Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom II. Przepisy prawne

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom II. Przepisy prawne

Prawdziwa encyklopedia transportu. 795 stron w twardej oprawie zawiera zestaw przepisów prawnych i nie tylko. Książka która w sposób jasny i precyzyjny omawia wszystkie przepisy dotyczące transportu. Zawarte w niej komentarze i przykłady gwarantują czytelnikowi szybkie zrozumienie tematu. Podręcznik który musi posiadać każdy przedsiębiorca i kierowca.

Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieńczak, Wiesław Zwierzycki Wydawnictwo SYSTHERM, 2009 r., 795 stron, oprawa twarda

na zamówienie, 95.00 zł netto + 5% VAT

Pozycja wydawnicza adresowana do osób zawodowo związanych z branżą motoryzacyjną, zawodowych kierowców, przewoźników, spedytorów, właścicieli przedsiębiorstw transportowych, ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego kierowców, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych. Liczymy na zainteresowanie tym tytułem także uczniów szkół technicznych oraz środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych i ekonomicznych szukających praktycznej wiedzy z obszaru transportu. Książka ta jest kontynuacją wydanego w 2007 roku tytułu, opracowanego przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. W. Zwierzyckiego, dr inż. K. Bieńczaka oraz dr inż. D. Starkowskiego.Publikacja ta zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą przepisów prawnych oraz zmian, jakie w nich zaszły po roku 2008. Od roku 2009 każdy kierowca w transporcie drogowym będzie musiał zdawać egzamin państwowy związany z Świadectwem Zawodowym, zgodnym z dyrektywami UE. W podręczniku zamieszczono wszystkie niezbędne wiadomości potrzebne do uzyskania wstępnej kwalifikacji i zdania egzaminu wymaganego do zdobycia świadectwa zawodowego.

Kompletne opracowanie składa się z 5 tomów obejmujących:
Tom I - Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym (część I - Zagadnienia techniczne, część II - Płyny eksploatacyjne),
Tom II - Przepisy prawne,
Tom III - Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.
Tom IV - Przepisy w transporcie drogowym.
Tom V - Transport kołowo-drogowy.

Spis treści:

Od wydawcy
Wstęp

SYMBOLE, OZNACZENIA ORAZ DEFINICJE

CZĘŚĆ III. NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW

Wprowadzenie

1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym

 • 1.1. Rodzaje aktów prawnych stosowanych w Unii Europejskiej
 • 1.1.1. Podstawowe akty prawne występujące w Unii Europejskiej
 • 1.1.2. Rodzaje aktów prawnych występujące w Polsce
 • 1.1.3 Podstawowe akty prawne występujących w Polsce
 • 1.1.4 Podstawowe definicje zgodne z w Ustawą o Transporcie Drogowym
 • 1.2 Najważniejsze organizacje związane z transportem drogowym
 • 1.2.1 Organizacje zajmujące się polityką transportową w Europie
 • 1.2. 2 Organizacje zajmujące się polityką transportową w Polsce
 • 1.3 Podstawowe akty prawne dotyczące szkoleń kierowców
 • 1.3.1. Uregulowania UE w zakresie szkoleń kierowców
 • 1.3.2 Obowiązkowe kwalifikacje i szkolenia dla kierowców wykonujących przewozy w transporcie drogowym w Polsce
 • 1.3.3. Badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • 1.3.4. Badania psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • 1.3.5. Obowiązki przewoźnika w stosunku do kierowców
 • 1.4. Podstawowe akty prawne w zakresie warunków technicznych pojazdów
 • 1.4.1. Homologacja pojazdów
 • 1.4.2. Podstawowe definicje charakterystyki technicznej środków transportowych
 • 1.4.3. Główne masy i miary środków transportowych obowiązujących w Polsce
 • 1.4.3.1. Długości środków transportowych
 • 1.4.3.2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów w Unii Europejskiej i w Polsce
 • 1.4.3.3. Dopuszczalne naciski na osie pojazdu w Polsce
 • 1.5. Podział środków transportowych w USA i w Europie
 • 1.5.1. Środki transportowe w USA
 • 1.5.2. Środki transportowe w Europie
 • 1.6. Wymagania techniczne wobec pojazdów wykonujących przewóz osób
 • 1.6.1. Charakterystyka techniczna autobusów
 • 1.6.2. Podział autobusów i autokarów
 • 1.6.3. Podział autokarów w systemie IRU
 • 1.6.4. Charakterystyka autobusu szkolnego - Przewóz Dzieci
 • 1.6.5. Charakterystyka autobusu do przewozu dzieci lub młodzieży do 18 lat
 • 1.6.6. Charakterystyka autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h
 • 1.6.7. Charakterystyka transportu osób niepełnosprawnych
 • 1.6.7.1. Przepisy prawne
 • 1.6.7.2. Oznakowanie pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
 • 1.6.7.3. Zabudowa specjalistyczna nadwozi środków transportowych
 • 1.6.7.4. Sposoby zabezpieczenia wózków inwalidzkich i dzieci
 • Literatura
 • Załączniki:
 • Załącznik Nr 1 - Proponowany Plan szkolenia i metodyka nauczania w zakresie kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy osób.
 • Załączniku Nr 2 - Proponowany Plan szkolenia i metodyka nauczania w zakresie kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy rzeczy.
 • Załącznik Nr 3 - Przykładowy wzór regulaminu określającego warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz zasady przewozu osób, bagażu i innych rzeczy firmy transportowej o specjalności przewóz osób
 • Załącznik Nr 4 - Przykładowy wzór regulaminu określającego zasady, obowiązki, wzory i zalecenia dla kierowców firmy przewożącej ładunki.

