Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Program Tachospeed

Program TachoSpeed służy do tworzenia ewidencji oraz rozliczania czasu pracy kierowców w oparciu o dane przechowywane na kartach kierowców lub tarczach tachografu. W połączeniu z programem Midas przygotowuje listy płac i odcinki wypłat zgodne z ewidencją czasu pracy. Wykonuje raporty dla Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
cena od 999 zł netto + 23% VAT
Ocena:
  ( 4.62/8 )
Producent: InfoLab
 1. czas pracy kierowcy - rozliczanie, ewidencja, diety, delegacje
 2. kontola przepisów o czsie pracy kierowcy, normy i wykroczenia
 3. dla kogo jest program Tachospeed
 4. co zawiera program tachospeed
 5. moduł płacowy
 6. zalety programu TachoSpeed
 7. cennik programu TachoSpeed
 8. jak zamówić program

Czas pracy kierowcy - rozliczanie, ewidencja, diety, delegacje

Czas pracy kierowcy to nie tylko prowadzenie pojazdu, czy wykonywanie innej pracy w zakładzie. Czas pracy kierowcy, z definicji to wszystkie czynności jakie wykonuje kierowca w zakresie swoich obowiązków określonych w umowie o pracę. Prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowcy musi opierać się w pierwszej kolejności na ewidencji godzin poszczególnych aktywności kierowcy.

Po pierwsze ewidencja czasu pracy

Ewidencja pracy kierowcy to zestawienie wszystkich czynności kierowcy, jakie wykonuje w poszczególnych częściach dnia, a nawet po jego zakończeniu, w danym okresie, zwanym okresem rozliczeniowym. Okresy odpoczynku, przerw, urlopów i chorobowe również są uwzględniane w ewidencji pracy kierowcy. Podobnie wyjazdy służbowe, określane jako delegacje podlegają ewidencjonowaniu, a co za tym idzie i rozliczaniu w wyniku czego kierowca otrzymuje tzw. diety czyli wynagrodzenie za prace poza zakładem pracy pracodawcy.

Mówiąc "części dnia pracy kierowcy" mamy na myśli czynności kierowcy wykonywane w godzinach:

 • podstawowych dnia pracy (pierwsze o 8 godzin od rozpoczęcia dnia pracy),
 • po godzinach podstawowych czyli nadgodzinach,
 • w godzinach nocnych.

Dodatkowo ewidencja musi zawierać informację o pracy w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Prawidłowa ewidencja kierowcy zawiera tabelaryczne zestawienie czynności w każdy dzień, z podsumowaniem tygodniowym, miesięcznym i w okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy to czas w jakim pracodawca i kierowca musi rozliczyć wypracowane nadgodziny (standardowo 1 miesiąc).
W przypadku dnia/dni pracy w którym kierowca wykonuje zadania przekraczające ustawową normę (wg kodeksu pracy - 8 godzin) , może on otrzymać tzw wolne za nadgodziny w innym dniu.

Sposób oddawania wolnego ma znaczenie, ponieważ jeśli kierowca występuje o zwrot nadgodzin w formie wolego otrzymuje za jedna nadgodzinę - jedną godzinę wolnego. Jeśli to pracodawca wyznacza kierowcy czas wolny za wypracowane nadgodziny, oddaje mu je w stosunku 1:1,5 czyli za jedna nadgodzinę półtora godziny wolnej.

Nie za wszystkie nadgodziny kierowca może otrzymać wolne. Za niektóre należy się kierowcy dodatkowe wynagrodzenie.

Przykładowy ekran: ewidencji pracy kierowcy w programie Tachospeed:

Ewidencja czasu pracy w programie TachoSpeed

Ewidencja to takie zestawienie, przedstawiające zsumowane czynności kierowcy, które pozwala na rozliczenie czasu pracy i określenie wszystkich składników wynagrodzenia.

Dane do ewidencji pochodzą:
 • z kart kierowców prowadzących pojazdy w wyposażone w tachograf cyfrowy
 • z tarcz tachografów kierowców prowadzących pojazdy wyposażone w tachografy analogowe
 • z kart pracy kierowców
 • z wywiadów z kierowcami
 • z innych dokumentów: zwolnienia, wnioski urlopowe, itp

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Mając prawidłową ewidencję czasu pracy kierowcy należy dokonać jego rozliczenia.

Rozliczenie czasu pracy kierowcy to czynność polegająca na przypisaniu odpowiednim godzinom czynności kierowcy, odpowiednich poziomów stawek wynagrodzenia, po uprzednim "oddaniu" nadgodzin. Mówiąc prościej. W pierwszej kolejności oddajemy kierowcy godziny wolne za wypracowane nadgodziny w te dni w które można je oddać. Program sam może zdecydować ("Automatyczny odbiór") w który dzień oddać godziny nadliczbowe. Mamy też na to wpływ i godziny nadliczbowe możemy oddać w dni gdzie program sygnalizuje nam taką możliwość.

