Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Samochod do 3,5t przewożący butle 11kg propan butan jakie musi mieć...?

sierpień 2010

Pełna treść pytania:

Samochod do 3,5t przewożący butle 11kg. propan butan - jakie musi mieć uprawnienia i wyposażenie ?


Odpowiedź :

Dopuszczalna masa całkowita jednostki transportowej ma w świetle obowiązujących przepisów bardzo niewielki wpływ na rodzaj i zakres wymagań w stosunku do pojazdu, jego wyposażenia i załogi.

Zdecydowanie ważniejsze, w przypadku przewozu butli z UN 1965 jest rozgraniczenie dwóch przypadków: przewozu z zastosowaniem wyłączenia częściowego dotyczącego ilości przewożonego towaru (tzw. wyłączenie 1.1.3.6) i przewozu bez stosowania wyłączeń.

Ten pierwszy przypadek (częściowe wyłączenie) zachodzi, jeśli ilość przewożonego gazu (przy założeniu że jest to jedyny przewożony towar niebezpieczny) nie przekracza 333 kg. Drugi przypadek zachodzi, gdy ilość towaru UN 1965 w jednostce transportowej jest większa od 333 kg.

Jeśli jednostka porusza się na warunkach wyłączenia wymagania w stosunku do pojazdu i załogi są obniżone. M.in. porusza się ona bez oznakowania tablicami ostrzegawczymi, w zakresie wyposażenia wymagane jest jedynie posiadanie jednej gaśnicy do pożarów grup ABC o zawartości proszku nie mniej niż 2 kg zaś kierowca nie musi posiadać tzw. Zaświadczenia ADR (choć powinien być przeszkolony w zakresie wynikającym z zapisów rozdziału 8.2.3 ADR).

W przypadku gdy z wyłączenia nie można skorzystać, obowiązują wszystkie wymagania ADR a jedyne co będzie wyróżniać pojazd o DMC nieprzekraczającej 3.5 tony to wymóg posiadania mniejszych gaśnic (minimum 4 kg proszku lecz co najmniej 2 gaśnice i co najmniej jedna nie mniejsza niż 2 kg - czyli w praktyce 2 sztuki gaśnic o zawartości proszku 2 kg). Dla jednostek o większym DMC wymagania co do wielkości gaśnic będą wynosić odpowiednio 8 kg (DMC do 7.5 tony włącznie) i 12 kg (pozostałe przypadki).
W każdym przypadku butle powinny być oznakowanie zgodnie z wymaganiami ADR a przewozowi powinien towarzyszyć stosowany dokument przewozowy spełniający wymagania rozdziału 5.4.1 ADR.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024