UWAGA !!! Awaria telefonów. Dostępny 693 469 590 lub 91 482 32 32

Masz Pytania ? Dzwoń
awaria tel. stac.
693 469 590
Logo forum, ADR

Przewóz Xylene/Ethylbenzene ADR KL.3 UN 1993.

czrwiec 2014

Pełna treść pytania:

Mam do przewozu 2 beczki metalowe po 20 L i 22 kg brutto, czyli łącznie 40 L, 44 kg brutto (flammable Liquid n.o.s. (Xylene/Ethylbenzene)ADR KL.3 UN 1993 grupa pakowania III. Czy możliwy jest przewóz samochodem bez oznakowania i bez przeszkolenia kierowcy?


Odpowiedź :

Podana ilość towaru uprawnia do zastosowania podczas przewozu warunków wyłączenia dotyczącego ilości towaru w jednostce transportowej (1.1.3.6). Zgodnie z tymi warunkami jednostka transportowa nie musi być oznakowana, zaś od kierowcy nie wymaga się posiadania Zaświadczenia ADR. Należy jednakże pamiętać, że wyłączenie to nie jest wyłączeniem całkowitym i znaczna część wymagań ADR nadal musi być spełniona.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
awaria tel. stacjonarnych, 693 469 590 (tel.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019