Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Logo forum, ADR

Wymagania dotyczące szkolenia kierowcy.

czrwiec 2014

Pełna treść pytania:

Czy we wszystkich przypadkach jest tak że jeśli nie musi być pojazd oznaczony tablicami, to kierowca nie musi mieć przeszkolenia ADR ? Dziekuje za odp.


Odpowiedź :

Niezależnie od tego czy jednostka transportowa jest czy też nie jest oznakowana tablicami ostrzegawczymi, kierowca podlega wymogowi szkolenia w zakresie ADR. Fakt oznakowania czy też nieoznaowania jednostki ma jednak wpływ na określenie wymaganej formy i zakresu szkolenia. W przypadku jednostek oznakowanych, kierowca powinien mieć ukończony stosowny kurs lub kursy i posiadać dokument "Zaświadczenie ADR", określony w przepisach. W pozostałych sytuacjach (najczęściej przewóz na warunkach wyłączeń) kierowca powinien ukończyć szkolenie prowadzone przez Doradcę ds. bezpieczeństwa, opisane w 1.3 ADR oraz Art. 14 Ustawy z 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z zapisem ustawowym, prowadzący szkolenie potwierdza pisemnie jego przeprowadzenie (potwierdzenie to nie jest jednak dokumentem wymaganym podczas kontroli na drodze). Należy nadmienić, że szkoleniu tego typu podlegają również pozostali członkowie załogi pojazdu.

autor: Michał Kokociński / DGSA Serwis

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024