Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Wyłączenie z ADR.

grudzień 2013

Pełna treść pytania:

Chciałbym się dowiedzieć czy na zasadzie wyłączenia z ADR można wozić butle 17 oraz 85 kg samochodem do 3,5 tony. ADR 2A nr UN: 3163 na jakiej podstawie, ile kilogramów i jakie warunki muszę spełnić.


Odpowiedź :

Przewóz gazu skroplonego, klasyfikowanego jako UN 3163, podlegać może wyłączeniu dotyczącemu ilości towarów niebezpiecznych w jednostce transportowej (pot. 1.1.3.6 lub "bez tablic").
W przypadku tego towaru, z wyłączenia można korzystać o ile ilość przewożonego towaru nie przekracza 1000 kg netto. W przypadku korzystania z wyłączenia nie można jednakże zapominać, że szereg przepisów nadal obowiązuje np. dotyczących szkolenia załogi pojazdu (szkolenia dla osób innych niż kierowcy zobowiązani do posiadania Zaświadczenia ADR) czy też wyposażenia jednostki transportowej w co najmniej jedną gaśnicę proszkową, odpowiednią do gaszenia pożarów grup ABC, o zawartości proszku nie mniej niż 2 kg (i spełniającą inne wymagania ADR). Obowiązują również przepisy rozdziału 7.5.11 : CV9, CV10 i CV36 dotyczące sposobu rozmieszczenia butli oraz wykorzystywanego pojazdu. Szczególnie warto zwrócić uwagę na przepis CV36 o treści:

Sztuki przesyłki powinny być - w miarę możliwości - załadowane do pojazdów odkrytych, pojazdów wentylowanych, kontenerów odkrytych lub do kontenerów wentylowanych. W przypadku gdy nie jest to praktycznie możliwe i sztuki przesyłki przewożone są w pojazdach zamkniętych lub w kontenerach zamkniętych, na drzwiach skrzyni ładunkowej pojazdu lub odpowiednio na drzwiach kontenera powinien być umieszczony następujący napis, składający się z liter o wysokości co najmniej 25 mm: "UWAGA BRAK WENTYLACJI OTWIERAĆ OSTROŻNIE"

Powyższy napis powinien być sporządzony w języku wybranym przez nadawcę.

oraz przepis CV10:

Butle zgodne z definicją podaną pod 1.2.1 powinny być układane równolegle lub prostopadle do osi podłużnej pojazdu lub kontenera; jednakże butle znajdujące się przy przedniej ścianie powinny być ułożone prostopadle do tej osi. Butle krótkie o dużej średnicy (30 cm i więcej) mogą być układane wzdłuż pojazdu lub kontenera, przy czym ich kołpaki powinny być skierowane do środka pojazdu lub kontenera. Butle, które są dostatecznie stabilne, lub które są przewożone w odpowiednich urządzeniach skutecznie chroniących je przed przewróceniem, mogą być ustawione w pozycji pionowej. Butle znajdujące się w pozycji leżącej powinny być odpowiednio i pewnie zaklinowane, przymocowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby nie mogły się przesuwać.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024