Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Przewozy osób i rzeczy - Podręcznik kierowcy

Przewozy osób i rzeczy - Podręcznik kierowcy

Pozycja przeznaczona dla kandydatów na kierowców zawodowych i kierowców wykonujących transport drogowy. Książka przygotowana na kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy.

335 str. wydanie 2, A5

Brak towaru

Kandydaci na kierowców zawodowych i kierowcy zawodowi zobowiązani są do ukończenia szkolenia podnoszącego ich kwalifikacje zawodowe wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 124 poz. 805 wraz z późniejszymu zmianami). Niniejsza książka w przystępny sposób przybliża kierowcy zakres wiedzy omawianej na w/w szkoleniach.

Spis Treści:

Wstęp.

1. Racjonalne prowadzenie pojazdu.

  • Budowa pojazdu.
  • Parametry ruchu pojazdu.
  • Taktyka i technika jazdy.
  • Zawodowe manewrowanie pojazdem.

2.Stosowanie przepisów socjalnych.

  • Czas pracy kierowców.
  • Tachografy analogowe.
  • Tachografy cyfrowe.
  • Obowiązki przewoźnika i kierowcy w zakresie stosowania przepisów socjalnych.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka.

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowcy.
  • Nielegalna imigracja, przemyt i napady na kierowców.
  • Predyspozycje fizyczne i psychiczne kierowcy.
  • Zachowanie kierowcy w sytuacjach krytycznych.

4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

  • Wpływ kierowcy na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  • Wpływ pojazdu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  • Wpływ drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  • Wpływ innych uczestników ruchu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  • Działalność profilaktyczna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Czynnik ludzki w przewozie drogowym.

  • Pojęcie czynnika ludzkiego w transporcie drogowym.
  • Kierowca, jako czynnik ludzki w transporcie drogowym.
  • Kwalifikacje kierowcy i ich wpływ na działalność firmy transportowej.

6. Wizerunek firmy - obsługa klientów.

  • Informacje ogólne.
  • Metody budowania wizerunku firmy.
  • Kierowca a wizerunek firmy.

7. Pierwsza pomoc.

  • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
  • Ocena stanu poszkodowanego.
  • Udzielanie pomocy osobom nieprzytomnym.
  • Wezwanie pomocy.
  • Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu i krążenia.
  • Zachorowania i nagłe stany.
  • Ewakuacja poszkodowanego.
  • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

8. Ergonomia dla kierowców.

  • Podstawy ergonomii.
  • Sprawność kierowcy, jako czynnik ergonomii.
  • Ergonomia stanowiska pracy kierowcy.

9. Bezpieczna jazda pojazdem.

  • Wybrane elementy kodeksu drogowego.
  • Wpływ kierowcy na bezpieczeństwo jazdy.
  • Wpływ pojazdu na bezpieczeństwo jazdy.
  • Wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo jazdy.
  • Wpływ załadunku na bezpieczne prowadzenie pojazdu.
  • Pojęcie eco-drivingu i jego wykorzystanie w pracy kierowcy.

10. Krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe.

  • Podjęcie działalności gospodarczej w transporcie drogowym.
  • Zasady dopuszczenia do rynku transportowego.
  • Zasady wykonywania przewozów drogowych osób.
  • Zasady wykonywania przewozów drogowych rzeczy.
  • Warunki wykonywania zawodu kierowcy.
  • Dokumenty obowiązujące w transporcie drogowym.
  • Kontrola transportu drogowego.

11. Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunku.

  • Odpowiedzialność uczestników przewozu za załadunek pojazdu.
  • Ograniczenia ładowania.
  • Kategorie ładunków.
  • Rodzaje opakowań.
  • Środek ciężkości ładunku i plan ładowania pojazdu.
  • Techniki ładowania.
  • Sposoby zamocowania ładunku.
  • Ochrona ładunku.

12. Przewozy drogowe zwierząt żywych.

  • Informacje ogólne.
  • Wymagania wobec pojazdów w transporcie drogowym zwierząt.
  • Zasady transportu drogowego zwierząt.
  • Wymagania wobec kierowcy w transporcie drogowym zwierząt.
  • Dokumenty wymagane w transporcie drogowym zwierząt.

13. Przewozy drogowe realizowane przez firmy przeprowadzkowe.

  • Informacje ogólne o przeprowadzkach.
  • Wymagania wobec pojazdów i kierowców.
  • Dokumentacja transportowa.
  • Organizacja przewozów przeprowadzkowych.

14. Przewozy drogowe realizowane pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe.

  • Rodzaje urządzeń do załadunku i samozaładunku pojazdu.
  • Wymagania wobec pojazdów i urządzeń załadowczych.
  • Wymagania wobec kierowców.
  • Dokumentacja transportowa.
  • Organizacja transportu pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe.

15. Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się.

  • Informacje ogólne.
  • Pojazdy do transportu artykułów żywnościowych szybko psujących się.
  • Warunki przewozów artykułów żywnościowych szybko psujących się.
  • Wymagania wobec kierowców.
  • Dokumenty wymagane w przewozach artykułów żywnościowych szybko psujących się.

16. Przewozy drogowe substancji płynnych pojazdami z cysterną.

  • Przewozy drogowe towarów niebezpiecznych pojazdami z cysterną.
  • Przewozy drogowe płynnych produktów spożywczych pojazdami z cysterną.

17. Przewozy drogowe drewna.

  • Informacje ogólne o przewozach drewna.
  • Wymagania wobec kierowców i pojazdów do przewozu drewna.
  • Dokumentacja występująca w przewozach drewna.
  • Organizacja przewozów drewna.
  • Zachowanie kierowcy w przewozach drewna.

18. Przewozy drogowe towarów budowlanych.

  • Informacje ogólne o przewozach drogowych towarów budowlanych.
  • Wymagania wobec pojazdów i kierowców w przewozie towarów budowlanych.
  • Dokumentacja występująca w przewozach towarów budowlanych.
  • Organizacja przewozów towarów budowlanych.
  • Zachowanie się kierowcy na placu budowy.

19. Przewozy drogowe odpadów komunalnych i nieczystości  ciekłych.

  • Informacje ogólne o odpadach komunalnych.
  • Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
  • Transport odpadów komunalnych.
  • Wymagania wobec przewoźników i kierowców.
  • Dokumenty wymagane w przewozie odpadów komunalnych.

20. Ograniczenia w przewozach drogowych towarów.

  • Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg.
  • Ograniczenia wynikające z wymagań wobec pojazdów.
  • Ograniczenia wynikające z dostępu do zawodu kierowcy.
  • Ograniczenia wynikające z dostępu do rynku.
  • Ograniczenia wynikające z prawa o ruchu drogowym.
  • Ograniczenia wynikające z czasowych ograniczeń w ruchu drogowym.
  • Ograniczenia wynikające z przepisów socjalnych kierowców.
  • Ograniczenia wynikające z ochrony środowiska.

21. Nienormatywne przewozy drogowe.

  • Informacje ogólne.
  • Wymagania wobec pojazdów.
  • Wymagania wobec kierowców.
  • Dokumenty w przewozach nienormatywnych.
  • Organizacja przewozu nienormatywnego.
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32