Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Ile rozpuszczalnika lub benzyny ekstrakcyjnej mogę przewozić w...?

sierpień 2014

Pełna treść pytania:

Ile rozpuszczalnika lub benzyny ekstrakcyjnej mogę przewozić w samochodach o dmc do 3,5T


Odpowiedź :

Przede wszystkim, przepisy ADR nie uzależniają zasad przewozu od DMC jednostki transportowej. Innymi słowy: nie ma znaczenia czy towar niebezpieczny jest przewożony jednostką o DMC<=3.5 tony czy też większą. Drobne różnice dotyczą wyłącznie wyposażenia w sprzęt ochrony przeciwpożarowej czyli gaśnice (minimalna zawartość proszku gaśniczego uzależniona jest właśnie od DMC jednostki). W kontekście pytania, należy odpowiedzieć, że przewozić można dowolną ilość towaru (o ile nie zostanie przekroczona ładowność jednostki) pod warunkiem spełnienia wymagań ADR. Oczywiście w przypadku, gdy możliwe będzie zastosowanie wyłączeń (np. ze względu na ilość towaru w jednostce transportowej - 1.1.3.6) wymagania będą odpowiednio ograniczone. Pełnej odpowiedzi co do możliwości stosowania wyłączeń można będzie udzielić dopiero znając dane klasyfikacyjne (numer UN, grupa pakowania) towarów oraz wiedząc w jakich (jakiej objętości) opakowaniach są lub będą one umieszczone.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024