Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Przewóz UN1080 klasa 2.2, butle.

maj 2014

Pełna treść pytania:

Czy można przewozić samochodem 3,5t materiały oznaczone:
UN 1080 nazwa SULPHUR HEXAFLUORIDE Klasa 2.2 180 kg 2 sztuki butle ?


Odpowiedź :

Towar UN 1080 - SZEŚCIOFLUOREK SIARKI jest klasyfikowany jako gaz skroplony, niepalny i nietrujący. Oczywiście może być on przewożony pojazdem o DMC<=3.5 tony pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań ADR. Towar ten ma przypisaną 3 kategorię transportową a więc podana ilość 180 kg uprawnia do zastosowania wyłączenia dotyczącego ilosci w jednostce transportowej. W związku z tym (o ile nie ma innych TN) jednostka nie musi być oznakowana. Jej wyposażenie to 1 gaśnica 2 kg ABC (spełniająca wymagania ADR). Kierowca nie musi posiadać zaświadczenia ADR lecz powinien być przeszkolony przez Doradcę ds bezpieczeństwa (DGSA), zgodnie z 8.2.3 ADR lub Art 14 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (szkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem). W jednostce nie muszą znajdować się instrukcje pisemne oraz wynikające nich wyposażenie. Przewozowi musi towarzyszyć odpowiedni dokument przewozowy towarów niebezpiecznych. Obowiązują przepisy CV:

CV9: Sztuki przesyłki nie powinny być rzucane lub narażone na uderzenia. Naczynia powinny być tak układane na pojeździe lub w kontenerze, aby nie mogły przewrócić się lub spaść.

CV10: Butle zgodne z definicją podaną pod 1.2.1 powinny być układane równolegle lub prostopadle do osi podłużnej pojazdu lub kontenera; jednakże butle znajdujące się przy przedniej ścianie powinny być ułożone prostopadle do tej osi. Butle krótkie o dużej średnicy (30 cm i więcej) mogą być układane wzdłuż pojazdu lub kontenera, przy czym ich kołpaki powinny być skierowane do środka pojazdu lub kontenera. Butle, które są dostatecznie stabilne, lub które są przewożone w odpowiednich urządzeniach skutecznie chroniących je przed przewróceniem, mogą być ustawione w pozycji pionowej. Butle znajdujące się w pozycji leżącej powinny być odpowiednio i pewnie zaklinowane, przymocowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły się przesuwać.

CV36: Sztuki przesyłki powinny być - w miarę możliwości - załadowane do pojazdów odkrytych, pojazdów wentylowanych, kontenerów odkrytych lub do kontenerów wentylowanych. W przypadku gdy nie jest to praktycznie możliwe i sztuki przesyłki przewożone są w pojazdach zamkniętych lub w kontenerach zamkniętych, na drzwiach skrzyni ładunkowej pojazdu lub odpowiednio na drzwiach kontenera powinien być umieszczony następujący napis, składający się z liter o wysokości co najmniej 25 mm:

"UWAGA BRAK WENTYLACJI OTWIERAĆ OSTROŻNIE"

Powyższy napis powinien być sporządzony w języku wybranym przez nadawcę

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024