2. Podstawowe dokumenty i kwalifikacje przedsiębiorcy i kierowcy w transporcie drogowym

 • 2.1. Podstawowe kwalifikacje do kierowania pojazdami
 • 2.1.1. Uprawnienia do kierowania pojazdami
 • 2.2. Dokumenty kierowcy
 • 2.2.1. Podstawowe dokumenty kierowcy w transporcie drogowym potrzebne w trakcie realizacji umowy o przewóz towarów lub osób
 • 2.2.1.1. Wzory dokumentów kierowcy według Prawa o ruchu drogowym
 • 2.2.1.2. Wzory dokumentów według Ustawy o transporcie drogowym
 • 2.2.2. Podstawowe dokumenty związane z przewozem żywności i żywych zwierząt
 • 2.2.3. Dokumenty kierowcy przewożącego ładunki nienormatywne
 • 2.3. Kary za niewłaściwe wykonywanie Ustawy o transporcie drogowym
 • 2.3.1. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego i za brak wymaganych dokumentów
 • 2.3.2. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne z naruszeniem przepisów dla kierowców i przewoźników drogowych dotyczących przewozu żywych zwierząt
 • Literatura

3. Inne dokumenty, formularze umów i zaświadczeń wymagane przy wykonywaniu przewozu osób lub rzeczy, na podstawie odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i konwencji. Prawidłowe wypełnianie druków, formularzy i innych dokumentów wymaganych przepisami

 • 3.1. Dokumenty przewozowe w transporcie ładunków
 • 3.1.1. List przewozowy krajowy lub międzynarodowy w transporcie ładunków. List CMR
 • 3.1.2. Dokumenty związane z odprawą celną towarów w drogowym transporcie międzynarodowym
 • 3.2. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne artykułów żywnościowych szybko psujących się w stosunku do kierowcy
 • 3.3. Wymagania międzynarodowe dla nowoczesnych środków transportowych
 • 3.3.1. Wymagania stawiane dla "zielonego" ciężarowego pojazdu samochodowego
 • 3.3.2. Minimalne normy techniczne i wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Regulacjami CEMT
 • 3.3.3. Warunki techniczne dla przyczep ( naczep ) przy EURO
 • 3.3.4. Emisja spalin dla silników wysokoprężnych - Normy EURO
 • 3.3.4.1. Dokumenty określające spełnienie przez pojazd i przyczepę wymogów bezpieczeństwa
 • 3.3.4.2. Dokumenty pojazdu (formularze CEMT) ze względu na EURO
 • 3.3.4.3. Rodzaje dokumentów ze względu na EURO i kombinację pojazdów
 • 3.4. Tablice i oznaczenia pojazdów w transporcie międzynarodowym
 • 3.4.1. Rodzaje i znaczenia tabliczek ( nalepek )
 • 3.5. Dokumenty w zakresie przewozu osób
 • 3.5. 1. Rozkłady jazdy w krajowym drogowym przewozie osób
 • 3.6. Inne dokumenty obowiązujące w transporcie drogowym
 • 3.7. Wykroczenia i kary
 • 3.7.1. Wykroczenia i kary w stosunku do przewoźnika drogowego wykonywującego transport drogowy lub przewozu na potrzeby własne dotyczące uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych
 • 3.7.2. Wykroczenia i kary w stosunku do przewoźnika drogowego za jazdę pojazdem bez wymaganych dokumentów przewożącego osoby i ładunki
 • Literatura

