Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom I. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom I. Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne

Kompleksowe opracowanie przygotowujące kierowców do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowej zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki. Całość materiału została podzielona na trzy książki opatrzone główną tematyką.

Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieńczak, Wiesław Zwierzycki, Wydawnictwo SYSTHERM, 2012 r., 410 stron.

na zamówienie, 99.00 zł netto + 5% VAT

W podręczniku przedstawiono niezbędne informacje do realizacji kwalifikacji wstępnej kierowców do przewozu ładunków i osób. Dobrany zespół autorski daje jednocześnie gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowo ujętej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego oraz szeroko rozumianej logistyki.

Książka kierowana jest do kierowców, właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych.

Kompletne opracowanie składa się z 5 tomów obejmujących:
Tom I - Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym (część I - Zagadnienia techniczne, część II - Płyny eksploatacyjne),
Tom II - Przepisy prawne,
Tom III - Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.
Tom IV - Przepisy w transporcie drogowym.
Tom V - Transport kołowo-drogowy.

Przedstawione kompleksowe opracowanie zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki może pomóc kierowcom wykonującym transport drogowy w zdobywaniu wymaganych uprawnień. Problematyka zawarta w opracowaniu dotyczy całokształtu wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą powinien opanować zawodowy kierowca. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim do kierowców oraz właścicieli firm transportowych i spedycyjnych (wielu z nich jest jednocześnie czynnymi kierowcami).

Spis treści:

