Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom I. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom I. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne

Kompleksowe opracowanie przygotowujące kierowców do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowej zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki. Całość materiału została podzielona na trzy książki opatrzone główną tematyką.

Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieńczak, Wiesław Zwierzycki, Wydawnictwo SYSTHERM, 2012 r., 410 stron.

na zamówienie, 99.00 zł netto + 5% VAT

W podręczniku przedstawiono niezbędne informacje do realizacji kwalifikacji wstępnej kierowców do przewozu ładunków i osób. Dobrany zespół autorski daje jednocześnie gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowo ujętej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego oraz szeroko rozumianej logistyki.

Książka kierowana jest do kierowców, właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych.

Kompletne opracowanie składa się z 5 tomów obejmujących:
Tom I - Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym (część I - Zagadnienia techniczne, część II - Płyny eksploatacyjne),
Tom II - Przepisy prawne,
Tom III - Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.
Tom IV - Przepisy w transporcie drogowym.
Tom V - Transport kołowo-drogowy.

Przedstawione kompleksowe opracowanie zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki może pomóc kierowcom wykonującym transport drogowy w zdobywaniu wymaganych uprawnień. Problematyka zawarta w opracowaniu dotyczy całokształtu wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą powinien opanować zawodowy kierowca. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim do kierowców oraz właścicieli firm transportowych i spedycyjnych (wielu z nich jest jednocześnie czynnymi kierowcami).

Spis treści:

