Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom III. Środowisko pracy kierowcy. Logistyka

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom III. Środowisko pracy kierowcy. Logistyka

Tom III Środowisko pracy kierowcy. Logistyka. Omawia on całość zagadnień związanych ze zdrowiem, środowiskiem i ergonomią stanowiska pracy kierowcy. Specyfikę przewozów: kombinowanych, ładunków nienormatywnych, żywych zwierząt, żywności, odpadów oraz przewozów specjalistycznych, a także logistykę magazynowo - spedycyjną oraz centra logistyczne.

Wyd.II Dariusz Starkowski, Krzysztof Bieńczak, Wiesław Zwierzycki Wydawnictwo SYSTHERM, 2011 r., 558 stron

na zamówienie, 95.00 zł netto + 5% VAT

Poradnik kierujemy do kierowców, właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych. Liczymy na zainteresowanie tym tytułem także uczniów szkół technicznych oraz środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych i ekonomicznych szukających praktycznej wiedzy z obszaru transportu.

Kompletne opracowanie składa się z 5 tomów obejmujących:
Tom I - Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym (część I - Zagadnienia techniczne, część II - Płyny eksploatacyjne),
Tom II - Przepisy prawne,
Tom III - Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.
Tom IV - Przepisy w transporcie drogowym.
Tom V - Transport kołowo-drogowy.

Recenzja

Omawiając recenzowany materiał zawarty w trzeciej części książki SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY uważam, że:

Autorzy w sposób jasny i przejrzysty wprowadzają czytelnika w zagadnienia związane ze środowiskiem pracy kierowcy, z jego zdrowiem i udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Na uwagę zasługuje materiał zawarty w rozdziale 3, uświadamiający czytelnikowi zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego oraz obowiązki kierowcy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, jak również prawidłowe zachowania w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym.

Materiał zawarty w rozdziałach 5 i 6 przybliża czytelnikowi pojęcia z dziedziny transportu lądowego oraz transportu kombinowanego. Zapoznaje z infrastrukturą oraz strukturą przedsiębiorstw transportowych. Jest to ważne nie tylko dla kierowców czynnych zawodowo, lecz przede wszystkim dla kandydatów na kierowców, uczniów techników samochodowych i tym podobnych jednostek oświatowych. Materiał dotyczący transportu kombinowanego poszerza wiedzę czytelnika w zakresie trendów rozwoju transportu w Polsce i UE w najbliższym dziesięcioleciu.

Duże znaczenie praktyczne dla czytelnika mają materiały zawarte w rozdziałach 7-11, dotyczące transportu szerokiego asortymentu ładunków: od nienormatywnych, poprzez artykuły żywnościowe oraz zwierzęta żywe, odpady etc. Zawarto w nich szereg danych i uwag szczególnie ważnych dla kierowców, zatrudnionych w firmach przewozowych o szerokim wachlarzu świadczonych usług.

Ostatnie dwa rozdziały książki zawierają użyteczny materiał encyklopedyczny poszerzają wiedzę czytelnika na temat organizacji nowoczesnego transportu, jak również zwracają uwagę na bezpośredni wpływ transportu samochodowego na degradację środowiska naturalnego.

Przedstawiony w książce materiał zawiera najnowsze dane dotyczące współczesnych środków transportu drogowego. Bogaty materiał ilustracyjny sprawia, że książka jest ciekawa, a jej studiowanie nie jest nużące. Jest to szczególnie istotne, biorąc po uwagę przeznaczenie tej pozycji jako poradnika przydatnego szerokim rzeszom kierowców zawodowych, jak również użytkownikom samochodów prywatnych, czy wreszcie uczniom odpowiednich średnich szkół o profilu technicznym.

Reasumując - recenzowana książka spełnia znakomicie swoją rolę jako poradnik. Zawiera obszerny materiał umożliwiający korzystającemu z niej czytelnikowi efektywne działanie na stanowiskach technicznych w sferze transportowej. Praktycznie, każdy użytkownik środków transportu samochodowego znajdzie w niej materiał dla siebie, niezależnie czy jest to kierowca profesjonalny - użytkownik wielkogabarytowych pojazdów, czy też amator ­właściciel samochodu osobowego. Stanowi to dużą zaletę recenzowanej pozycji wydawniczej. Również zestawy literatury specjalistycznej podawane czytelnikowi na końcu każdego rozdziału stanowią o dużej wartości użytkowej książki.

