Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych

Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych

Najnowsze 3 wydanie.
Podobnie jak dwa poprzednie wydania, książka została napisane tak, aby mogła spełniać dwa podstawowe zadania - będzie możliwe jej wykorzystanie jako podręcznika dla słuchaczy kursów doskonalących dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, a po drugie - stanowić ona będzie mogła swego rodzaju "ściągę-poradnik" dla kierowców i innych osób będących uczestnikami przewozu, w szczególności nadawców, spedytorów i przewoźników, którzy już zdążyli w jakimkolwiek stopniu poznać specyfikę tego rodzaju działań. W książce dodano Tabelę A (wykaz towarów według numerów UN).

Michał Kokociński, Wydanie III, 318 strony, format A4

Brak towaru

Towary Niebezpieczne ADR

Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych.

Okładka książki Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych - wydanie 3

Autor o publikacji:

Jako praktyk, zajmujący się od kilku lat wyłącznie doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, jestem przekonany, że najlepszym sposobem na naukę jest korzystanie z różnego rodzaju wzorców i przykładów. Starałem się więc zamieścić w książce jak największą liczbę zadań odpowiadających sytuacjom spotykanym w codziennej pracy przewoźników i innych uczestników przewozu.

Michał Kokociński
DGSA

Spis treści:

 • Wymagania ogólne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w polskim systemie prawnym.
 • Umowa ADR a prawo europejskie i przepisy krajowe poszczególnych państw.
 • Przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych różnymi rodzajami transportu.
 • Umowa ADR - budowa i podstawy korzystania
 • Zmiany przepisów ADR
 • Uczestnicy przewozu i ich obowiązki
  • Obowiązki nadawcy
  • Obowiązki pakującego i zawiadowcy
  • Obowiązki przewoźnika
  • Obowiązki odbiorcy
  • Obowiązki rozładowcy
  • Wzajemne zaufanie i kontrola uczestników przewozu
 • Kwalifikacja towarów niebezpiecznych
 • Informacje ogólne o klasyfikacji, tytuły klas
 • Kody klasyfikacyjne
 • Nalepki towarów niebezpiecznych - opis
  • Klasa 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
  • Klasa 2- Gazy
  • Klasa 3 - Materiały ciekłe zapalne
  • Klasa 4.1 - Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
  • Klasa 4.2 - Materiały samozapalne
  • Klasa 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
  • Klasa 5.1 - Materiały utleniające
  • Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne
  • Klasa 6.1 - Materiały trujące
 • Klasa 6.2 - Materiały zakaźne
 • Klasa 7 - Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 - Materiały żrące
 • Klasa 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
  • Rozpoznawanie zagrożeń, numer zagrożenia 
 • Wyłączenia
 • Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowej
 • Wyłączenia dotyczące przewozu gazów
 • Wyłączenia dotyczące przewozu paliw płynnych
 • Wyłączenia wynikające z przepisów szczególnych
 • Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych
 • Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych
 • Wyłączenia dotyczące próżnych, nieoczyszczonych opakowań
 • Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Wyłączenia dotyczące przewozu akumulatorów litowych
 • Wymagania dla opakowań, w których przewożone są towary niebezpieczne
 • Opakowania w przewozie towarów niebezpiecznych - informacje podstawowe
 • Podstawowe typy opakowań stosowane w przewozie towarów niebezpiecznych oraz ich oznakowanie.
 • Wymagania dotyczące dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL)
 • Wymagania dla opakowań stosowanych do przewozu towarów klasy 6.2 (Materiały zakaźne)
 • Wymagania dotyczące naczyń ciśnieniowych
 • Podstawowe zasady doboru opakowań. 
 • Przewóz towarów niebezpiecznych - wymagania ogólne
 • Wymagania podstawowe
 • Przewóz w sztukach przesyłki
 • Zasady ogólne
 • Zakazy ładowania razem
 • Środki ostrożności wobec żywności, środków spożywczych i karmy dla zwierząt
 • Pakowanie razem
 • Przewóz towarów niebezpiecznych w świetle ustawy prawo o ruchu drogowym
 • Ograniczenia ilości przewożonych towarów niebezpiecznych
 • Wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów
 • Przewóz towarów niebezpiecznych przez tunele
 • Dokumentacja
 • Dokumenty wymagane podczas przewozu
 • Dokument (list) przewozowy ADR
 • Zapis dotyczący materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska
 • Dokument przewozowy - przewóz sztuk przesyłki bez stosowania wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Dokument przewozowy - przewóz sztuk przesyłki na warunkach wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Dokument przewozowy - przewóz próżnych nieoczyszczonych jednostek ładunkowych, które zawierały towary niebezpieczne
 • Dokument przewozowy - przewóz towarów niebezpiecznych w cysternie
 • Dokument przewozowy - przewóz towarów niebezpiecznych luzem
 • Dokument przewozowy - przewóz odpadów niebezpiecznych podlegających przepisom ADR
 • Dokument przewozowy - wymagania specjalne dla określonych klas, grup towarów lub wynikające z okoliczności przewozu.
 • Instrukcje pisemne
 • Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR
 • Oznakowanie
 • Oznakowanie sztuk przesyłki
 • Oznakowanie napisami o numerach rozpoznawczych oraz innymi napisami wymaganymi dla niektórych klas
 • Oznakowanie strzałkami kierunkowymi
 • Stosowanie znaku dla materiałów zagrażających środowisku
 • Oznakowanie opakowań zbiorczych
 • Oznakowanie pojazdów, kontenerów, kontenerów-cystern oraz cystern przenośnych
 • Tablice ostrzegawcze
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne luzem
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne w cysternach
 • Oznakowania znakiem dla materiałów w podwyższonej temperaturze i znakiem dla materiałów zagrażających środkowisku. 
 • Wymagania dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne
 • Wymagania dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX, AT.
 • Wymagania dla pojazdów przewożących wyłącznie sztuki przesyłki (innych niż pojazdy EX/II lub EX/III)
 • Wymagania dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne luzem.
 • Wymagania w zakresie wyposażenia pojazdów w sprzęt przeciwpożarowy.
 • Inne wyposażenie, które powinno znajdować się w pojeździe przewożącym towary niebezpieczne.
 • Szkolenia osób biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nadzorem i sprawozdawczością.
 • Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.
 • Sprawozdanie roczne.
 • Ochrona towarów niebezpiecznych.
 • Wymagania w zakresie ochrony dotyczące wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów działu 1.10.
 • Wymagania w zakresie ochrony towarów dużego ryzyka.
 • Transport multimodalny (kombinowany).
 • Co dalej
 • Słownik
 • Tabela A wykaz towarów według numerów UN
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32