Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Ile paliwa można przewozić w beczkach w busie ?

lipiec 2014

Pełna treść pytania:

Ile paliwa można przewozić w beczkach w busie ?


Odpowiedź :

Jeżeli paliwo to zostało nabyte przez osobę fizyczną do użytku w gospodarstwie domowym lub w związku z aktywnością sportowo - rekreacyjną nabywcy, zgodnie z postanowieniami 1.1.3.1 (a), przewóz taki nie podlega ADR o ile towary znajdują się w opakowaniach wielokrotnego użytku o pojemności nie większej niż 60 litrów a całkowita ilość towaru na jednostkę transportową nie przekracza 240 litrów. Inne wyłączenia pozwalają na przewóz maksymalnie 60 litrów paliw płynnych (służących do napędu pojazdu lub jego wyposażenia) w zbiornikach przenośnych bez stosowania ADR (przepis 1.1.3.3 (a)). W przypadku zadającego pytanie chodzi jednak zapewne o opakowania większe niż 60 litrów. Wcześniej opisane reguły nie mają więc z pewnością zastosowania.

Należy więc przyjąć, że przewóz będzie się odbywał na warunkach ogólnych ADR - i w tej sytuacji, po spełnieniu reguł ADR, ilość ograniczona jest jedynie dopuszczalną ładownością pojazdu. W przypadku zaś, gdy ilość paliwa nie przekroczy limitów wskazanych w 1.1.3.6.3 ADR, możliwe będzie korzystanie z częściowego wyłączenia wynikającego z ilości towaru w jednostce transportowej. Limity te są różne dla poszczególnych grup towarów, gdyż zostały powiązane z tzw. kategorią transportową towaru. Np. dla benzyny UN 1203, limit wynosi 333 litry (pojemności nominalnej opakowań), zaś dla oleju napędowego 1000 litrów (pojemności nominalnej opakowań). W przypadku ładunków "mieszanych" stosowanie wyłączenia jest możliwe o ile wartość punktowa ładunku nie przekracza 1000 (pkt). Należy podkreślić, że wyłączenie to ma charakter częściowy i większość przepisów ADR należy stosować (temat ten był już wielokrotnie poruszany na forum).

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024