Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Załadunek i mocowanie ładunków w transporcie drogowym

Najnowsza książka znanego i cenionego autora książek dla kierowców i osób zajmujących się transportem drogowym towarów Bogusława Madeja. Poradnik to jedyne na runku prawdziwe kompendium wiedzy niezbędnej dla każdego kierowcy, spedytora, a także magazyniera opisujące sposoby prawidłowego załadunku pojazdu oraz zamocowania ładunku w pojeździe.

Autor : Bogusław Madej, Robert Madej, 115 stron, format B5, wyd. 2, 2021 r.

38,00 zł netto  
Waga: 0.22 kg +5% VAT = 39,90 brutto PLN,
Ocena:
  ( 4.43/16 )
ISBN: 978-83-961911-2-0
Producent: TSLern

Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków w transporcie drogowym.

Podczas przewozu, na ładunki umieszczone w naczepie, przyczepie czy skrzyni ładunkowej pojazdu działają znaczące siły, które starają się przemieścić ładunek. Okładka książki Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków w transporcie drogowym

Niezamierzona zmiana jego położenia w trakcie przewozu jest jedną z przyczyn wypadków drogowych a w skrajnych przypadkach nawet katastrof. Dlatego wiedza o prawidłowym załadunku oraz zamocowaniu ładunku w pojeździe jest niezbędna dla każdego kto związany jest z przewozem. Dotyczy to bezpośrednio kierowcy, odpowiedzialnego za przewóz i dostarczenie ładunku w stanie nie zmienionym. Spedytora planującego przewóz towarów. Magazyniera i załadowcę dokonującego załadunku. Szefa firmy na którym ciąży odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z przewożonym ładunkiem.

Sposób zamocowania ładunku zależy od wielu czynników. Nie tylko rodzaju przewożonego ładunku ale również od warunków przewozu, środka transportu i wielu innych. Inaczej zabezpiecza się przewóz żywych zwierząt, inaczej drewno a jeszcze inaczej piasek czy stalowe dłużnice. Prawidłowe wyznaczenie środka masy, dobranie odpowiednich systemów mocujących to niezbędna wiedza, dzięki której ładunek dotrze bezpiecznie, w całości do miejsca docelowego.

Polecamy tę książkę jako poradnik z którego dowiecie się Państwo wszystkiego na temat mocowania i załadunku towarów.

Książka napisana jest w sposób przystępny. Opisy i zalecenia wzbogacone są zdjęciami i rysunkami tak aby łatwo i przyjemnie zapoznać się z omawianym tematem.

Załadunek pojazdów i mocowanie ładunków w transporcie drogowym to książka również dla uczniów oraz kandydatów na kierowców czy spedytorów.

Materiał w niej zawarty stanowi część zagadnień prezentowanych na kursach dokształcających, szkoleniach okresowych czy kwalifikacji wstępnej kierowców.