 • Symbole i oznaczenia
 • Od Wydawcy
 • Recenzje
 • Wprowadzenie

ZAGADNIENIA TECHNICZNE

1. Właściwości techniczne pojazdu
 • Układ napędowy
 • Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego
 • Pojęcia podstawowe związane z układem napędowym
 • Podział i ogólna budowa układów napędowych
 • Rodzaje parametrów silnika
 • Charakterystyka prędkościowa
 • Charakterystyka zewnętrzna silnika (charakterystyka momentu obrotowego, mocy i jednostkowego zużycia paliwa)
 • Charakterystyka granicy dymienia
 • Charakterystyka eksploatacyjna
 • Sprawność silnika spalinowego
 • Elastyczność silnika
 • Siła napędowa pojazdu
 • Literatura
2. Hamowanie, ABS, ASR, EBD, ESP, układy bezpieczeństwa jazdy, zwalniacz, regulator prędkości
 • Rodzaje układów hamulcowych w pojazdach samochodowych
 • Charakterystyka procesu hamowania (siły hamowania i ich oddziaływanie na pojazd)
 • Zadania i rodzaje układów hamulcowych
 • Wymagania techniczno-prawne
 • Ocena stanu technicznego hydraulicznego układu hamulcowego
 • Wymagania eksploatacyjne
 • Warunki zdatności technicznej
 • Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego
 • Hydrauliczne układy hamulcowe
 • Bębnowe mechanizmy hamulcowe
 • Układ Simplex
 • Układ Duplex
 • Układ samowzmacniający
 • Urządzenia do regulacji luzu szczęk
 • Taśmowe mechanizmy hamulcowe
 • Tarczowe mechanizmy hamulcowe i ich rodzaje
 • System Dunlop
 • System Girling
 • System DBA-Bendix
 • System Chrysler
 • Hamulce tarczowe sterowane powietrzem
 • Mechaniczne układy uruchamiające hamulce
 • Budowa mechanicznego układu uruchamiającego
 • Hamulce postojowe
 • Sterowanie hamulcem postojowym
 • Współzależne sterowanie hamulca postojowego
 • Hamulec postojowy sterowany powietrzem
 • Hydrauliczne układy uruchamiające
 • Działanie układu hydraulicznego
 • Działanie pompy hamulcowej
 • Dzielony hydrauliczny układ uruchamiający
 • Podciśnieniowe urządzenia wspomagające
 • Podciśnieniowe układy uruchamiające
 • Układy hydrauliczno-podciśnieniowe
 • Warunki zdatności technicznej układu hamulcowego z uruchamianiem hydraulicznym
 • Pneumatyczne układy hamulcowe
 • Budowa podstawowego układu pneumatycznego
 • Wymagania eksploatacyjne stawiane układom hamulcowym sterowanych powietrzem
 • Parametry stanu technicznego (zdatności technicznej) układu hamulcowego sterowanego powietrzem
 • Zadania powietrza w układach pojazdów
 • Czynniki wpływające na prawidłową pracę układu hamulcowego sterowanego powietrzem
 • Parametry powietrznych układów przenoszących powietrze
 • Budowa nowoczesnego układu hamulcowego sterowanego powietrzem
 • Budowa układu hamulcowego przyczepy sterowanego powietrzem
 • Tendencje rozwojowe w powietrznych układach hamulcowych
 • Układ przeciwblokujący ABS (Antilock Braking System)
 • Zadania ABS
 • Zasada działania i budowa układu przeciwblokującego ABS
 • Układ regulacji poślizgu napędu ASR
 • Elektronicznie sterowany system hamulcowy EBS (Electronic Braking System)
 • Budowa EBS
 • Zasada działania EBS
 • Zalety systemu EBS
 • Układy mieszane w powietrznych układach hamulcowych
 • Układ stabilizacji toru jazdy ESP
 • Cel i zasada stosowania układu ESP
 • Budowa układu ESP
 • Działanie układu ESP
 • System wspomagania nagłego hamowania - BAS
 • Zasada działania i budowa układu BAS
 • Zwalniacze
 • Wymagania prawne
 • Wymagania techniczne
 • Zastosowanie zwalniaczy
 • Cel stosowania zwalniaczy
 • Ograniczenia stosowania zwalniaczy
 • Rodzaje zwalniaczy
 • Zwalniacze silnikowe
 • Zwalniacze podwoziowe
 • Systemy sterowania zwalniaczami
 • Korzyści stosowania zwalniaczy
 • Ogranicznik prędkości maksymalnej pojazdu
 • Cel i zastosowanie ogranicznika prędkości
 • Zasada działania i budowa ogranicznika prędkości jazdy
 • Zalety stosowania ogranicznika prędkości jazdy
 • Literatura
3. Optymalizacja zużycia paliwa
 • Czynniki eksploatacyjne
 • Stan techniczny pojazdu i jakość obsługiwania
 • Technika jazdy i wiedza kierowcy
 • Rodzaje oporów ruchu działających na samochód
 • Opory toczenia
 • Opory powietrza - siła aerodynamiczna
 • Opór pokonywania wzniesień
 • Opór bezwładności (przyśpieszenia)
 • Opory toczenia i powietrza
 • Technika prowadzenia pojazdu
 • Wpływ prędkości i przełożenia układu napędowego na zużycie paliwa
 • Warunki ekonomicznej jazdy dla kierowców
 • Literatura
4. Załadunek pojazdu i zabezpieczenie ładunku
 • Obciążenia osi kół jezdnych
 • Obowiązujące akty prawne dotyczące ważenia pojazdów
 • Konsekwencje przeciążenia pojazdu
 • Środki techniczne do oceny obciążenia pojazdu
 • Metodyka i warunki pomiaru
 • Stateczność pojazdu
 • Typy opakowań i palet
 • Ustawodawstwo prawne - definicja opakowania
 • Klasyfikacja opakowań
 • Materiał opakowania
 • Ochrona środowiska
 • Formy własności opakowań
 • Formy obrotu opakowaniami
 • Sposób wykorzystania
 • Podział opakowań ze względu na kształt i funkcję ochronną
 • Funkcje opakowań
