Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Program Tachospeed Expert

Program TachoSpeed Expert służy do tworzenia ewidencji oraz rozliczania czasu pracy kierowców w oparciu o dane przechowywane na kartach kierowców lub tarczach tachografu. Przygotowuje listy płac i odcinki wypłat zgodne z ewidencją czasu pracy. Wykonuje raporty dla Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).
cena od 1469 zł netto + 23% VAT
Ocena:
  ( 3.12/46 )
Producent: InfoLab
 1. czas pracy kierowcy - rozliczanie, ewidencja, diety, delegacje
 2. kontrola przepisów o czsie pracy kierowcy, normy i wykroczenia
 3. dla kogo jest program Tachospeed
 4. co zawiera program tachospeed
 5. moduł płacowy
 6. zalety programu TachoSpeed
 7. TachoSpeed Expert Pro, Plus, Premium
 8. cennik programu TachoSpeed
 9. jak zamówić program

Czas pracy kierowcy - rozliczanie, ewidencja, diety, delegacje, płaca minimalna

Czas pracy kierowcy to nie tylko prowadzenie pojazdu, czy wykonywanie innej pracy w zakładzie. Czas pracy kierowcy, z definicji to wszystkie czynności jakie wykonuje kierowca w zakresie swoich obowiązków określonych w umowie o pracę. Prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowcy musi opierać się w pierwszej kolejności na ewidencji godzin poszczególnych aktywności kierowcy.

Po pierwsze ewidencja czasu pracy

Ewidencja pracy kierowcy to zestawienie wszystkich czynności kierowcy, jakie wykonuje w poszczególnych częściach dnia, a nawet po jego zakończeniu, w danym okresie, zwanym okresem rozliczeniowym. Okresy odpoczynku, przerw, urlopów i chorobowe również są uwzględniane w ewidencji pracy kierowcy. Podobnie wyjazdy służbowe, określane jako delegacje podlegają ewidencjonowaniu, a co za tym idzie i rozliczaniu w wyniku czego kierowca otrzymuje tzw. diety czyli wynagrodzenie za prace poza zakładem pracy pracodawcy.

Mówiąc "części dnia pracy kierowcy" mamy na myśli czynności kierowcy wykonywane w godzinach:

 • podstawowych dnia pracy (pierwsze o 8 godzin od rozpoczęcia dnia pracy),
 • po godzinach podstawowych czyli nadgodzinach,
 • w godzinach nocnych.

Dodatkowo ewidencja musi zawierać informację o pracy w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Prawidłowa ewidencja kierowcy zawiera tabelaryczne zestawienie czynności w każdy dzień, z podsumowaniem tygodniowym, miesięcznym i w okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy to czas w jakim pracodawca i kierowca musi rozliczyć wypracowane nadgodziny (standardowo 1 miesiąc).
W przypadku dnia/dni pracy w którym kierowca wykonuje zadania przekraczające ustawową normę (wg kodeksu pracy - 8 godzin) , może on otrzymać tzw wolne za nadgodziny w innym dniu.

Sposób oddawania wolnego ma znaczenie, ponieważ jeśli kierowca występuje o zwrot nadgodzin w formie wolego otrzymuje za jedna nadgodzinę - jedną godzinę wolnego. Jeśli to pracodawca wyznacza kierowcy czas wolny za wypracowane nadgodziny, oddaje mu je w stosunku 1:1,5 czyli za jedna nadgodzinę półtora godziny wolnej.

Nie za wszystkie nadgodziny kierowca może otrzymać wolne. Za niektóre należy się kierowcy dodatkowe wynagrodzenie.

Przykładowy ekran: ewidencji pracy kierowcy w programie Tachospeed:

Ewidencja czasu pracy w programie TachoSpeed

Ewidencja to takie zestawienie, przedstawiające zsumowane czynności kierowcy, które pozwala na rozliczenie czasu pracy i określenie wszystkich składników wynagrodzenia.