4. Przepisy socjalne. Przepisy o czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym - specyfika, zasady stosowania

 • 4.1. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy
 • 4.1.1. Czas pracy kierowcy w państwach Unii Europejskiej
 • 4.1.2. Czas pracy kierowcy w Polsce
 • 4.1.2.1. Główne określenia ustawy o czasie pracy kierowców
 • 4.1.2.2. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy
 • 4.2. Czas dyżuru kierowcy
 • 4.3. Normy czasu jazdy i odpoczynku kierowcy
 • 4.4. Systemy zatrudnienia kierowcy
 • 4.4.1. System podstawowy czasu pracy kierowcy
 • 4.4.2. System równoważny czasu pracy kierowcy
 • 4.4.3. System przerywany czasu pracy kierowcy
 • 4.4.4. System zadaniowy czasu pracy kierowcy
 • 4.5. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne dotyczące przepisów socjalnych
 • Literatura

5. Urządzenie rejestrujące samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju

 • 5.1. Definicje i parametry rejestrowane przez tachograf
 • 5.2. Historia i rozwój tachografów na świecie
 • 5.3. Przepisy regulujące sytuację prawną tachografu w Polsce
 • 5.4. Zwolnienia prawne z obowiązku montowania urządzeń rejestrujących w pojazdach
 • 5.5. Podstawowe zasady użytkowania tachografu ( tarcze rejestrujące - wykresówki)
 • 5.5.1. Obowiązkowe czynności kierowcy w stosunku do tachografu analogowego
 • 5.5.2. Rodzaje najczęściej stwierdzanych nadużyć przy używaniu tachografu analogowego przez kierowcę
 • 5.6. Rodzaje i budowa tachografów
 • 5.7. Kontrola metrologiczna tachografów
 • 5.8. Tachograf cyfrowy
 • 5.8.1. Ustawodawstwo dotyczące tachografu cyfrowego
 • 5.8.2. Parametry rejestrowane przez tachograf cyfrowy
 • 5.8.3. Warunki techniczne dla tachografu cyfrowego
 • 5.8.4. System tachografów cyfrowych w Polsce
 • 5.8.5. Budowa tachografu cyfrowego
 • 5.8.6. Rodzaje i przeznaczenie kart chipowych
 • 5.8.7. Podstawowe zasady odczytywania danych informacyjnych z tachografu cyfrowego
 • 5.8.8. Obowiązki kierowcy w zakresie użytkowania tachografu cyfrowego
 • 5.8.9. Kontrola parametrów tachografu cyfrowego
 • 5.8.10. System wydawania kart tachograficznych
 • 5.9. Kontrola tachografu z tarczką (wykresówka) przez organa kontroli
 • 5.10. Przepisy karne dotyczące tachografu
 • 5.10.1. Odpowiedzialność karna kierowcy w zakresie tachografu
 • 5.11. Wykroczenia i kary za nieprawidłowe używanie tachografów przez kierowców przewożących ładunki i osoby
 • Literatura

6. Dokumenty w przewozie towarów niebezpiecznych

 • 6.1. Dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów
 • 6.2. Dokumenty wymagane w pojeździe przewożącym towary niebezpieczne
 • 6.2.1. Dane podstawowe i informacyjne dokumentu przewozowego
 • 6.2.2. Instrukcja pisemna dla kierowcy
 • 6.2.3. Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
 • 6.2.4. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy
 • 6.2.5. Multimodalny dokument przewozowy towarów niebezpiecznych
 • 6.2.6. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
 • 6.3. Dokumenty specjalne (powypadkowe)
 • 6.4. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne w stosunku do kierowców za naruszenie przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 • 6.5. Wykroczenia i kary za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących przewozu odpadów
 • Literatura

