Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory.

Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory.

Jedna z najlepszych książek opisująca zagadnienia związane z czasem pracy kierowców. W prosty i przystępny sposób omawia poszczególne aspekty czasu pracy: rozliczenia, kontrole, godziny nadliczbowe, delegacje itp.

426 str / format A4 / miękka oprawa, klejona / wyd. IV 2013 r. + Płyta CD

oczekiwanie na wznowienie (III-IV kwartał)

Publikacja jest doskonałą pozycją dla osób zajmujących się rozliczaniem, kontrolą czasu pracy w przedsiębiorstwie transportowym oraz właścicieli firm transportowych czy spedycyjnych

Załączona płyta CD zawiera akty prawne oraz interpretacje i stanowiska urzędowe

Łukasz Prasołek - autor Komentarza do ustawy o czasie pracy kierowców oraz wielu innych publikacji dotyczących czasu pracy

Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, w latach 2006-2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW

Obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sadu Najwyższego

Spis treści

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

  • 1.1. Podstawy prawne
  • 1.2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej
  • 1.3. Zmiany w przepisach polskich od 15 sierpnia 2013 r.
  • 1.4. Podstawowe definicje

2. Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

  • 2.1. Ustawa o transporcie drogowym
  • 2.2. Czas prowadzenia pojazdu
  • 2.3. Kierowca-pracownik
  • 2.4. Rejestracja czasu pracy kierowców
  • 2.5. Kontrola czasu pracy kierowcy

3. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

  • 3.1. Definicje
  • 3.2. Kryterium wieku
  • 3.3. Wymagania szczególne dla kierowcy
  • 3.4. Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe
  • 3.5. Badania kierowców
  • 3.6. Wpisywanie danych do prawa jazdy

4. Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

  • 4.1. Zakres zastosowania rozporządzenia WE nr 561/2006
  • 4.2. Czas jazd i przerwy
  • 4.3. Odpoczynki - dobowy i tygodniowy

5. Przewozy poza obszarem Unii Europejskiej

  • 5.1. Umowa AETR
  • 5.2. Wyłączenia stosowania Umowy AETR
  • 5.3. Okresy prowadzenia i przerwa w prowadzeniu
  • 5.4. Odpoczynek dzienny i jego rodzaje
  • 5.5. Odpoczynek w załodze
  • 5.6. Odpoczynek tygodniowy
  • 5.7. Odstąpienie od stosowania przepisów Umowy AETR

6. Przewozy regularne

  • 6.1. Zasady wykonywania przewozów regularnych
  • 6.2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki
  • 6.3. Przerwy i odpoczynki w przewozach regularnych na trasach powyżej 50 km
  • 6.4. Przewozy mieszane

7. Kierowca-pracownik

  • Podstawy prawne
  • Czas pracy kierowcy
  • Czas dyżuru kierowcy
  • Systemy czasu pracy kierowców

8. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

  • Przekroczenie norm czasu pracy
  • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Czas wolny za godziny nadliczbowe
  • Praca w dni wolne od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
  • Praca w niedziele i święta
  • Praca w godzinach nocnych

9. Czas pracy kierowców samozatrudnionych

  • Wymogi UE
  • Zakres podmiotowy nowelizacji
  • Pojęcie i ograniczenia czasu pracy
  • Dokumentacja czasu pracy

10. Podróże służbowe kierowców

  • Pojęcie podróży służbowej
  • Miejsce pracy kierowcy
  • Należności z tytułu krajowych podróży służbowych
  • Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych

11. Dokumentacja czasu pracy kierowców

  • 11.1. Teczka dla kierowcy
  • 11.2. Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy kierowców
  • 11.3. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu
  • 11.4. Lista obecności dla kierowcy
  • 11.5. Ewidencja czasu pracy kierowcy
  • 11.6. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu
  • 11.7. Specyficzna dokumentacja przy przewozach regularnych do 50 km

12. Używanie tachografów i wykresówek

  • 12.1. Obowiązek instalowania tachografu
  • 12.2. Zasady użytkowania tachografów analogowych
  • 12.3. Obowiązki pracodawcy
  • 12.4. Obowiązki kierowcy
  • 12.5. Nieprawidłowe użytkowanie tachografu

13. System tachografów cyfrowych

  • 13.1. Obowiązek instalowania tachografów cyfrowych
  • 13.2. Karty elektroniczne (chipowe)
  • 13.3. Obsługa tachografu cyfrowego
  • 13.4. Działalność warsztatów instalujących tachografy cyfrowe
  • 13.5. Odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika

14. Zasady kontroli przedsiębiorców

  1. 14.1. Zasady ogólne kontroli
  2. 14.2. Rozpoczęcie kontroli
  3. 14.3. Sposób przeprowadzenia kontroli
  4. 14.4. Książka kontroli
  5. 14.5. Ograniczenia kontroli
  6. 14.6. Sprzeciw wobec podjęcia kontroli

15. Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD inne organy

  • 15.1. Organy uprawnione i zakres kontroli
  • 15.2. Zasady działania i prowadzenia kontroli przez ITD
  • 15.3. Zasady przeprowadzania kontroli przewozów drogowych przez inne podmioty
  • 15.4. Zasady kontroli i odpowiedzialności, wynikające z rozporządzenia WE nr 561/2006
  • 15.5. Europejskie zasady dotyczące liczby i zakresu kontroli
  • 15.6. Kary pieniężne nakładane na przewoźników drogowych
  • 15.7. Odpowiedzialność kierowcy
  • 15.8. Odpowiedzialność zarządzającego transportem

16. Kontrola czasu pracy kierowców przez Państwową Inspekcję Pracy

  • 16.1. Miejsce i podstawa prawna prowadzenia kontroli
  • 16.2. Przebieg kontroli
  • 16.3. Zakres kontroli
  • 16.4. Kary pieniężne nakładane przez inspektorów pracy
  • 16.5. Porozumienie o współpracy z ITD

17. Ważne adresy

  • 17.1. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego 409
  • 17.2. Okręgowe inspektoraty pracy, ich oddziały i biura terenowe

18. Akty prawne

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32