Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
ADR Podręcznik praktyka i kierowcy Tom I

ADR Podręcznik praktyka i kierowcy Tom I

Podręcznik dla osób zaangażowanych w przewóz oraz pozostałe operacje transportowe towarów niebezpiecznych. W kompleksowy sposób prezentuje to, co zarówno nadawcy jak i kierowcy powinni wiedzieć o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wydawnictwo Marek Różycki, kwiecień 2013 r., 204 strony

Oczekiwanie na nową wersję ADR

Tom 1

Przyjęto podział na trzy tomy.Tom pierwszy obejmuje podstawowe informacje niezbędne dla użytkowników towarów niebezpiecznych. Dzięki niemu można się dowiedzieć nie tylko suchych faktów ale także zrozumieć co, kiedy i na jakich warunkach powinno podlegać pod regulacje transportowe. Mocną stroną wydawnictwa jest zaprezentowanie wielu zagadnień w sposób graficzny oraz zaproponowanie swoistego graficznego "Spisu treści" dla użytkownika. Dzięki wydawnictwu nawet niewprawni zainteresowani mogą łatwo znaleźć poszukiwane tematy i odpowiedzi na pytania jakie rodzi transport towarów niebezpiecznych. Opracowując poszczególne tematy zawarto informacje o przepisach ADR w 2013 roku.

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA - WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

 • Przepisy Transportowe
 • Gdzie i kiedy stosujemy ADR
 • Co się zmieniało w ADR
 • Przepisy krajowe - granice stosowania przepisów
 • Prawo chemiczne (ustawa o preparatach i substancjach chemicznych
 • Odpady
 • Statystyka ADR/RID
 • Układ umowy ADR
 • Właściwości towarów
 • Tabela pierwszeństwa zagrożeń
 • Ułatwienia i wyłączenia
 • Właściwa władza
 • Definicje
 • Obowiązki uczestników przewozu
 • Doradca ds Bezpieczeństwa

CZEŚĆ DRUGA BEZPIECZEŃSTWO, WYPADKI I SANKCJE

 • Kontrola przewozu
 • Wypadki z udziałem towarów niebezpiecznych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Tunele
 • Plan Ochrony (1.10 ADR)

CZĘŚĆ TRZECIA PROCEDURY NADAWCZE

 • Szkolenie
 • Formy przewozu
 • Przewóz w sztukach przesyłki
 • Przewóz luzem
 • przewóz w cysternach
 • Wymagania dotyczące pojazdów
 • Dokumentacja
 • Oznaczanie
 • Ładowania i pakowanie razem
 • Wyposażenie
 • Wyposażenie PPOŻ
 • Wymagania w zakresie warunków przewozu

CZĘŚĆ CZWARTA PRAKTYKA PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Stosowanie innych przepisów - trasnport multimodalny
 • Umowy multilateralne
 • Przykłady praktyczne
 • Wymagania w zakresie mocowania ładunków

CZĘŚĆ PIĄTA ĆWICZENIA i DODATKI

 • Ćwiczenia i testy
 • Dodatek - mini słownik ADR
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32