Biorąc powyższe pod uwagę rekomenduję Wydawnictwu SYSTHERM do opublikowania recenzowaną trzecią część książki SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY.

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft

Spis treści:

 • Od wydawcy
 • Recenzja
 • Wprowadzenie

CZĘŚĆ IV: ŚRODOWISKO PRACY KIEROWCY. LOGISTYKA

1. Zdrowie kierowcy, środowisko i elementy ergonomii stanowiska pracy kierowcy

 • 1.1. Zdrowie kierowcy
 • 1.1.1. Sprawność fizyczna kierowcy
 • 1.1.2. Sprawność psychiczna kierowcy
 • 1.1.3. Zawodowe choroby kierowców
 • 1.1.3.1. Dyskopatia
 • 1.1.3.2. Choroba wibracyjna
 • 1.1.4. Charakterystyka postawy ciała kierowcy, pozycji i ruchów podczas prowadzenia
 • pojazdu
 • 1.1.5. Ochrona osobista
 • 1.1.5.1. Ubranie kierowcy
 • 1.1.5.2. Ochrona oczu
 • 1.1.5.3. Posiłek kierowcy
 • 1.1.6. Charakterystyka pracy kierowcy samochodu ciężarowego i autobusu
 • 1.1.7. Zasady ergonomiczne miejsca pracy kierowcy
 • 1.1.7.1. Wymagania w stosunku do miejsca pracy kierowcy
 • 1.1.7.2. Układ klimatyzacji i ogrzewania w samochodzie ciężarowym i autobusie
 • 1.1.7.3. Wpływ zmian temperatury w kabinie pojazdu na zachowanie się kierowcy
 • 1.2. Strefy ergonomiczne miejsca pracy kierowcy
 • 1.2.1 Fotel kierowcy
 • 1.2.2. System bezpieczeństwa w fotelu kierowcy
 • 1.3. Aspekty fizjologiczne i psychiczne wykonywania zawodu kierowcy
 • Literatura

2. Czynniki odgrywające główną rolę podczas zachowania się kierowcy w różnych sytuacjach na drodze

 • 2.1. Czynniki wpływające na bezpieczne prowadzenie pojazdu przez kierowcę
 • 2.1.1. Zasadnicze czynniki, odrywające główną rolę w czasie reakcji kierowcy
 • 2.1.2. Czas reakcji kierowcy
 • 2.1.3. Zależności drogi hamowania od czasu reakcji psychicznej kierowcy
 • 2.1.4. Wpływ infradźwięków na prowadzenie pojazdu przez kierowcę
 • 2.2. Wpływ emocji na prowadzenie pojazdu przez kierowcę
 • 2.3. Wpływ alkoholu na długość drogi hamowania
 • 2.3.1. Wpływ alkoholu na kierowcę
 • 2.3.1.1. Charakterystyka stanów organizmu człowieka po spożyciu alkoholu
 • 2.3.1.2. Odpowiedzialność karna za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu
 • i środków działających podobnie do alkoholu
 • 2.3.3. Przykazania dla kierowcy podczas prowadzenia pojazdu
 • 2.3.4. Praktyczne rady dla kierowców wpływające na bezpieczeństwo na drodze
 • 2.3.5. Leki zabronione podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • 2.4. Środki działające podobnie jak alkohol
 • 2.4.1. Narkotyki
 • 2.4.1.1. Rodzaje testów do wykrywania działania narkotyków
 • 2.5. Wykaz środków zabronionych przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych
 • 2.6. Przyczyny zasypiania kierowców w czasie prowadzenia pojazdu
 • 2.6.1. Warunki pogodowe i topograficzne wpływające na zmęczenie kierowcy
 • 2.6.2. Czynności kierowcy podczas powstrzymania się przed zaśnięciem
 • 2.6.3. Choroby kierowcy wpływające na jego zdolność do bezpiecznego prowadzenia
 • pojazdu
 • Literatura

