Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Czy detektor w ilości 500 kg zaliczony do klasy 7

grudzień 2011

Pełna treść pytania:

Czy detektor w ilości 500 kg w komorze dużej rozproszeń zaliczony do klasy 7, UN 2910. Czy może przewozić kierowca bez uprawnień ADR - dot. jednego kursu


Odpowiedź :

Zgodnie z brzmieniem przepisu S5 działu 8.5 ADR:

S5: Przepisy szczególne dotyczące przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 w wyłączonych sztukach przesyłki (UN 2908, 2909, 2910 i 2911).
Nie mają zastosowania wymagania dotyczące instrukcji pisemnych, podane pod 8.1.2.1 (b) oraz wymagania podane pod 8.2.1, 8.3.1 i 8.3.4. Z powyższego wynika, że kierowca w przypadku przewozu towaru spełniającego warunki zaliczenia go do UN 2910 (MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - ILOŚĆ MATERIAŁU OGRANICZONA), nie musi mieć ukończonego szkolenia, gdyż wymóg ten wskazany jest w przepisie 8.2.1. Wymóg ukończenia szkolenia specjalistycznego jest natomiast wskazywany przepisem S11 (1) działu 8.5. Przepis ten jednakże nie dotyczy UN 2910.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024