Po oddaniu nadgodzin program zliczy nam wartości :

 • godzin podstawowych,
 • nadgodzin 50%,
 • nadgodzin 100%
 • godzin pracy w godzinach nocnych
 • godzin pracy w niedziele i święta

za kóre należy się wynagrodzenie.

Tak wygląda podsumowanie: rozliczenie czasu pracy kierowcy w programie TachoSpeed:

rozliczenie czasu pracy kierowcy w programie TachoSpeed

Pełne rozliczenie zawiera jeszcze informacje o dietach za delegacje krajowe i/lub zagraniczne.

Do dyspozycji mamy wiele raportów, przedstawiających wybrane przez nas aspekty rozliczenia, wykresy czasu pracy itp.

Kontrola przepisów o czasie pracy kierowców, normy i wykroczenia

Tachospeed jako program jest niezastąpionym narzędziem kontroli czasu pracy kierowcy. Oprócz możliwości ewidencji i wyliczania godzin pracy, podstawowym zadaniem programu jest ewidencja i kontrola wykroczeń kierowców. Program sprawdza czy kierowcy nie przekraczają dopuszczalnych norm czasu prowadzenia, obowiązkowych przerw, odpoczynków dobowych oraz tygodniowych. Na raportach prezentowane są w formie wykresu czynności kierowcy (kierowców, jeśli jeżdżą w zespole) oraz informacje o wykroczeniach. Program ma wprowadzony również taryfikator kar. Dzięki temu możemy wygenerować raport wykroczeń kierowców (wyres lub tabelę) z informacją o wartościach kar za wykroczenia.

Tachospeed - dla kogo przeznaczony jest program

Jeśli potrafisz rozliczyć czas pracy kierowcy na podstawie tarcz tachografu lub tylko tabeli czynności aktywności kierowcy - TachoSpeed nie jest niezbędny.

Program TachoSpeed przeznaczony jest dla wszystkich, którzy nie mają czasu ani pieniędzy na zlecanie rozliczania czasy pracy kierowców innym firmom, i chcą robić to sami. Nie ma szczególnych wymagań systemowych. Jest prosty w obsłudze. Nie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności obsługi komputera.

Przeznaczony jest dla działów kadr, szefów firm, księgowych, których celem jest ustalenie wskaźników i przygotowanie wynagrodzeń za pracę kierowców.

Co zawiera program Tachospeed ?

 • raport Inspekcji Transportu Drogowego - identyfikacja wykroczeń kierowcy z podpiętym taryfikatorem kar za naruszenia przepisów Rozporządzenia 561/2006 (pokaż raport kontrolny inspekcji drogowej: główne okno, edycja, kontrola według Rozporządzenia 561/2006 i kontrola według AETR);
 • ewidencję czasu pracy kierowcy - obliczenie godzin podstawowych, nadgodzin, dyżuru, godzin nocnych- funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed (pokaż główne okno, opcje zaawansowane, dobę pracowniczą i raport);
 • zbiorczą ewidencję godzin pracy - zestawienie sumaryczne ewidencji czasu pracy (pokaż zbiorczą ewidencję czasu pracy);
 • raport czasu pracy w ekipach - zestawienie godzin pracy w ekipach wieloosobowych (pokaż raport czasu pracy w ekipach);
 • raport przebiegu pojazdu - identyfikacja różnicy przejechanych kilometrów i odczytanych z wykresówek;
 • rozliczenie delegacji służbowych kierowców - funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed (pokaż opcje i raport);
 • raport średniego spalania dla pojazdów; dokumentację wymaganą przez ustawę o transporcie drogowym;
 • wydruki ważnych dat i terminów (pokaż informacje o przekroczonych terminach).

Rozszerzony moduł kontrolny RMK w programie Tachospeed

 • umożliwia edycję zapisów aktywności (zmiana tolerancji, oznaczanie błedów selektora)
 • posiada szczegółowy raport ( zawiera o wiele więcej informacji) graficzny i tekstowy przekroczeń kierowcy
 • posiada dodatkowe 3 sposoby wykrywania naruszeń jazdy bez przerwy;
 • w RMK wprowadzono możliwość identyfikacji wykroczeń wg interpretacji GITD;
 • RMK posiada dodatkowo możliwość drukowania raportu protokołu kontroli
 • jest niezbędny przy zastosowaniu szybkiego skanera (do 500 tarcz na godzinę)

Tachospeed - Moduł płacowy

Program Tachospeed posiada możliwość dokupienia modułu płacowego.(wymagany moduł PIP)

