Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
UMOWA ADR 2017 - 2019

UMOWA ADR 2017 - 2019

Umowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu materiałów, towarów niebezpiecznych ADR 2017 - 2019, dwa tomy 640 i 670 stron. polecanaNOWOŚĆ
256,00 zł netto  
+5% VAT = 268,80 brutto PLN

Umowa ADR 2017 - 2019 - najnowsze wydanie.

Co to jest umowa ADR

Umowa ADR jest to zbiór przepisów dotyczących: przewozu, pakowania, manipulowania ładunkiem niebezpiecznym, wykaz ładunków, niezbędnej dokumentacji, szkolenia uczestników przewozu, wymagań odnośnie pojazdów, opakowań, pojemników oraz zasad zachowania i oznakowania przewożonych ładunków, opakowań i pojazdów.

książka adr 2017 to niezbędne kompendium wiedzy dla każdego przewoźnika, spedytora, producenta i logistyka w branży towarów niebezpiecznych.

Obecne wydanie: umowa adr 2017 zawiera dwa osobne tomy. (3,5 kg)UMOWA ADR 2017 - 2019

umowa Tom I to 640 stron, wraz z Tabelą A - Listą Towarów Niebezpiecznych ADR

umowa TOM II to 676 stron

Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego transportu, przewozu, magazynowania towarów niebezpiecznych adr a w szczególności doradców DGSA, firm zajmujących się produkcją, magazynowaniem i przewozem towarów niebezpiecznych..

 

Umowa europejska adr 2017 dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Umowa zawiera oficjalny przekład tekstu oryginalnego umowy ADR na język polski, ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2017 roku poz. 1119.

Do książki dołączono zmianę do załączników A i B opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2018.

Umowa adr TOM I

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych adr

Protokół podpisania

Załącznik A Przepisy ogólne i przepisy dotyczące towarów, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

 • Część 1 Przepisy ogólne
  • zawierają informacje dotyczące stosowania umowy oraz jej zakres . Następnie definicje i jednostki miar w niej zawarte. W tej części czytelnik znajdzie informacje dotyczące szkoleń osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.
   Kolejny aspekt to obowiązki ciążące na uczestnikach przewozu w zakresie bezpieczeństwa czyli głównego tematu przewodniego umowy adr.
   Ponieważ umowa nie dotyczy przewozów wszystkich materiałów i/lub ich wielkości oraz czasu przewozu, w książce znajduje się dział "Odstępstwa".
 • Część 2 Klasyfikacja
  • towary i materiały niebezpieczne są podzielone na klasy. W tej części książki znajdują się informacje na temat podziału towarów w zależności typu materiału, np: towary wybuchowe, gazy, materiały zapalne ciekłe, stałe samoreaktywne, polimeryzujące itp. Ponieważ materiały i towary niebezpieczne mogą w różny sposób reagować na kontakt z powietrzem i wodą, zostały przydzielone do klas w zależności od niebezpieczeństwa takiego zetknięcia, np: materiały podatne na samozapłon, wydzielające gazy zapalne , utleniające, organiczne, trujące, zakaźne i inne.
 • Część 3 Wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy szczególne oraz wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych i wyłączonych
  • najważniejsza część umowy, Tabela A to zbiór towarów wraz z opisem dotyczącym wymagań dotyczących przewozu, magazynowania, itp. Dla każdego materiału podana jest :
  • klasa, kod weryfikacyjny, grupa pakowania, nalepki, przepisy szczególne, ilości ograniczone, ilości wyłączone, pakowanie - instrukcje, przepisy i pakowanie razem, numer UN, kategoria transportowa i wiele innych:

umowa adr tabela A strona 1

umowa adr tabela A strona 2

Umowa adr TOM II

 • Część 4 Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern
  • w tej części umowa adr zawiera informacje na temat opakowań do przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Część 5 Procedury nadawcze
  • każdy towar niebezpieczny musi być odpowiednio oznakowany, zarówno na opakowaniu jak i środku transportu. Nalepki ostrzegawcze, oznakowanie i dokumentacja to podstawowa wiedza jaką musi posiadać osoba zaangażowana w przewóz, magazynowanie czy spedycję towarów niebezpiecznych adr.
 • Część 6 Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), opakowań dużych, cystern i kontenerów do przewozu luzem
  • ze względu na toksyczność i niebezpieczeństwa związane zachowaniem się niektórych materiałów, zbiorniki, pojemniki czy cysterny muszą odpowiadać odpowiednim normom oraz przepisom zanim zostaną użyte do przewozu ładunku. Umowa adr określa warunki jakim powinny odpowiadać pojemniki zarówno pod względem konstrukcji, wytrzymałości, szczelności jak i sposobu badań dotyczących opakowań.
 • Część 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem
  • przewóz, załadunek, rozładunek oraz manipulowanie ładunkiem niebezpiecznym stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób będących uczestnikami jak i osób postronnych. Nieprawidłowe zachowania mogą spowodować drobne obrażenia jak również katastrofę ekologiczną. Dlatego w umowie zawarto szczegółowe przepisy odnośnie wszystkich etapów w przewozie tego typu materiałów.
 • Część 8 Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji
  • bardzo ważna część umowy adr dotycząca wymagań w stosunku do osób bezpośrednio związanych z manipulowaniem ładunkiem. Odpowiednie szkolenie, wyposażenie oraz wiedza na temat zachowania w trakcie przewozu, załadunku czy w sytuacji zagrożenia jest podstawą do zatrudnienia kierowcy, spedytora czy magazyniera. Podobnie dokumentacja dotycząca ładunku, zarówno w trakcie przewozu jak również po jego zakończeniu musi odpowiadać odpowiednim przepisom prawa.
 • Część 9 Wymagania dotyczące konstrukcji i zatwierdzenia pojazdów
  • podobnie jak zbiorniki czy pojemniki na materiały niebezpieczne tak i pojazdy przeznaczone do ich transportu muszą posiadać odpowiednią konstrukcję, spełniać wymagania i normy zawarte w tym dziale umowy adr.

Waga obu tomów w opakowaniu 3,5 kg.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2018

Szanowny Użytkowniku !

Profilowanie stosujemy od początku powstania serwisu w 2001 roku, ale od dziś zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - rozporządzenia RODO musimy uzyskać na to Twoją zgodę.

Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

W związku z wejściem w życie w dniu 25-05-2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Mamy obowiązek zapytać każdego użytkownika czy wyraża zgodę na tzw. "Profilowanie" z którego korzystamy od początku istnienia tego serwisu.

Do profilowania wykorzystywane są pliki cookie. Używamy ich m.in. do spersonalizowania treści i reklam w wyszukiwarce Google i na stronach partnerów Google, oraz aby analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, udostępniamy tylko firmie Google na podstawie zawartej umowy. Google może połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Co to jest profilowanie, jak z niego korzystamy, jaki jest cel profilowania, jakie masz prawa, a jakie my mamy obowiązki. Wszelkie informacje zawarliśmy w dostosowanej do przepisów RODO Polityce Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Zgodę o którą prosimy, możesz zawsze odwołać na naszej stronie Polityka Prywatności.

Jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów profilowania w zgodzie z opublikowaną naszą Polityką Prywatności, prosimy o zamknięcie okna przeglądarki. Jeżeli wyrażasz zgodę, naciśnij klawisz "Zgoda".

Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy opuść stronę lub zamknij okno przeglądarki.

Polityka Prywatności Zgoda