Dane do ewidencji pochodzą:
 • z kart kierowców prowadzących pojazdy w wyposażone w tachograf cyfrowy
 • z tarcz tachografów kierowców prowadzących pojazdy wyposażone w tachografy analogowe
 • z kart pracy kierowców
 • z wywiadów z kierowcami
 • z innych dokumentów: zwolnienia, wnioski urlopowe, itp

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Mając prawidłową ewidencję czasu pracy kierowcy należy dokonać jego rozliczenia.

Rozliczenie czasu pracy kierowcy to czynność polegająca na przypisaniu odpowiednim godzinom czynności kierowcy, odpowiednich poziomów stawek wynagrodzenia, po uprzednim "oddaniu" nadgodzin. Mówiąc prościej. W pierwszej kolejności oddajemy kierowcy godziny wolne za wypracowane nadgodziny w te dni w które można je oddać. Program sam może zdecydować ("Automatyczny odbiór") w który dzień oddać godziny nadliczbowe. Mamy też na to wpływ i godziny nadliczbowe możemy oddać w dni gdzie program sygnalizuje nam taką możliwość.

Po oddaniu nadgodzin program zliczy nam wartości :

 • godzin podstawowych,
 • nadgodzin 50%,
 • nadgodzin 100%
 • godzin pracy w godzinach nocnych
 • godzin pracy w niedziele i święta

za które należy się wynagrodzenie.

Tak wygląda podsumowanie: rozliczenie czasu pracy kierowcy w programie TachoSpeed:

rozliczenie czasu pracy kierowcy w programie TachoSpeed

Pełne rozliczenie zawiera jeszcze informacje o dietach za delegacje krajowe i/lub zagraniczne.

Do dyspozycji mamy wiele raportów, przedstawiających wybrane przez nas aspekty rozliczenia, wykresy czasu pracy itp.

Kontrola przepisów o czasie pracy kierowców, normy i wykroczenia

Tachospeed jako program jest niezastąpionym narzędziem kontroli czasu pracy kierowcy. Oprócz możliwości ewidencji i wyliczania godzin pracy, podstawowym zadaniem programu jest ewidencja i kontrola wykroczeń kierowców. Program sprawdza czy kierowcy nie przekraczają dopuszczalnych norm czasu prowadzenia, obowiązkowych przerw, odpoczynków dobowych oraz tygodniowych. Na raportach prezentowane są w formie wykresu czynności kierowcy (kierowców, jeśli jeżdżą w zespole) oraz informacje o wykroczeniach. Program ma wprowadzony również taryfikator kar. Dzięki temu możemy wygenerować raport wykroczeń kierowców (wykres lub tabelę) z informacją o wartościach kar za wykroczenia.

Tachospeed - dla kogo przeznaczony jest program

Jeśli potrafisz rozliczyć czas pracy kierowcy na podstawie tarcz tachografu lub tylko tabeli czynności aktywności kierowcy - TachoSpeed nie jest niezbędny.

Program TachoSpeed przeznaczony jest dla wszystkich, którzy nie mają czasu ani pieniędzy na zlecanie rozliczania czasy pracy kierowców innym firmom, i chcą robić to sami. Nie ma szczególnych wymagań systemowych. Jest prosty w obsłudze. Nie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności obsługi komputera.

Przeznaczony jest dla działów kadr, szefów firm, księgowych, których celem jest ustalenie wskaźników i przygotowanie wynagrodzeń za pracę kierowców.

Co zawiera program Tachospeed ?

 • raport Inspekcji Transportu Drogowego - identyfikacja wykroczeń kierowcy z podpiętym taryfikatorem kar za naruszenia przepisów Rozporządzenia 561/2006 (pokaż raport kontrolny inspekcji drogowej: główne okno, edycja, kontrola według Rozporządzenia 561/2006 i kontrola według AETR);
 • ewidencję czasu pracy kierowcy - obliczenie godzin podstawowych, nadgodzin, dyżuru, godzin nocnych- funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed (pokaż główne okno, opcje zaawansowane, dobę pracowniczą i raport);
 • zbiorczą ewidencję godzin pracy - zestawienie sumaryczne ewidencji czasu pracy (pokaż zbiorczą ewidencję czasu pracy);
 • raport czasu pracy w ekipach - zestawienie godzin pracy w ekipach wieloosobowych (pokaż raport czasu pracy w ekipach);
 • raport przebiegu pojazdu - identyfikacja różnicy przejechanych kilometrów i odczytanych z wykresówek;
 • rozliczenie delegacji służbowych kierowców - funkcjonalność dostępna w module ewidencji i diet do programu Tachospeed (pokaż opcje i raport);
 • raport średniego spalania dla pojazdów; dokumentację wymaganą przez ustawę o transporcie drogowym;
 • wydruki ważnych dat i terminów (pokaż informacje o przekroczonych terminach).