 • Symbole i oznaczenia
 • Od Wydawcy
 • Recenzje
 • Wprowadzenie

ZAGADNIENIA TECHNICZNE

1. Właściwości techniczne pojazdu
 • Układ napędowy
 • Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego
 • Pojęcia podstawowe związane z układem napędowym
 • Podział i ogólna budowa układów napędowych
 • Rodzaje parametrów silnika
 • Charakterystyka prędkościowa
 • Charakterystyka zewnętrzna silnika (charakterystyka momentu obrotowego, mocy i jednostkowego zużycia paliwa)
 • Charakterystyka granicy dymienia
 • Charakterystyka eksploatacyjna
 • Sprawność silnika spalinowego
 • Elastyczność silnika
 • Siła napędowa pojazdu
 • Literatura
2. Hamowanie, ABS, ASR, EBD, ESP, układy bezpieczeństwa jazdy, zwalniacz, regulator prędkości
 • Rodzaje układów hamulcowych w pojazdach samochodowych
 • Charakterystyka procesu hamowania (siły hamowania i ich oddziaływanie na pojazd)
 • Zadania i rodzaje układów hamulcowych
 • Wymagania techniczno-prawne
 • Ocena stanu technicznego hydraulicznego układu hamulcowego
 • Wymagania eksploatacyjne
 • Warunki zdatności technicznej
 • Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego
 • Hydrauliczne układy hamulcowe
 • Bębnowe mechanizmy hamulcowe
 • Układ Simplex
 • Układ Duplex
 • Układ samowzmacniający
 • Urządzenia do regulacji luzu szczęk
 • Taśmowe mechanizmy hamulcowe
 • Tarczowe mechanizmy hamulcowe i ich rodzaje
 • System Dunlop
 • System Girling
 • System DBA-Bendix
 • System Chrysler
 • Hamulce tarczowe sterowane powietrzem
 • Mechaniczne układy uruchamiające hamulce
 • Budowa mechanicznego układu uruchamiającego
 • Hamulce postojowe
 • Sterowanie hamulcem postojowym
 • Współzależne sterowanie hamulca postojowego
 • Hamulec postojowy sterowany powietrzem
 • Hydrauliczne układy uruchamiające
 • Działanie układu hydraulicznego
 • Działanie pompy hamulcowej
 • Dzielony hydrauliczny układ uruchamiający
 • Podciśnieniowe urządzenia wspomagające
 • Podciśnieniowe układy uruchamiające
 • Układy hydrauliczno-podciśnieniowe
 • Warunki zdatności technicznej układu hamulcowego z uruchamianiem hydraulicznym
 • Pneumatyczne układy hamulcowe
 • Budowa podstawowego układu pneumatycznego
 • Wymagania eksploatacyjne stawiane układom hamulcowym sterowanych powietrzem
 • Parametry stanu technicznego (zdatności technicznej) układu hamulcowego sterowanego powietrzem
 • Zadania powietrza w układach pojazdów
 • Czynniki wpływające na prawidłową pracę układu hamulcowego sterowanego powietrzem
 • Parametry powietrznych układów przenoszących powietrze
 • Budowa nowoczesnego układu hamulcowego sterowanego powietrzem
 • Budowa układu hamulcowego przyczepy sterowanego powietrzem
 • Tendencje rozwojowe w powietrznych układach hamulcowych
 • Układ przeciwblokujący ABS (Antilock Braking System)
 • Zadania ABS
 • Zasada działania i budowa układu przeciwblokującego ABS
 • Układ regulacji poślizgu napędu ASR
 • Elektronicznie sterowany system hamulcowy EBS (Electronic Braking System)
 • Budowa EBS
 • Zasada działania EBS
 • Zalety systemu EBS
 • Układy mieszane w powietrznych układach hamulcowych
 • Układ stabilizacji toru jazdy ESP
 • Cel i zasada stosowania układu ESP
 • Budowa układu ESP
 • Działanie układu ESP
 • System wspomagania nagłego hamowania - BAS
 • Zasada działania i budowa układu BAS
 • Zwalniacze
 • Wymagania prawne
 • Wymagania techniczne
 • Zastosowanie zwalniaczy
 • Cel stosowania zwalniaczy
 • Ograniczenia stosowania zwalniaczy
 • Rodzaje zwalniaczy
 • Zwalniacze silnikowe
 • Zwalniacze podwoziowe
 • Systemy sterowania zwalniaczami
 • Korzyści stosowania zwalniaczy
 • Ogranicznik prędkości maksymalnej pojazdu
 • Cel i zastosowanie ogranicznika prędkości
 • Zasada działania i budowa ogranicznika prędkości jazdy
 • Zalety stosowania ogranicznika prędkości jazdy
 • Literatura
3. Optymalizacja zużycia paliwa
 • Czynniki eksploatacyjne
 • Stan techniczny pojazdu i jakość obsługiwania
 • Technika jazdy i wiedza kierowcy
 • Rodzaje oporów ruchu działających na samochód
 • Opory toczenia
 • Opory powietrza - siła aerodynamiczna
 • Opór pokonywania wzniesień
 • Opór bezwładności (przyśpieszenia)
 • Opory toczenia i powietrza
