Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
 1. Net Polska
 2.  -» Książki transportowe
 3.  -» Instrukcja obsługi magazynu chemicznego
Instrukcja obsługi magazynu chemicznego

Instrukcja obsługi magazynu chemicznego

Wszystko, co prowadzący magazyn o magazynowaniu chemii wiedzieć powinien ale nie ma kogo spytać. Zaprezentowane treści wskazują sposoby rozwiązania problemów ograniczając do minimum teoretyczne rozważania. Cytowanie przepisów zastąpiono wskazówkami praktycznymi !

Wydawnictwo MORITZ, 2011 r. 148 strony, format B5

Chwilowy brak towaru
Opis wydawnictwa

Co ją wyróżnia spośród innych pozycji na rynku?

 1. tylko sprawdzone informacje od praktyków dla praktyków. Zaprezentowane treści wskazują sposoby rozwiązania problemów ograniczając do minimum teoretyczne rozważania. Cytowanie przepisów zastąpiono wskazówkami praktycznymi!
 2. Prezentacja aktualnych interpretacji urzędowych. Po raz pierwszy zaprezentowano interpretacje stosowane przez organy kontrolne oraz instytuty badawcze!
 3. Zaprezentowano, w jaki sposób należy przygotować magazyn do przechowywania chemii oraz w jaki sposób podjąć właściwa decyzję odnośnie tego, czy konkretny towar mogę składować w moim magazynie.

Regulacje transportowe, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz zmiany w prawodawstwie chemicznym stale wymuszają zmianę praktyki. Magazynowanie z jednego z najprostszych procesów staje się działaniem regulowanym licznymi przepisami. Zapewnienie bezpieczeństwa nie jest możliwe bez wprowadzenia ograniczeń oraz ponoszenia nakładów. Opisane rozwiązania są próbą pogodzenia bezpieczeństwa z racjonalnością. Główne punkty wydawnictwa najlepiej opisano we stępie: „Przysłowia są (podobno) mądrością narodów. Jedno z nich głosi, że nie należy budować zamków na piasku. Wyrażona w nim mądrość ma uczyć nas zapobiegliwości w działaniu. Przesłanie to powinno przyświecać także każdemu, kto zajmuje się magazynowaniem. Obserwacja polskiej praktyki skłania do wniosku, że nader często podejmując decyzje o magazynowaniu zakładamy, że i tym razem wszystko pójdzie dobrze. Jeśli jednak nasze procesy logistyczne są wadliwe, lub nie uwzględniają właściwości magazynowanych produktów to może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia, którego skutki mogą być katastrofalne. Nie wolno nam zapomnieć, że chemia stwarza bardzo specyficzne zagrożenia w magazynowaniu. Ze względu na to ogólna wiedza na temat magazynowania może okazać się niewystarczająca. Magazynierzy oraz specjaliści logistyki często spotykają się z problemami, których rozwiązanie leży w połączeniu szczegółowej wiedzy o procesach magazynowych z wiedzą o właściwościach magazynowanych produktów i znajomością zasad zapewnienia bezpieczeństwa. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie w przejrzysty i czytelny sposób obowiązków prawnych związanych z magazynowaniem oraz doświadczeń wynikających z praktyki, prac badawczych oraz analiz wypadków związanych z praktyką magazynową.”

I już wiesz jak należy używać magazynu !

Spis treści:

CZĘŚĆ 1 Wiedza podstawowa

 • Co muszę wiedzieć o logistyce magazynowej?
 • Rodzaje magazynów dla produktów chemicznych
 • Techniki składowania
 • Identyfikacja towarów w procesie składowania
 • Wskaźniki oceny efektywności procesów magazynowych

CZĘŚĆ 2 Chemia i towary niebezpieczne na pokładzie

 • W jaki sposób nowe przepisy zmienią naszą praktykę
 • Co muszę wiedzieć o właściwościach produktów chemicznych
 • Oznaczanie chemikaliów
 • Magazynowanie odpadów niebezpiecznych
 • Uwagi w zakresie przygotowania magazynu
 • Obowiązki pracodawcy
 • Wymagania w zakresie szkolenia
 • Instrukcje wykorzystania sprzętu awaryjnego

CZĘŚĆ 3 Przygotowanie obiektu do magazynowania

 • Obowiązki wynikające z prawa budowlanego
 • Obowiązki związane z ochroną środowiska
 • Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Magazynowanie czasowe

CZĘŚĆ 4 Magazynowanie jako proces pomocniczy

 • Magazynowanie materiałów wybuchowych
 • Magazynowanie gazów
 • Magazynowanie materiałów ciekłych zapalnych
 • Magazynowanie nadtlenków i materiałów samoreaktywnych
 • Magazynowanie materiałów trujących
 • Magazynowanie materiałów żrących
 • Wymagania szczegółowe dla wybranych branż

CZĘŚĆ 5 KU PRZESTRODZE

 • Krótki kurs „architektury” magazynowej 

CZĘŚĆ 6 Magazynowanie jako usługa

 • Procedura określania możliwości magazynowania

CZĘŚĆ 7 Magazyn jako instalacja stwarzająca ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej         

 • Definicje
 • Obowiązki prowadzącego magazyn
 • Co się może zdarzyć w magazynie?
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020

tel.

91 483 70 70
91 482 32 32