Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Vademecum przewozu drogowego

Najnowsza wydanie podręcznika, dedykowane kandydatom na kierowców zawodowych oraz tym osobom, które na co dzień zajmują się transportem. Jedyne na rynku kompendium dla kierowcy i pracodawcy obejmujące wiele zagadnień transportu drogowego. Książka wykorzystywana jest na kursach z zakresu kwalifikacji wstępnej, certyfikatu kompetencji zawodowych czy szkoleniu okresowym.

Autor : Sebastian Paluch, 314 stron, format B5, wyd. 2

33,33 zł netto  
Waga: 0.46 kg +5% VAT = 35,00 brutto PLN,
Ocena:
  ( 4.33/3 )
ISBN: 978-83-781208-3-4
Producent: Credo

Vademecum dla kierowcy zawodowego

Książka przeznaczona głównie dla kandydatów na kierowców zawodowych oraz osób związanych z wykonywaniem oraz obsługą transportu drogowego,Okładka książki Vademecum przewozu drogowego zarówno krajowego jak i międzynarodowego.

Wymagania stawiane kandydatom na kierowców zawodowych oraz pracodawcom kierowców są bardzo wysokie. Przyszły kierowca musi posiadać nie tylko odpowiednie dokumenty, stan zdrowia i umiejętności ale przede wszystkim wiedzę.

Zakres przepisów obowiązujący przyszłego kierowcę jest dość znaczny. Począwszy od ogólnych regulacji, poprzez konkretne rozporządzenia i procedury określające zachowanie kierowców podczas wykonywania zadania transportowego. Podział środków transportu, rodzaje zadań transportowych, wyposażenie pojazdu to tylko wstęp.

Pojęcie kierowcy zawodowego jest pojęciem dość szerokim. Przyszły kierowca może prowadzić autobus i przewozić ludzi, może też prowadzić pojazd z przyczepą lub naczepą. Może w przyszłości przewozić kontenery, ładunki sypkie lub odpady. W zależności od środka transportu (pojazdu) i ładunku powinien potrafić odpowiednio zabezpieczyć ładunek, oznaczyć pojazd, itp.

Znajomość obsługi urządzeń kontrolnych - tachografu, wymagane dokumenty, zachowanie podczas kontroli na drodze pozwolą w przyszłości uniknąć niepotrzebnych kar i mandatów.

Vademecum przewozu drogowego zawiera niezbędną wiedzę, którą należy przyswoić zanim rozpoczniemy pracę kierowcy zawodowego. Jest też doskonałym materiałem do odświeżenia wcześniej nabytej wiedzy i przypomnienia sobie przepisów i zasad obowiązujących w tym zawodzie.

Książka napisana jest w sposób prosty, przejrzysty. Każdy rozdział szczegółowo omawia wybrane zagadnienie. Dodatkową pomocą są też kolorowe rysunki i zdjęcia.

Vademecum przewozu drogowego to książka również dla przyszłych pracodawców i spedytorów.

Otwierając firmę transportową należy spełnić szereg wymagań. Zdobyć odpowiednie uprawnienia. W książce opisane są krok po kroku dokumenty i uprawnienia jakie należy zdobyć przed otwarciem firmy transportowej.

Szczegółowy wykaz omawianych tematów zawiera spis treści poniżej.

Książka "Vademecum przewozu drogowego" wykorzystywana jest na kursach z zakresu kwalifikacji wstępnej, certyfikatu kompetencji zawodowych czy szkoleniu okresowym kierowców.

Spis treści:

Wstęp

 • I. Zakres przepisów transportowych
 • II. Cel stosowania przepisów regulujących transport
 • III. Definicje stosowane w przepisach transportowych
 • IV. Kto może zostać przewoźnikiem
 • V. Certyfikat kompetencji zawodowej
 • VI. Procedury administracyjne
 • VII. Ryzyko utraty uprawnień przewozowych
 • VIII. Zmiana danych zawartych w zezwoleniu / licencji
 • IX. Działalność spedycyjna
 • X. Transport międzynarodowy
 • XI. Kabotaż
 • XII. Konsekwencje naruszania norm rozporządzenia 1072/2009
 • XIII. Świadectwa kierowcy
 • XIV. Zezwolenia międzynarodowe
 • XV. Przewozy na potrzeby własne
 • XVI. Przepisy krajowe i międzynarodowe
 • XVII. Najważniejsze umowy i konwencje międzynarodowe
 • XVIII. Przepisy Unii Europejskiej
 • XIX. Przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • XX. Rodzaje uprawnień
 • XXI. Jakie dokumenty w trakcie kontroli?
 • XXII. Opłaty drogowe
 • XXIII. Opłaty drogowe w innych krajach
 • XXIV. Odpowiedzialność z tytułu kontroli drogowej
 • XXV. Odwołania od kar
 • XXVI. Warunki techniczne
 • XXVII. Ustalenie i oznakowanie nienormatywności pojazdu
 • XXVIII. Źródła danych na temat dozwolonych gabarytów
 • XXIX. Pilotaż pojazdów nienormatywnych
 • XXX. Naciski osi – kontrola drogowa gabarytów pojazdów
 • XXXI. Odpowiedzialność finansowa
 • XXXII. Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych
 • XXXIII. Odpowiedzialność przewoźnika w przewozach krajowych i międzynarodowych
 • XXXIV. Czas pracy kierowców
 • XXV. Mocowanie ładunków w transporcie drogowym
 • XXVI. Poznanie przepisów regulujących przewozy pasażerów
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024