Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Czy zapałki sztormowe UN 2254 pakowane w ilościach wyłączonych można...?

lipiec 2017

Pełna treść pytania:

Czy zapałki sztormowe UN 2254 pakowane w ilościach wyłączonych można przewozić w jednej jednostce transportowej razem klasą 1, i czy wymagany jest dokument przewozowy do przewozu ilości wyłączonych?


Odpowiedź :

Zakładam, że pytający ma na myśli zapałki UN 2254, zapakowane w ilościach ograniczonych, a więc na warunkach wyłączenia wskazanego w 3.4 ADR, nie zaś w ilościach wyłączonych (3.5 ADR), gdyż to wyłączenie nie ma zastosowania dla UN 2254.

Należy zauważyć, że zgodnie z brzmieniem 7.5.2.4 ADR: "Ładowanie razem towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych z jakimkolwiek rodzajem materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi, z wyłączeniem podklasy 1.4 oraz UN 0161 i UN 0499, jest zabronione."

Jeśli więc towary klasy 1 o których dotyczy pytanie nie są towarami podklasy 1.4 oraz nie są towarami o UN 0161 lub UN 0499 to taki przewóz jest zabroniony.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024