3. Wiedza i świadomość zaistnienia różnych sytuacji w czasie pracy kierowcy

 • 3.1. Wiedza i świadomość możliwych wypadków przy pracy w sektorze transportu
 • 3.1.1. Pojęcia związane z nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego
 • 3.1.2. Podział wypadków drogowych w sektorze transportu
 • 3.1.3. Czynniki determinujące powstawanie wypadków drogowych
 • 3.1.4. System ratownictwa drogowego
 • 3.1.5. Społeczne przyczyny wypadków drogowych
 • 3.1.6. Zachowanie kierowcy w nagłych sytuacjach na drodze
 • 3.1.6.1. Oznaczenie miejsca wypadku drogowego
 • 3.1.6.2. Czynności kierowcy podczas awarii samochodu
 • 3.1.7. Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku
 • 3.1.8. Podstawowe dokumenty sporządzane po wypadku drogowym
 • 3.1.9. Ogólne zasady postępowania na miejscu kolizji drogowej
 • 3.1.10. Działanie kierowcy podczas pożaru pojazdu
 • 3.1.11. Zapobieganie wypadkom drogowym
 • 3.1.11.1.Przyczyny i sprawcy wypadków drogowych
 • 3.1.12. Handel nielegalnymi emigrantami oraz nielegalna emigracja
 • 3.1.12.1.Zakres odpowiedzialności przewoźnika drogowego podczas przewozu emigrantów
 • i imigrantów bez zezwolenia
 • 3.1.13. Obowiązki kierowcy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • 3.1.14. Zagrożenia i bhp na stanowisku pracy kierowcy i sposoby ochrony przed nimi
 • 3.1.15. Zawodowe manewrowanie pojazdem
 • 3.1.16. Bezpieczeństwo pasażerów i komfort ich jazdy podczas podróży
 • 3.1.17. Wykaz adresów stron internetowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem
 • ruchu drogowego
 • Literatura

4. Wiedza i zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez kierowcę

 • 4.1. Przedlekarska pomoc ofiarom wypadków drogowych
 • 4.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa medycznego
 • 4.1.2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • 4.1.3. Powstrzymywanie krwawień i krwotoków
 • 4.1.4. Opatrywanie ran
 • 4.1.5. Unieruchamianie złamanych i zwichniętych kończyn
 • 4.1.6. Postępowanie w przypadku oparzeń, zatruć i stanu wstrząsu (pourazowego)
 • 4.2. System ratownictwa drogowego
 • Literatura

5. Transport lądowy jako dziedzina gospodarki państwa

 • 5.1. Kierunki rozwoju pojazdów samochodowych i transportu
 • 5.1.1. Podstawowe definicje i pojęcia w eksploatacji pojazdów
 • 5.1.2. Organizowanie zadań transportowych oraz techniczne utrzymanie pojazdów
 • 5.1.3. Charakterystyki techniczne pojazdów i ilościowe użytkowania środków transportu
 • 5.1.4. Transport jako dziedzina gospodarcza
 • 5.1.5. Podział transportu samochodowego
 • 5.1.6. Charakterystyka rynku transportowego
 • 5.2. Podstawowe definicje dotyczące spedycji
 • 5.2.1. Podział i kategorie środków transportowych
 • 5.2.2. Podstawowe dokumenty wystawiane przez spedycje
 • 5.3. Organizacja podstawowych rodzajów przedsiębiorstw transportowych
 • i pomocniczej działalności transportowej
 • 5.3.1. Definicja przedsiębiorstwa transportowego
 • 5.3.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw transportowych
 • 5.4. Infrastruktura transportowa Polski
 • 5.4.1 Struktura i finansowanie infrastruktury w Polsce
 • 5.4.1.1. Numeracja dróg publicznych
 • 5.4.2. Rozbudowa infrastruktury w Polsce w latach 2002-2015
 • 5.4.3. Planowane i projektowane autostrady, drogi ekspresowe do 2015 roku
 • 5.5. Środowisko ekonomiczne w sektorze transportu
 • Literatura

