Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Przewóz butli propan-butan a parkowanie pojazdu.

czrwiec 2014

Pełna treść pytania:

Witam chciałem zasięgnąć info na temat przewozu butli 11kg busem do 3,5t a dokładnie mam na aucie 92 butle propan-butan 11kg. każda i według przepisów są jakieś zastrzeżenia co do parkowania np. w miescie na parkingu? oczywiscie na jakiś czas np 15minut? Pytam bo straż miejska miała o to pretensje. Prosze o info


Odpowiedź :

92 butle po 11 kg to 1012 kg gazu (UN 1965).

Jest to więc przewóz bez stosowania wyłączeń. Kierowca pojazdu musi więc stosować się do znaków drogowych dotyczących pojazdów przewożących towary niebezpieczne (w szczególności znaków B13, B13a czy znaków związanych z ograniczeniami przewozu przez tunele). Z punktu widzenia przepisów ADR, ograniczenia dotyczące możliwości parkowania, dla towarów klasy 2, mogą wynikać z przepisów dotyczących tzw. nadzorowania.

Zgodnie bowiem z zapisami 8.5 ADR:

Pojazdy przewożące towary niebezpieczne w ilościach podanych w przepisach specjalnych S1 (6) i S14 do S24 w dziale 8.5, zgodnie ze wskazaniem w kolumnie (19) tabeli A w dziale 3.2, powinny być nadzorowane albo zaparkowane bez nadzoru w magazynach lub w podobnych miejscach na terenie przedsiębiorstwa, zapewniających im bezpieczeństwo. W razie braku takich warunków, po odpowiednim zabezpieczeniu pojazdu, może on być zaparkowany w wydzielonym miejscu, odpowiadającym warunkom określonym poniżej pod literą (a), (b) lub (c):

  • (a) na parkingu samochodowym nadzorowanym przez personel, który został poinformowany o właściwościach ładunku i miejscu znajdowania się kierowcy;
  • (b) na publicznym lub prywatnym parkingu samochodowym, gdzie pojazd nie jest narażony na uszkodzenie ze strony innych pojazdów; lub (c) w odpowiednim miejscu położonym na otwartym terenie, oddzielonym od głównych dróg i domów mieszkalnych, gdzie w normalnych warunkach nie przechodzą i nie gromadzą się ludzie. Z parkingów wymienionych pod literą (b) należy korzystać tylko wtedy, gdy nie są dostępne miejsca wymienione pod literą (a), a z miejsc wymienionych pod literą
  • (c) tylko wtedy, gdy nie są dostępne miejsca wymienione pod literami (a) i (b).

Należy jednak zauważyć, że w przypadku UN 1965, ilość wymagająca nadzorowania została określona przepisem S20 w brzmieniu:

Przepisy działu 8.4 dotyczące nadzorowania pojazdów mają zastosowanie w przypadku, gdy całkowita masa lub objętość tych materiałów w pojeździe przekracza 10000 kg w przypadku towarów w sztukach przesyłki lub 3000 litrów w przypadku cystern.

W naszym przypadku powyżej przytoczone wymagania dotyczące nadzorowania nie mają więc zastosowania (bo granica ustalona została na poziomie 10 ton towaru). Również z przepisów Prawa o Ruchu Drogowym (Kodeks Drogowy) nie ograniczają w tym przypadku prawa do postoju pojazdu (choć przy okazji warto przypomnieć treść przepisu Art. 49 ust. 2 pkt 5:

2. Zabrania się postoju: (...) 5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024