 • Technika prowadzenia pojazdu
 • Wpływ prędkości i przełożenia układu napędowego na zużycie paliwa
 • Warunki ekonomicznej jazdy dla kierowców
 • Literatura
4. Załadunek pojazdu i zabezpieczenie ładunku
 • Obciążenia osi kół jezdnych
 • Obowiązujące akty prawne dotyczące ważenia pojazdów
 • Konsekwencje przeciążenia pojazdu
 • Środki techniczne do oceny obciążenia pojazdu
 • Metodyka i warunki pomiaru
 • Stateczność pojazdu
 • Typy opakowań i palet
 • Ustawodawstwo prawne - definicja opakowania
 • Klasyfikacja opakowań
 • Materiał opakowania
 • Ochrona środowiska
 • Formy własności opakowań
 • Formy obrotu opakowaniami
 • Sposób wykorzystania
 • Podział opakowań ze względu na kształt i funkcję ochronną
 • Funkcje opakowań
 • Funkcje marketingowe
 • Funkcje logistyczne
 • Funkcje podstawowe i pochodne
 • Oznakowanie opakowań
 • Znaki zasadnicze
 • Znaki informacyjne
 • Znaki niebezpieczeństwa
 • Znaki manipulacyjne
 • Przykłady opakowań ze znakami manipulacyjnymi i oznaczeniami
 • Narażenia działające na opakowanie
 • Narażenia fizyczne
 • Narażenia klimatyczne
 • Narażenia mechaniczne
 • Promieniowanie
 • Narażenia chemiczne
 • Narażenia biologiczne
 • Klasyfikacja, rodzaje, jakość i budowa palet
 • Przepisy prawne
 • Klasyfikacja i rodzaje palet ładunkowych
 • Wymagania technologiczne i oznakowanie dla palet EUR (EPAL)
 • Uszkodzenia i wady uniemożliwiające bezpieczne eksploatowanie palet ładunkowych płaskich EUR
 • Kary za fałszowanie palet EUR (EPAL)
 • Zabezpieczenie palety do transportu
 • Palety z tworzywa sztucznego
 • Rodzaje pojemników ładunkowych
 • Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych
 • Pakiety (pakietowe jednostki ładunkowe)
 • Kategorie ładunków wymagających zabezpieczenia
 • Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru podczas transportu w Polsce
 • Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru podczas transportu w Niemczech
 • Zasady, techniki i metody zabezpieczenia ładunków
 • Wpływ siły bezwładności na ładunek i zmianę położenia środka ciężkości pojazdu
 • Kategorie ładunków wymagających zabezpieczenia
 • Przepisy prawne dotyczące dystrybucji i transportu towarów
 • Klasyfikacja ładunków w transporcie drogowym
 • Techniki i zasady zabezpieczenia ładunku
 • Zasady sprawdzenia i zabezpieczenia ładunku na pojeździe
 • Taśmy poliestrowe
 • Pasy naciągowe
 • Kątowniki tekturowe
 • Odciągi łańcuchowe
 • Zasady doboru metod i systemów zabezpieczenia ładunków w zależności od warunków przewozu
 • Kątowniki tekturowe
 • Maty antypoślizgowe
 • Drążki rozporowe
 • Kaptury termoizolacyjne
 • Ściany i kurtyny termoizolacyjne
 • Poduchy powietrzne
 • Pokrycia ochronne na skrzynię ładunkową
 • Drążki zapadkowe i belki ładunkowe
 • Siatki zabezpieczające
 • Mieszane zabezpieczenia ładunków
 • Sposoby kontroli ładunków zabezpieczonych pasami naciągowymi
 • Rozmieszczenie ładunków na skrzyni ładunkowej samochodu
 • Zasady zabezpieczania różnorodnych ładunków
 • Zasady przewozu ładunków ponadgabarytowych
 • Sposoby i metody zabezpieczenia pojazdów i ładunków na promach morskich
 • Przepisy prawne
 • Charakterystyka i podział promów
 • Główne szlaki wodne w Europie
 • Przewóz ładunków
 • Sposoby załadunku promów
 • Rodzaje jednostek morskich do przewozu jednostek ładunkowych
 • Środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia pojazdów
 • Czynności załadowcze i wyładowcze
 • Literatura
5. Zasady bezpieczeństwa i wyposażenia pojazdu wpływające na jego bezpieczeństwo
 • Rodzaje bezpieczeństwa w pojazdach
 • Bezpieczeństwo czynne i prewencyjne
 • Bezpieczeństwo bierne
 • Testy zderzeniowe pojazdów
 • Wymagania polskich przepisów dotyczące wyposażenia pojazdów
 • Poduszka powietrzna
 • Pasy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Bezpieczeństwo powypadkowe
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Specjalistyczne wyposażenie pojazdu
 • Tablice dodatkowe środków transportowych długich i ciężkich
 • Osłony międzyosiowe samochodu i przyczepy
 • Zabezpieczenie środka transportowego przed uderzeniem
 • System FUB – FUBS
 • Literatura
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32