Spis treści

  DLACZEGO PRAWIDŁOWY ZAŁADUNEK POJAZDU I MOCOWANIE NA NIM ŁADUNKU JEST KONIECZNOŚCIĄ ?
  WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE W TRANSPORCIE DROGOWYM.
 • Wymagania w transporcie drogowym wobec pojazdów.
 • Ograniczenia w ładowaniu pojazdów.
 • Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg.
 • Ograniczenia wynikające z konstrukcji pojazdów.
 • Ograniczenia wynikające z praw fizyk.
 • Siły działające w pojeździe.
 • Siły działające na pojazd i ładunek
 • Ciężar pojazdu i naciski osi.
 • Siła bezwładności.
 • Jazda na łuku drogi i siła odśrodkowa.
 • Siły utrzymujące ładunek.
 • Siła tarcia.
 • Siła zabezpieczenia.
 • Siła napinająca.
 • Która z sił jest najbardziej skuteczne w mocowaniu ładunku ?
 • Skutki działania sił w pojeździe.
 • Stabilność pojazdu.
 • Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów.
 • Wytrzymałość ścian skrzyni ładunkowej pojazdu.
 • Punkty mocowania ładunku w pojeździe.
 • Dopuszczalne obciążenie podłogi skrzyni ładunkowej.
 • ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZAŁADUNKU POJAZDÓW.
 • Ogólne zasady rozmieszczenia ładunku na pojeździe.
 • Środek ciężkości ładunku.
 • Plan ładowania pojazdu.
 • Ocena obciążenia osi pojazdu.
 • OPAKOWANIA I ICH ROLA W MOCOWANIU ŁADUNKÓW.
  ZASADY PRAWIDŁOWEGO MOCOWANIA ŁADUNKÓW.
 • Rodzaje mocowania ładunków.
 • Mocowanie blokowe.
 • Mocowanie blokowe za pomocą materiałów sztauerskich.
 • Mocowanie blokowe ładunków za pomocą progów i płyt.
 • Mocowanie blokowe między rzędami sekcji ładunku.
 • Mocowanie blokowe za pomocą klinów i łożysk klinowych.
 • Mocowanie blokowe za pomocą połączeń międzyściennych.
 • Mocowanie ładunku z zastosowaniem odciągów.
 • Mocowanie dociskowe ładunków.
 • Mocowanie ładunku odciągami pętlowymi.
 • Szpringowe mocowanie ładunku.
 • Mocowanie odciągami przepasującymi ładunek.
 • Bezpośrednie mocowanie ładunków za pomocą odciągów prostych.
 • Mocowanie ładunku za pomocą ryglowania.
 • Mieszane mocowanie ładunków.
 • Rodzaje środków mocujących.
 • Dobór środków mocujących.
 • Pasy mocujące.
 • Łańcuchy mocujące.
 • Liny mocujące.
 • Pomocnicze środki mocowania ładunków.
 • Podstawowe parametry środków mocujących.
 • Obliczanie skutecznego mocowania ładunków w pojeździe.
 • Ogólne informacje na temat obliczania skuteczności sposobów obliczania ładunków w pojeździe.
 • Obliczanie skutecznego mocowania ładunków wg normy PN-EN 12195-1:2000.
 • Dociskowe mocowanie ładunków - obliczanie wytrzymałości pasów.
 • Pętlowe mocowanie ładunków - obliczanie wytrzymałości odciągów.
 • Szpringowe mocowanie ładunków - obliczanie.
 • Bezpośrednie odciągowe mocowanie ładunków - obliczanie.
 • Dociskowe mocowanie ładunków pasami mocującymi wg zaleceń niemieckiej firmy DOLEZYCH).
 • Metoda rachunkowa.
 • Metoda tabelaryczna.
 • Metoda szablonowa.
 • Dociskowe mocowanie ładunków łańcuchami mocującymi wg zaleceń austriackiej firmy niemieckiej firmy PEWAG).
 • Obliczanie skutecznego mocowania ładunków odciągami łańcuchowymi wg zaleceń firmy niemieckiej DOLEZYCH.
 • Mocowanie ładunków odciągami po przekątnej - obliczanie wytrzymałości łańcuchów.
 • Metoda rachunkowa.
 • Metoda tablicowa.
 • Metoda szablonowa.
 • Mocowanie ładunków odciągami ukośnymi - obliczanie wytrzymałości łańcuchów.
 • Mocowanie ładunków odciągami poziomymi - obliczanie wytrzymałości odciągów.
 • Kiedy należy stosować odciągi łańcuchowe, a kiedy pasy transportowe ?
 • PODSTAWOWE ZALECENIA IRU DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU POJAZDÓW I MOCOWANIA ŁADUNKÓW.
 • Zalecenia ogólne.
 • Zalecenia dotyczące ładowania pojazdu.
 • Zalecenia dotyczące umocowania ładunku w pojeździe.
 • Zalecenia dotyczące umocowania ładunku w pojeździe.
 • Zalecenia szczególne IRU dotyczące załadunku pojazdów  i mocowania ładunków.
 • Przewozy ładunków paletowych.
 • Przewozy płyt cienkościennych i blach.
 • Przewozy ładunków sypkich masowych.
 • Przewozy ładunków płynnych masowych.
 • Przewozy ładunków paczkowanych (drobnicy).
 • Przewozy ładunków wiszących.
 • Przewozy elementów walcowych.
 • Przewozy ładunków o znacznej długości.
 • Zasady załadunku drewna wzdłuż osi pojazdu.
 • Zasady załadunku drewna poprzecznie do osi pojazdu.
 • Przewozy dużych ładunków jednostkowych i odlewów.
 • Przewozy innych pojazdów.
 • Przewozy kontenerów.
 • Zasady przewozu zwierząt.
 • Zasady przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się.
 • Zasady przewozu towarów niebezpiecznych
 • UCZESTNICY PRZEWOZU  ORAZ ICH OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
 • Obowiązki uczestników przewozu wg kodeksu drogowego.
 • Obowiązki i odpowiedzialność załadowcy.
 • Obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika.
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna.
 • Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy.
 • LISTA CZYNNOŚCI ŁADOWANIA POJAZDU.
  TABELE DO OBLICZANIA ŚRODKÓW MOCUJĄCYCH.
  Literatura.
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024