7. Ograniczenia i zakazy w ruchu drogowym

 • 7.1. Zasady ograniczenia i zakazów poruszania się ciężarówek w Polsce
 • 7.2. Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze wyłączone z zakazu przewozu
 • 7.3. Wykroczenia i kary za jazdę z naruszeniem ograniczeń i zakazów ruchu

8. Bezpieczna odległość między pojazdami

 • 8.1. Aspekty bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu
 • 8.2. Interpretacja bezpiecznego odstępu na świecie
 • 8.3. Metody praktyczne wyznaczenia bezpiecznego odstępu na drodze
 • 8.4. Kary za niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami we Francji
 • Literatura

9. Systemy pobierania opłat za autostrady w Europie

 • 9.1. Podstawy prawne funkcjonowania systemów opłat drogowych w Europie
 • 9.2. Systemy pobierania opłat drogowych na terytorium Niemiec
 • 9.2.1. Podstawy prawne
 • 9.2.2. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
 • 9.2.3. Pojazdy zwolnione od obowiązku płacenia myta
 • 9.2.4. Sieć dróg podlegająca opłacie
 • 9.2.5. Klasyfikacja myta
 • 9.2.6. Kontrola płatności myta
 • 9.2.7. Charakterystyka systemu możliwości poboru myta firmy Toll Collect GmbH
 • 9.2.8. Zasady funkcjonowania automatycznego systemu księgowania myta
 • 9.2.9. Zasady funkcjonowania ręcznego systemu księgowania myta
 • 9.2.10. Czynności kierowcy przy opłacie myta przez terminal w systemie ręcznym
 • 9.2.11. Zasady funkcjonowania ręcznego księgowania myta przez Internet
 • 9.2.12. Awaryjny sposób opłaty myta w Niemczech
 • 9.2.13. System kontrolny dotyczący płacenia myta
 • 9.3. System pobierania opłat drogowych (GO) na terytorium Austrii
 • 9.3.1. Podstawowe wiadomości o systemie
 • 9.3.2. Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych
 • 9.3.3. Budowa systemu pobierania opłat (GO)
 • 9.3.4. Charakterystyka urządzenia GO-BOX
 • 9.3.5. Sposoby pobierania opłat
 • 9.3.6. Zasada działania systemu
 • 9.3.7. Istotne informacje dla kierowcy z urządzenia GO-BOX w czasie jazdy (funkcjonowania systemu)
 • 9.3.8. Kontrola systemu opłat drogowych
 • 9.3.9. Kary dla przewoźników
 • 9.3.10. Różnice i podobieństwa w pobieraniu opłaty za korzystanie z infrastruktury liniowej pomiędzy Niemcami i Austrią
 • 9.4. System pobierania opłat drogowych na terytorium Republiki Czeskiej
 • 9.4.1. Elektroniczna opłata drogowa
 • 9.4.2. Zasady naliczania opłat
 • 9.4.3. Sposoby zapłaty myta
 • 9.4.4. Kontrola opłat drogowych
 • 9.4.5.Kontrola wykonania opłat drogowych
 • 9.4.6. Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych.
 • 9.5. System pobierania opłat drogowych na terytorium Francji
 • 9.5.1. Ramy prawne regulujące pobieranie opłat za przejazdy francuskimi autostradami
 • 9.5.2. Zarządcy francuskich autostrad
 • 9.5.3. Zasada działania systemu
 • 9.5.4. Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta
 • 9.5.5. Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta.
 • 9.5.6.Zalety systemu
 • 9.5.7. Sieć dróg objętych opłatą
 • 9.5.8. Wysokość należnych opłat
 • 9.5.9. Zasady naliczania opłat.
 • 9.5.10. Postępowanie awaryjne.
 • 9.5.11. Wysokość zniżek ustalonych przez poszczególnych operatorów
 • 9.6. Inne sposoby pobierania opłat drogowych w Europie
 • 9.6.1. Opłaty za autostrady w Słowacji
 • 9.6.2. Opłaty za drogi samochodowe w Rosji
 • Literatura

