Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Interepretacja przepisów Rozporządzenia 561/2006 przez GITD

Najnowsze wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące kontroli przepisów o czasie pracy kierowców. W jaki sposób ITD interpretuje przepisy Rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Co rozumie pod pojęciem odpoczynku dobowego ? W jaki sposób ustala się okres jazdy ciągłej ? Co oznacza 6-cio dniowy okres pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi, przypadki szczególne i wiele innych.

W związku z brakiem jednolitej interpretacji przepisów o czasie pracy kierowców, Główny Inspektor Transportu Drogowego po raz drugi wydał wytyczne w sprawie postępowania inspektorów transportu drogowego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o okresach prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących w przewozach drogowych.

Wytyczne te zostały wydane 28 lipca 2011 roku i przesłane do wszystkich wojewódzkich inspektoratów ITD.

Co znajduje sie w wytycznych ?

Przede wszystkim rozwiane zostały wątpliwości co do okresu jazdy ciągłej, dość niejasno określonej w rozporządzeniu. Wątpliwość dotyczyła problemu czy 45 min przerwa kończy jeden okres prowadzenia. Zgodnie z rozporządzeniem przerwy w jeździe ciągłej mają podane warunki minimalne. I tak przerwę można podzielić na dwie części: pierwszą minimum 15 minutową i drugą minimum 30 minutową. Zatem pierwsza minimum 15 minutowa przerwa mogła być również przerwą trwającą 45 minut i więcej. Zgodnie z interpretacją wykonanie min. 45 minutowej przerwy kończy okres jazdy i rozpoczyna kolejny.

Nowością w stosunku do wytycznych wydanych w 2009 roku jest zastosowanie się do Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 7 czerwca 20011 roku w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem 561/2006.

Kary za skrócenie odpoczynku dziennego i przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia zależą od wielkości odpoczynku wykonanego przez kierowcę. W tej kwestii interpretacja nakazuje nakładanie kary za wydłużenie okresu prowadzenia w okresie od odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin do kolejnego odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin. Wytyczne precyzyjnie określają co jest odpoczynkiem dobowym pełnym a kiedy uznaje sie go za skrócony.

Ważną częścią niniejszej interpretacji jest kwestia odpoczynków tygodniowych. Kiedy mamy do czynienia ze skróconym odpoczynkiem tygodniowym i w jaki sposób liczy sie kolejne okresy 24 godzinne do uzyskania kolejnego okresu odpoczynku tygodniowego.

Zachęcamy do lektury.

Wytyczne ITD dotyczące kontroli Wytyczne ITD dotyczące kontroli

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024