Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych

Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych

Najnowsze 3 wydanie.
Podobnie jak dwa poprzednie wydania, książka została napisane tak, aby mogła spełniać dwa podstawowe zadania - będzie możliwe jej wykorzystanie jako podręcznika dla słuchaczy kursów doskonalących dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, a po drugie - stanowić ona będzie mogła swego rodzaju "ściągę-poradnik" dla kierowców i innych osób będących uczestnikami przewozu, w szczególności nadawców, spedytorów i przewoźników, którzy już zdążyli w jakimkolwiek stopniu poznać specyfikę tego rodzaju działań. W książce dodano Tabelę A (wykaz towarów według numerów UN).

Michał Kokociński, Wydanie III, 318 strony, format A4

Brak towaru

Towary Niebezpieczne ADR

Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych.

Okładka książki Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych - wydanie 3

Autor o publikacji:

Jako praktyk, zajmujący się od kilku lat wyłącznie doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, jestem przekonany, że najlepszym sposobem na naukę jest korzystanie z różnego rodzaju wzorców i przykładów. Starałem się więc zamieścić w książce jak największą liczbę zadań odpowiadających sytuacjom spotykanym w codziennej pracy przewoźników i innych uczestników przewozu.

Michał Kokociński
DGSA

Spis treści:

 • Wymagania ogólne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w polskim systemie prawnym.
 • Umowa ADR a prawo europejskie i przepisy krajowe poszczególnych państw.
 • Przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych różnymi rodzajami transportu.
 • Umowa ADR - budowa i podstawy korzystania
 • Zmiany przepisów ADR
 • Uczestnicy przewozu i ich obowiązki
  • Obowiązki nadawcy
  • Obowiązki pakującego i zawiadowcy
  • Obowiązki przewoźnika
  • Obowiązki odbiorcy
  • Obowiązki rozładowcy
  • Wzajemne zaufanie i kontrola uczestników przewozu
 • Kwalifikacja towarów niebezpiecznych
 • Informacje ogólne o klasyfikacji, tytuły klas
 • Kody klasyfikacyjne
 • Nalepki towarów niebezpiecznych - opis
  • Klasa 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
  • Klasa 2- Gazy
  • Klasa 3 - Materiały ciekłe zapalne
  • Klasa 4.1 - Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
  • Klasa 4.2 - Materiały samozapalne
  • Klasa 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
  • Klasa 5.1 - Materiały utleniające
  • Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne
  • Klasa 6.1 - Materiały trujące
 • Klasa 6.2 - Materiały zakaźne
 • Klasa 7 - Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 - Materiały żrące
 • Klasa 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
  • Rozpoznawanie zagrożeń, numer zagrożenia 
 • Wyłączenia
 • Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowej
 • Wyłączenia dotyczące przewozu gazów
 • Wyłączenia dotyczące przewozu paliw płynnych
 • Wyłączenia wynikające z przepisów szczególnych
 • Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych
 • Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach wyłączonych
 • Wyłączenia dotyczące próżnych, nieoczyszczonych opakowań
 • Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Wyłączenia dotyczące przewozu akumulatorów litowych
 • Wymagania dla opakowań, w których przewożone są towary niebezpieczne
 • Opakowania w przewozie towarów niebezpiecznych - informacje podstawowe
 • Podstawowe typy opakowań stosowane w przewozie towarów niebezpiecznych oraz ich oznakowanie.
 • Wymagania dotyczące dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL)
 • Wymagania dla opakowań stosowanych do przewozu towarów klasy 6.2 (Materiały zakaźne)
 • Wymagania dotyczące naczyń ciśnieniowych
 • Podstawowe zasady doboru opakowań. 
 • Przewóz towarów niebezpiecznych - wymagania ogólne
 • Wymagania podstawowe
 • Przewóz w sztukach przesyłki
 • Zasady ogólne
 • Zakazy ładowania razem
 • Środki ostrożności wobec żywności, środków spożywczych i karmy dla zwierząt
 • Pakowanie razem
 • Przewóz towarów niebezpiecznych w świetle ustawy prawo o ruchu drogowym
 • Ograniczenia ilości przewożonych towarów niebezpiecznych
 • Wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów
 • Przewóz towarów niebezpiecznych przez tunele
 • Dokumentacja
 • Dokumenty wymagane podczas przewozu
 • Dokument (list) przewozowy ADR
 • Zapis dotyczący materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska
 • Dokument przewozowy - przewóz sztuk przesyłki bez stosowania wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Dokument przewozowy - przewóz sztuk przesyłki na warunkach wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej
 • Dokument przewozowy - przewóz próżnych nieoczyszczonych jednostek ładunkowych, które zawierały towary niebezpieczne
 • Dokument przewozowy - przewóz towarów niebezpiecznych w cysternie
 • Dokument przewozowy - przewóz towarów niebezpiecznych luzem
 • Dokument przewozowy - przewóz odpadów niebezpiecznych podlegających przepisom ADR
 • Dokument przewozowy - wymagania specjalne dla określonych klas, grup towarów lub wynikające z okoliczności przewozu.
 • Instrukcje pisemne
 • Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR
 • Oznakowanie
 • Oznakowanie sztuk przesyłki
 • Oznakowanie napisami o numerach rozpoznawczych oraz innymi napisami wymaganymi dla niektórych klas
 • Oznakowanie strzałkami kierunkowymi
 • Stosowanie znaku dla materiałów zagrażających środowisku
 • Oznakowanie opakowań zbiorczych
 • Oznakowanie pojazdów, kontenerów, kontenerów-cystern oraz cystern przenośnych
 • Tablice ostrzegawcze
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne luzem
 • Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne w cysternach
 • Oznakowania znakiem dla materiałów w podwyższonej temperaturze i znakiem dla materiałów zagrażających środkowisku. 
 • Wymagania dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne
 • Wymagania dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX, AT.
 • Wymagania dla pojazdów przewożących wyłącznie sztuki przesyłki (innych niż pojazdy EX/II lub EX/III)
 • Wymagania dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne luzem.
 • Wymagania w zakresie wyposażenia pojazdów w sprzęt przeciwpożarowy.
 • Inne wyposażenie, które powinno znajdować się w pojeździe przewożącym towary niebezpieczne.
 • Szkolenia osób biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nadzorem i sprawozdawczością.
 • Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych.
 • Sprawozdanie roczne.
 • Ochrona towarów niebezpiecznych.
 • Wymagania w zakresie ochrony dotyczące wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów działu 1.10.
 • Wymagania w zakresie ochrony towarów dużego ryzyka.
 • Transport multimodalny (kombinowany).
 • Co dalej
 • Słownik
 • Tabela A wykaz towarów według numerów UN
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019

Szanowny Użytkowniku !

Profilowanie stosujemy od początku powstania serwisu w 2001 roku, ale od dziś zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - rozporządzenia RODO musimy uzyskać na to Twoją zgodę.

Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Mamy obowiązek zapytać każdego użytkownika czy wyraża zgodę na tzw. "Profilowanie" z którego korzystamy od początku istnienia tego serwisu.

Do profilowania wykorzystywane są pliki cookie. Używamy ich m.in. do spersonalizowania treści i reklam w wyszukiwarce Google i na stronach partnerów Google, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, udostępniamy tylko firmie Google na podstawie zawartej umowy. Google może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Co to jest profilowanie, jak z niego korzystamy, jaki jest cel profilowania, jakie masz prawa, a jakie my mamy obowiązki. Wszelkie informacje zawarliśmy w dostosowanej do przepisów RODO Polityce Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgodę o którą prosimy, możesz zawsze odwołać na naszej stronie Polityka Prywatności.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów profilowania w zgodzie z opublikowaną naszą Polityką Prywatności, prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę, naciśnij klawisz "Zgoda".

Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy opuść stronę lub zamknij okno przeglądarki.

Polityka Prywatności Zgoda

Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32