10. Organy państwowe uprawnione do kontroli i stosowanie przepisów

 • 10.1. Organa państwowe wyznaczone do kontroli transportu drogowego
 • 10.1.1. Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego
 • 10.1.1.1. Uprawnienia Inspektorów Transportu Drogowego w zakresie kontroli ruchu drogowego
 • 10.1.2. Uprawnienia Policji w stosunku do kontroli ruchu drogowego
 • 10.1.3. Uprawnienia Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu drogowego
 • 10.1.4. Uprawnienie Straży Gminnej w zakresie kontroli ruchu drogowego
 • 10.1.5 Uprawnienia Funkcjonariuszy Celnych w zakresie kontroli ruchu drogowego
 • 10.1.6. Uprawnienia pracowników Zarządów Dróg w zakresie kontroli ruchu drogowego
 • 10.1.7. Uprawnienia Strażników Leśnych i Straży Parku w zakresie kontroli ruchu drogowego
 • 10.1.8. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • 10.1.2. Zasady kontroli drogowej w Niemczech ( BAG )
 • Literatura

11. Orientacja w lokalizacji i warunkach funkcjonowania przejść granicznych

 • 11.1. Regulacje prawne
 • 11.2. Oznakowanie, rodzaje i definicje przejść granicznych
 • 11.3. Zasady ochrony granic Polski
 • 11.4. Rozmieszczenie drogowych przejść granicznych
 • 11.5. Wykaz przejść granicznych na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna dla zwierząt i żywności
 • 11.6. Wykaz przejść granicznych na których będzie dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
 • 11.7. Wykaz przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami
 • Literatura

12. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego

 • 12.1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na podstawie Kodeksu Karnego
 • 12.2. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na podstawie Kodeksu Wykroczeń
 • 12.3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji na podstawie Kodeksu Cywilnego
 • 12.4. Odpowiedzialność kierowców na podstawie Ustawy o transporcie drogowym
 • 12.5. Wybrane zagadnienia z Prawa o ruchu drogowym
 • 12.6. Wykaz punktów karnych za wykroczenia drogowe
 • 12.7 Znaki drogowe i sygnały świetlne
 • Literatura

13. Ubezpieczenia związane z transportem drogowym

 • 13.1. Ubezpieczenia OC
 • 13.1.1. Pojęcie odpowiedzialności cywilnej
 • 13.1.2. Polisa ubezpieczeniowa
 • 13.1.3. Minimalna suma gwarancyjna
 • 13.2. Ubezpieczenie autocasco i jego zakres
 • 13.2.1. Ubezpieczenie w pełnym zakresie
 • 13.2.2. Ubezpieczenie w ograniczonym zakresie
 • 13.2.3. Ubezpieczenie w zakresie mini - casco.
 • 13.3. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NW
 • 13.3.1. Pojecie nieszczęśliwego wypadku
 • 13.3.2. Pojęcie wypadku drogowego
 • 13.3.3. Pojęcie wypadku komunikacyjnego
 • 13.3.4. Pojęcie kolizji drogowej
 • 13.3.5. Rodzaje ubezpieczenia NW
 • 13.3.6. Przypadki w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tytułu NW
 • 13.4. Inne ubezpieczenia
 • 13.4.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • 13.4.1.1. Odpowiedzialność deliktowa.
 • 13.4.1.2. Odpowiedzialność kontraktowa
 • 13.4.1.3. Suma gwarancyjna.
 • 13.4.1.4. Roszczenie
 • 13.4.2. Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • 13.4.2.1. Gwarancja ubezpieczeniowa i jej rodzaje
 • 13.4.3. Rodzaje ubezpieczenia towaru - przykłady
 • 13.4.4. Ubezpieczenie kierowcy - przykłady
 • Literatura
 • Załącznik do rozdziału:
 • Wzory dokumentów ubezpieczeniowych
Załączniki do poradnika:
 • 1. Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady ( EWG ) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG
 • 2. Rozporządzenie (we) nr 561/2006 parlamentu europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
 • 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 124. Poz. 805 z dnia 14 lipca 2008 r.)
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32