6. Transport kombinowany

 • 6.1.1. Podstawowe definicje
 • 6.1.2. Przykłady praktyczne stosowania transportu kombinowanego
 • 6.2. Podział transportu kombinowanego
 • 6.2.1. Przewozy multimodalne
 • 6.2.2. Przewozy kontenerowe
 • 6.2.3. Przewozy "piggyback"
 • 6.2.4. Przewozy lądowo-morskie
 • 6.2.5. Transport intermodalny
 • 6.2.5.1. Przewozy kontenerowe
 • 6.2.5.2. Przewozy szynowo-drogowe
 • 6.2.5.3. Przewozy lądowo-promowe
 • 6.2.6. Kombinacje środków transportowych
 • 6.2.7. Charakterystyka przewozów kombinowanych w Polsce
 • 6.2.8. Terminal transportu kombinowanego
 • 6.2.9. Dokumenty w transporcie kombinowanym
 • 6.2.10. Wykorzystanie i rozwój transportu kombinowanego w Europie i w Polsce
 • 6.2.11. Zalety transportu kombinowanego
 • 6.2.12 Wady przewozów kombinowanych
 • 6.2.13. Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w świetle strategii rozwoju
 • transportu w latach 2007-2013
 • 6.3. Nadwozia wymienne
 • 6.3.1. Zalecenia dla kierowcy przewożącego ładunki w nadwoziach wymiennych
 • 6.4. Naczepa samochodowa
 • 6.5. Paleta ładunkowa
 • Literatura

7. Transport ładunków nienormatywnych

 • 7.1. Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych
 • 7.2. Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
 • 7.3. Czynności podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego
 • 7.4. Zadania dodatkowych firm i służb biorących udział w transporcie ładunków
 • ponadgabarytowych
 • 7.5. Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych
 • 7.6. Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych
 • 7.6.1. Rodzaje zezwoleń
 • 7.7. Dopuszczalne naciski na oś na drogach RP
 • 7.8. Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach
 • ponadgabarytowych
 • 7.9. Opłaty za przewozy ponadgabarytowe
 • 7.10. Kary dla przewoźników związane z transportem towarów ponadgabarytowych
 • 7.11. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu towarów
 • ponadgabarytowych
 • Literatura

8. Przewóz żywych zwierząt

 • 8.1. Regulacje prawne przewozu drogowego zwierząt
 • 8.1.1. Charakterystyka regulacji prawnych w Unii Europejskiej
 • 8.1.2. Charakterystyka regulacji krajowych
 • 8.1.3. Podstawowe pojęcia przewozu drogowego zwierząt
 • 8.2. Warunki transportu zwierząt
 • 8.3. Specjalistyczne warunki techniczne dla pojazdów
 • 8.3.1. Wymagania dodatkowe dotyczące środków transportu
 • 8.4. Podział środków transportowych
 • 8.5. Czas transportu zwierząt
 • 8.6. Zasady kontroli transportu zwierząt
 • 8.7. Kary dla przewoźników związane z transportem zwierząt
 • 8.8. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu żywych zwierząt
 • Literatura

9. Przewóz artykułów żywnościowych

 • 9.1. System bezpieczeństwa zdrowotnego
 • 9.2. Uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 9.2.1. Międzynarodowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 9.2.2. Krajowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności
 • 9.2.3. Państwa - strony Umowy ATP
 • 9.2.3.1. Obszar obowiązywania Umowy ATP
 • 9.3. Przewóz artykułów spożywczych
 • 9.4. Warunki dotyczące temperatur obowiązujące dla artykułów żywnościowych
 • 9.5. Rodzaje środków transportu żywności
 • 9.5.1. Określenie i normy specjalnych środków transportu do przewozu szybko
 • psujących się artykułów żywnościowych
 • 9.5.2. Wymagania specjalistyczne dla samochodów do przewozu żywności
 • 9.5.3. Warunki transportu mięsa surowego chłodzonego
 • 9.5.4. Warunki transportu drobiu
 • 9.5.5. Warunki transportu chleba i produktów podobnego rodzaju
 • 9.5.6. Warunki transportu ryb
 • 9.5.7. Warunki transportu mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych
 • 9.5.8 Warunki transportu jaj
 • 9.5.9. Samochody do przewozu luzem materiałów sypkich i suchych, np. mąki, cukru, soli,
 • nawozów sztucznych
 • 9.5.10. Warunki transportu napojów
 • 9.6. Oznaczenia literowe środków transportu żywności
 • 9.7. Urządzenia rejestrujące temperaturę
 • 9.8. System informatycznej kontroli nad przewozem artykułów żywnościowych
 • 9.9. Kontrola przestrzegania przewozów w ramach ATP
 • 9.10. Protokół ATP
 • 9.11. Rodzaje kar dla przewoźników w zakresie przewozu żywności
 • Literatura