Moduł płacowy TachoSpeed służy do wyliczania podstawowych składników wynagrodzenia oraz ryczałtów. Od wersji 2.83. został w pełni zintegrowany z programem. Zadaniem tego modułu jest przygotowanie listy płac i odcinków wypłat zgodnych z ewidencją czasu pracy, będących przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Aby wyliczyć składniki wynagrodzenia należy ustalić dla konkretnego kierowcy :

 • stawkę wynagrodzenia brutto
 • datę obowiązywania stawki wynagrodzenia
 • składniki dodatkowe takie jak:
  • dodatek stażowy
  • dodatek funkcyjny
  • premia
  • inne, zdefiniowane dodatki: np. za pracę na terenie Niemiec

Na podstawie w/w składników oraz rozliczeń czasu pracy (wymagany moduł PIP) program generuje raport składników wynagrodzenia brutto.

Drugą funkcją modułu płacowego jest rozliczanie ryczałtów. Na podstawie wprowadzonych danych:

 • nadgodziny
 • nadgodziny średniotygodniowe
 • dyżury
 • praca w niedziele i święta
 • praca w nocy

program wygeneruje raport wynagrodzenia z uwzględnieniem stawek ryczałtów.

Moduł płacowy Tachospeed to nowoczesne narzędzie, które ułatwi pracę w Twoim biurze i pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Będziesz mieć pewność, że wszystkie Twoje rozliczenia są zgodne z wymogami urzędowymi. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm korzystających z programu Tachospeed.

Wymagania sprzętowe:
 • system operacyjny: Windows 8,10
 • procesor:500MHz
 • wolne miejsce na dysku: 50MB
 • USB
 • pamięć: 256 MB zalecane 512 MB
 • CD-ROM: x32
 • rozdzielczość: 800 x 600 zalecany 1024x768

Zalety programu TachoSpeed:

 • Dzięki programowi TachoSpeed mamy pewność, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) nie zakończy się karą za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy - wszystkie wymagane przepisami prawa pracy raporty mamy wykonane.
 • Pilnujemy i kontrolujemy przestrzeganie przepisów rozporządzenia 561 co uchroni nas przed karami ze strony Inspekcji Transportu Drogwego (ITD). Raport naruszeń wskaże nam dokładnie gdzie kierowca popełnił błąd.
 • Ponadto stosując aplikacje TachoSpeed ograniczamy swoją odpowiedzialność w stosunku do kierowców w przypadku wystąpienia ich do sądu pracy.
 • W cenie programu roczny abonament na aktualizację oraz usługa pomocy technicznej na 1 rok.

 

Cennik programu Tachospeed:

Nazwa wersji Ilość
pojazdów
TA+TC+RMK Ewidencja
Diety
PIP
Razem
TA+TC+RMK+PIP
Moduł
Płace
Tachospeed 1 1 999 200 1199 59
Tachospeed 2 2 1199 350 1549 119
Tachospeed 3 3 1349 700 2049 179
Tachospeed 4 4 1499 950 2449 239
Tachospeed 5 5 1849 1250 3099 299
Tachospeed 6 6 2099 1450 3549 329
Tachospeed 7 7 2449 1550 3999 349
Tachospeed 8 8 2599 1600 4199 369
Tachospeed 9 9 2949 1700 4649 399
Tachospeed 10 10 3249 1900 5149 419
Tachospeed 11 11 3599 2000 5599 439
Tachospeed 12 12 3849 1850 5699 459
Tachospeed 13 13 4199 2000 6199 469
Tachospeed 14 14 4499 2250 6749 479
Tachospeed 15 15 4849 2250 7099 499
Tachospeed 16 16 5199 2100 7299 519
Tachospeed 17 17 5449 2250 7699 529
Tachospeed 18 18 5849 2350 8199 539
Tachospeed 19 19 6199 2500 8699 579
Tachospeed > 20 > 20 6299 2550 8849 599

TA - analiza tarcz tachografów
TC - analiza danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych

Rozszerzenia programu Tachospeed:

Rozszerzenie programu Cena
Rozszerzenie podstawy programu o 1 pojazd (TA+TC/TA/TC) 275
Rozszerzenie programu o 1 pojazd wraz z ewidencją 350
Rozszerzenie programu o 1 pojazd wraz z ewidencją i modułem płacowym 370
Rozszerzenie o moduł analogowy 500
Rozszerzenie o moduł cyfrowy 500

Aktualizacje programu TachoSpeed:

Aktualizacje TachoSpeed

Wszystkie ceny programu oraz modułów programu Tachospeed zostały podane w zł bez podatku VAT 23%

Masz pytania ?
Dzwoń - kontakt telefoniczny.
91 483 70 70
91 482 32 32
od 9 do 16

Natychmiastowa licencja - instalacja u klienta gratis.

999.00 zł netto   +23% VAT = 1228.77 brutto  

 

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2021