Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Czas pracy kierowców.

Czas pracy kierowców.

Książka Czas pracy kierowców. Najnowsze wydanie poświęcone zasadom planowanie, obliczania i rozliczania czasu pracy kierowcy. Książka przeznaczona głównie dla pracodawców chcących rozliczać czas pracy kierowców. Wyjaśnia sposoby policzania kierowców wg ustawy o czasie pracy kierowców prezentując jednocześnie systemy czasu pracy, obowiązki pracodawców, ewidencję czasu pracy. Publikacja zawiera aktualne akty prawne związane z czasem pracy kierowcy.

Autor: Piotr Ciborski 233 str. / format B5 / miękka oprawa, klejona / wyd. 2012 r.

wydanie 2012 na zamówienie, cena 130.00 netto + 5% VAT

Autor: Piotr Ciborski - ekspert prawa pracy, długoletni szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych. Autor licznych komentarzy i poradników poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy.

Spis Treści

 • Wstęp
 • 1. Czas pracy kierowców świadczących pracę w ramach stosunku pracy
 • 2. Systemy czasu pracy
  • 2.1. Podstawowy
  • 2.2. Równoważny czas pracy
  • 2.3. Przerywany czas pracy
  • 2.4. Zadaniowy czas pracy
 • 3. Dni wolne od pracy
  • 3.1. Niedziela
  • 3.2. Święta
  • 3.3. Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • 4. Normy dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw wprowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku kierowców
  • 4.1. Okresy prowadzenia
  • 4.2. Przerwy w prowadzeniu
  • 4.3. Odpoczynek dzienny
  • 4.4. Odpoczynek tygodniowy
  • 4.5. Wyjątki
  • 4.6. Okresy prowadzenia, przerwy w prowadzeniu, okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne na trasach do 50 km (tzw. komunikacja miejska)
 • 5. Reguły opracowywania harmonogramów czasu pracy
 • 6. Praca w godzinach nadliczbowych
 • 7. Praca w porze nocnej
 • 8. Dyżur
 • 9. Rozliczanie czasu pracy
 • 10. Wyłączenia stosowania ustawy o czasie pracy kierowców
 • 11. Zasady stosowania norm prowadzenia, przerw w prowadzeniu oraz okresów odpoczynku wynikających z umowy AETR i rozporządzenia (WE) nr 561/2006
  • 12. Obowiązki pracodawcy
  • 12.1. Obowiązek informacji
  • 12.2. Uzyskiwanie informacji o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy
  • 12.3. Rozkład jazdy i plan pracy
  • 12.4. Karta drogowa
  • 12.5. Ewidencja czasu pracy
 • 13. Urządzenia rejestrujące i obowiązki z tym związane
  • 13.1. Tachografy mechaniczne
  • 13.2. Tachografy cyfrowe
 • 14. Podróże służbowe kierowców
  • 14.1. Podróże krajowe kierowców (pracowników) zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej
  • 14.2. Podróże krajowe kierowców (pracowników) zatrudnionych poza jednostkami sfery budżetowej
  • 14.3. Podróże zagraniczne kierowców (pracowników) zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej
  • 14.4. Podróże zagraniczne kierowców (pracowników) zatrudnionych poza jednostkami sfery budżetowej
 • 15. Sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy kierowców
 • 16. Normy prowadzenia pojazdu, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynku należne kierowcom świadczącym pracę poza stosunkiem pracy

Akty prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) - wyciąg
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - wyciąg
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - wyciąg
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz niektórych innych ustaw

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32