 • Funkcje marketingowe
 • Funkcje logistyczne
 • Funkcje podstawowe i pochodne
 • Oznakowanie opakowań
 • Znaki zasadnicze
 • Znaki informacyjne
 • Znaki niebezpieczeństwa
 • Znaki manipulacyjne
 • Przykłady opakowań ze znakami manipulacyjnymi i oznaczeniami
 • Narażenia działające na opakowanie
 • Narażenia fizyczne
 • Narażenia klimatyczne
 • Narażenia mechaniczne
 • Promieniowanie
 • Narażenia chemiczne
 • Narażenia biologiczne
 • Klasyfikacja, rodzaje, jakość i budowa palet
 • Przepisy prawne
 • Klasyfikacja i rodzaje palet ładunkowych
 • Wymagania technologiczne i oznakowanie dla palet EUR (EPAL)
 • Uszkodzenia i wady uniemożliwiające bezpieczne eksploatowanie palet ładunkowych płaskich EUR
 • Kary za fałszowanie palet EUR (EPAL)
 • Zabezpieczenie palety do transportu
 • Palety z tworzywa sztucznego
 • Rodzaje pojemników ładunkowych
 • Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych
 • Pakiety (pakietowe jednostki ładunkowe)
 • Kategorie ładunków wymagających zabezpieczenia
 • Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru podczas transportu w Polsce
 • Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru podczas transportu w Niemczech
 • Zasady, techniki i metody zabezpieczenia ładunków
 • Wpływ siły bezwładności na ładunek i zmianę położenia środka ciężkości pojazdu
 • Kategorie ładunków wymagających zabezpieczenia
 • Przepisy prawne dotyczące dystrybucji i transportu towarów
 • Klasyfikacja ładunków w transporcie drogowym
 • Techniki i zasady zabezpieczenia ładunku
 • Zasady sprawdzenia i zabezpieczenia ładunku na pojeździe
 • Taśmy poliestrowe
 • Pasy naciągowe
 • Kątowniki tekturowe
 • Odciągi łańcuchowe
 • Zasady doboru metod i systemów zabezpieczenia ładunków w zależności od warunków przewozu
 • Kątowniki tekturowe
 • Maty antypoślizgowe
 • Drążki rozporowe
 • Kaptury termoizolacyjne
 • Ściany i kurtyny termoizolacyjne
 • Poduchy powietrzne
 • Pokrycia ochronne na skrzynię ładunkową
 • Drążki zapadkowe i belki ładunkowe
 • Siatki zabezpieczające
 • Mieszane zabezpieczenia ładunków
 • Sposoby kontroli ładunków zabezpieczonych pasami naciągowymi
 • Rozmieszczenie ładunków na skrzyni ładunkowej samochodu
 • Zasady zabezpieczania różnorodnych ładunków
 • Zasady przewozu ładunków ponadgabarytowych
 • Sposoby i metody zabezpieczenia pojazdów i ładunków na promach morskich
 • Przepisy prawne
 • Charakterystyka i podział promów
 • Główne szlaki wodne w Europie
 • Przewóz ładunków
 • Sposoby załadunku promów
 • Rodzaje jednostek morskich do przewozu jednostek ładunkowych
 • Środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia pojazdów
 • Czynności załadowcze i wyładowcze
 • Literatura
5. Zasady bezpieczeństwa i wyposażenia pojazdu wpływające na jego bezpieczeństwo
 • Rodzaje bezpieczeństwa w pojazdach
 • Bezpieczeństwo czynne i prewencyjne
 • Bezpieczeństwo bierne
 • Testy zderzeniowe pojazdów
 • Wymagania polskich przepisów dotyczące wyposażenia pojazdów
 • Poduszka powietrzna
 • Pasy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Bezpieczeństwo powypadkowe
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Specjalistyczne wyposażenie pojazdu
 • Tablice dodatkowe środków transportowych długich i ciężkich
 • Osłony międzyosiowe samochodu i przyczepy
 • Zabezpieczenie środka transportowego przed uderzeniem
 • System FUB – FUBS
 • Literatura
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019

Szanowny Użytkowniku !

Profilowanie stosujemy od początku powstania serwisu w 2001 roku, ale od dziś zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - rozporządzenia RODO musimy uzyskać na to Twoją zgodę.

Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Mamy obowiązek zapytać każdego użytkownika czy wyraża zgodę na tzw. "Profilowanie" z którego korzystamy od początku istnienia tego serwisu.

Do profilowania wykorzystywane są pliki cookie. Używamy ich m.in. do spersonalizowania treści i reklam w wyszukiwarce Google i na stronach partnerów Google, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, udostępniamy tylko firmie Google na podstawie zawartej umowy. Google może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Co to jest profilowanie, jak z niego korzystamy, jaki jest cel profilowania, jakie masz prawa, a jakie my mamy obowiązki. Wszelkie informacje zawarliśmy w dostosowanej do przepisów RODO Polityce Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgodę o którą prosimy, możesz zawsze odwołać na naszej stronie Polityka Prywatności.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów profilowania w zgodzie z opublikowaną naszą Polityką Prywatności, prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę, naciśnij klawisz "Zgoda".

Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy opuść stronę lub zamknij okno przeglądarki.

Polityka Prywatności Zgoda

Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32