną jednostką transportową. Należy jednak pamiętać o innych wymaganiach mających w tej sytuacji zastosowanie (np. w zakresie pakowania, oznakowania i dokumentacji przewozu). Przepisy nie nakładają obowiązku przewozu sztuk przesyłki z UN 1830 w specjalnych warunkach, tym samym zgodnie z 7.2.1 i 9.4 ADR mogą być one załadowane m.in. do pojazdów zamkniętych. Ładunek powinien być odpowiednio zamocowany tak aby w normalnych warunkach przewozu nie mogło dojść do uwolnienia przewożonego towaru.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024