10. Przewozy specjalistyczne (nadwozia specjalistyczne)

 • 10.1. Samochody do przewozu samochodów (samochodowce)
 • 10.2. Samochody do przewozu pieniędzy
 • 10.3. Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich
 • 10.4 Samochody do przewozu betonu
 • Literatura

11. Transport odpadów

 • 11.1. Regulacje prawne przewozu drogowego odpadów
 • 11.2. Definicje odpadów
 • 11.2.1. Definicje specjalistyczne dotyczące gospodarki odpadami
 • 11.3. Gromadzenie odpadów
 • 11.4. Wywóz odpadów
 • 11.5 Kategorie odpadów
 • 11.5.1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych
 • 11.6. Właściwości odpadów niebezpiecznych
 • 11.7. Warunki transportu odpadów
 • 11.7.1. Rodzaje pojemników
 • 11.7.2. Systemy transportu odpadów
 • 11.8. Środki transportu do przewozu i przechowywania odpadów
 • 11.8.1. Podział i charakterystyka środków transportowych do przewozu odpadów
 • 11.8.2. Zalecenia i przestrogi dla obsługi hakowych urządzeń załadunkowych
 • 11.9. Dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
 • transportu odpadów
 • 11.10. Metody unieszkodliwiania odpadów
 • 11.11. Kary dla przewoźnika związane z transportem odpadów
 • 11.12. Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu odpadów
 • Literatura

12. Logistyka magazynowo-spedycyjna. Centra logistyczne

 • 12.1. Definicja centrum logistycznego i jego charakterystyka
 • 12.2. Parametry ekonomiczne centrów dystrybucji
 • 12.3. Istota intermodalnych centrów logistycznych
 • 12.4 Rola i zadania centrów logistycznych
 • 12.5. Zadania centrów logistycznych
 • 12.6. Funkcje centrów logistycznych
 • 12.7. Podział centrów logistycznych
 • 12.8. Rola centrów logistycznych w transporcie towarów
 • 12.9. Transport w centrum logistycznym
 • 12.10. System informatyczny centrum logistycznego
 • 12.11. Kryteria pracy centrum logistycznego
 • 12.12. Cechy szczególne centrów logistycznych
 • 12.13. Tendencje rozwojowe centrów logistycznych
 • 12.14. Maszyny i urządzenia ładunkowe
 • 12.14.1.Definicja maszyn i urządzeń ładunkowych
 • 12.14.2.Podział maszyn ładunkowych
 • 12.14.3.Urządzenia ładunkowe na pojazdach samochodowych
 • 12.14.4.Instrukcja BHP przy ręcznym przewożeniu ładunków
 • 12.14.5.Podstawowe zasady stosowania dźwignic o napędzie ręcznym
 • 12.15. Giełdy transportowe
 • 12.15.1TimoCom Truck&Cargo
 • 12.15.2.Międzynarodowa giełda TELENET
 • 12.15.3.Platforma BENELOG
 • 12.15.4.Giełda transportowa OCX
 • Literatura

13. Ochrona środowiska naturalnego przed wpływem transportu

 • 13.1. Rodzaje zagrożeń środowiska naturalnego
 • 13.1.1. Degradacyjny wpływ transportu na naturalne środowisko człowieka
 • 13.1.2. Emisja toksycznych spalin
 • 13.1.3. Emisja hałasu
 • 13.1.4. Udział transportu w zanieczyszczaniu wód
 • 13.1.5. Zajętość terenu
 • 13.1.6. Odpady motoryzacyjne
 • 13.2. Koszt zewnętrzny transportu
 • Literatura
Załącznik

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań (Dz. Urz. UE nr L 3 z dnia 5 stycznia 2005 r., s.1).

Suplement

do książki D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki: "Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej". Tom II Przepisy prawne.
Stan prawny na dzień 30.11.2010 r

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019
Nasze telefony
91 483 70 70
91 482 32 32