Rozliczanie płacy minimalnej

 • dodatkowy raport dotyczący rozliczania płacy minimalnej według załadunku i rozładunku w kraju
 • automatyczne pobieranie stawek dla poszczególnych krajów
 • zgodny z najnowszym rozporządzeniem UE

Rozszerzony moduł kontrolny Tachospeed

 • umożliwia edycję zapisów aktywności (zmiana tolerancji, oznaczanie błędów selektora)
 • posiada szczegółowy raport ( zawiera o wiele więcej informacji) graficzny i tekstowy przekroczeń kierowcy
 • posiada dodatkowe 3 sposoby wykrywania naruszeń jazdy bez przerwy;
 • w RMK wprowadzono możliwość identyfikacji wykroczeń wg interpretacji GITD;
 • RMK posiada dodatkowo możliwość drukowania raportu protokołu kontroli
 • jest niezbędny przy zastosowaniu szybkiego skanera (do 500 tarcz na godzinę)

Tachospeed - płace

Program Tachospeed posiada zaimplementowany moduł płacowy (Expert Plus i Expert Premium)

Moduł płacowy TachoSpeed służy do wyliczania podstawowych składników wynagrodzenia oraz ryczałtów. Jest w pełni zintegrowany z programem. Zadaniem tego modułu jest przygotowanie listy płac i odcinków wypłat zgodnych z ewidencją czasu pracy, będących przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Aby wyliczyć składniki wynagrodzenia należy ustalić dla konkretnego kierowcy :

 • stawkę wynagrodzenia brutto
 • datę obowiązywania stawki wynagrodzenia
 • składniki dodatkowe takie jak:
  • dodatek stażowy
  • dodatek funkcyjny
  • premia
  • inne, zdefiniowane dodatki: np. za pracę na terenie Niemiec

Na podstawie w/w składników oraz rozliczeń czasu pracy program generuje raport składników wynagrodzenia brutto.

Drugą funkcją modułu płacowego jest rozliczanie ryczałtów. Na podstawie wprowadzonych danych:

 • nadgodziny
 • nadgodziny średniotygodniowe
 • dyżury
 • praca w niedziele i święta
 • praca w nocy

program wygeneruje raport wynagrodzenia z uwzględnieniem stawek ryczałtów.

Moduł płacowy Tachospeed to nowoczesne narzędzie, które ułatwi pracę w Twoim biurze i pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Będziesz mieć pewność, że wszystkie Twoje rozliczenia są zgodne z wymogami urzędowymi. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm korzystających z programu Tachospeed.

 

Zalety programu TachoSpeed:

 • Dzięki programowi TachoSpeed mamy pewność, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) nie zakończy się karą za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy - wszystkie wymagane przepisami prawa pracy raporty mamy wykonane.
 • Pilnujemy i kontrolujemy przestrzeganie przepisów rozporządzenia 561 co uchroni nas przed karami ze strony Inspekcji Transportu Drogwego (ITD). Raport naruszeń wskaże nam dokładnie gdzie kierowca popełnił błąd.
 • Ponadto stosując aplikacje TachoSpeed ograniczamy swoją odpowiedzialność w stosunku do kierowców w przypadku wystąpienia ich do sądu pracy.
 • W cenie programu roczny abonament na aktualizację oraz usługa pomocy technicznej na 1 rok.

TachoSpeed Expert w trzech wersjach:

Expert PRO

 • Odczyt plików cyfrowych z kart kierowców i tachografów (w tym tachografów 4.0).
 • Przetwarzanie obrazu tarczki na aktywności, możliwość podglądu i edycji danych kierowcy z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych, raport kontroli Inspekcji drogowej.
 • Raport kontrolny czasu pracy kierowców
 • Zaświadczenia 561, upomnienia dla kierowców za popełnione wykroczenia, monitorowanie zbliżających się terminów.
 • Wyliczanie średniego zużycia paliwa.
 • Zestaw podstawowych raportów dla kierowców i pojazdów (m.in. Raport przebiegu pojazdu)
 • Moduł RMK (rozszerzony moduł kontrolny)
 • Import kart pracy z systemów GPS! (dla pojazdów o DMC do 3,5 tony)

Expert PLUS Pakiet z ANALIZĄ

 • Rozliczanie czasu pracy kierowców zatrudnionych na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną oraz samozatrudnionych.
 • Upomnienie pracownika
 • Szczegółowy raport czasu pracy kierowcy.
 • Pełny raport ewidencji czasu pracy.
 • Automatyczny odbiór nadgodzin.
 • Rozliczenie ryczałtów.
 • Rozliczenie delegacji krajowych.
 • Rozliczenie składników wynagrodzenia brutto.
 • Odliczenie PIT/ZUS.
 • Moduł RMK (rozszerzony moduł kontrolny)
 • Status danych – sprawdzanie kompletności danych do rozliczenia!
 • Zbiorcza ewidencja czasu pracy!
 • Import/export danych kierowców do Excela!

Expert PREMIUM Pakiet z ANALIZĄ + Rozliczenie PL

 • Rozliczenie płacy zagranicznej (płacy sektorowej) w 15 krajach
 • Możliwość dołączenia wynagrodzenia zagranicznego do wynagrodzenia PL

Cennik programu Tachospeed (zakup płatne jednorazowo):

(obowiązuje od 01-02-2024)
Ilość
pojazdów
Expert
Pro
Expert
Plus
Expert
Premium
1-2 1542 2082 2391
3-5 2314 3130 3593
6-8 3362 4541 5213
9-10 4409 5952 6779
11-15 6194 8037 9155
16-20 7496 10120 11531
21-50 9745 13173 14993
51-80 12182 16448 18741
81-100 14618 19734 23645

 

Rozszerzenia programu Tachospeed:

Rozszerzenie programu Cena
Rozszerzenie programu i zmiena wersji różnica w cenie programu

Obowiązkowe coroczne aktualizacje programu TachoSpeed Expert : 25% aktualnej ceny posiadanego programu (abonament płatny co rok - tzw opłata za utrzymanie licencji) *:

Ilość
pojazdów
Expert
Pro
Expert
Plus
Expert
Premium
1-2 386 521 598
3-5 579 783 898
6-8 841 1135 1303
9-10 1102 1488 1695
11-15 1549 2009 2289
16-20 1874 2530 2883
21-50 2436 3293 3748
51-80 3046 4112 4685
81-100 3655 4934 5911

Wszystkie ceny programu oraz modułów programu Tachospeed zostały podane w zł bez podatku VAT 23%

* Opłata za utrzymanie licencji

 • 25 % ceny programu - do 12 miesięcy od zakupu programu lub wykupienia aktualizacji i wsparcia technicznego - ( w trakcie aktywnej licenji )
 • 50 % powyżej 12 miesiecy i 2 tygodni ( od chwili wygaśnięcia licencji + 2 tygodnie do roku i 2 tygodni od daty wygaśnięcia licencji)
 • 100 % ceny programu - po upływie 12 miesięcy + 2 tygodni od daty wygaśnięcia licencji

 

Masz pytania ?
Dzwoń - kontakt telefoniczny.
91 483 70 70
91 482 32 32
od 9 do 16

Natychmiastowa licencja - instalacja u klienta gratis.

1399.00 zł netto   +23% VAT = 1720.77 brutto  

 

Wymagania sprzętowe:
 • system operacyjny: Windows 8,10,11
 • procesor:500MHz
 • wolne miejsce na dysku: 50MB
 • USB
 • pamięć: 256 MB zalecane 512 MB
 • CD-ROM: x32
 • rozdzielczość: 800 x 600 zalecany 1024x768

 

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024