Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

TachoStudio - kontrola czasu pracy kierowców

Moduł KONTROLNY to narzędzie do tworzenia raportów kontrolnych w systemie TachoStudio.

Uruchomienie modułu możliwe jest tylko dla użytkowników posiadających moduł Wizualizacji.

Kontrola danych

Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy realizowana jest na podstawie Rozporządzenia 561 oraz Umowy AETR z możliwością wyboru oraz skalowania dopuszczalnych odchyłek czasowych.

Przykładowy ekran raportu przedstawiono poniżej:

Raport

Dostępne raporty TachoStudio KONTROLA:

 • Wybór raportu :
  • Przekroczenia jazdy ciągłej ( ponad 4.5h )
  • Przekroczenia jazdy dobowej ( ponad 9h )
  • Przekroczenia jazdy tygodniowej ( ponad 56 h )
  • Przekroczenia jazdy dwutygodniowej ( ponad 90 h )
  • Skrócenie odpoczynku dobowego ( poniżej 11 h)
  • Skrócenie odpoczynku tygodniowego (poniżej  45 h)
  • Zmienione aktywności
  • Zestawienie rekompensat dla odpoczynków tygodniowych
  • Przedstawienie graficzne
  • Kontrola ciągłości odczytów danych
  • Zestawienie nieudokumentowanych okresów aktywności
  • Przekroczenie odpoczynków dwutygodniowych
  • kontrola odpoczynków tygodniowych w okresie dwóch tygodni
 • Wykazy
  • Wykaz wszystkich odpoczynków
  • Wykaz odpoczynków tygodniowych
  • Wykaz odpoczynków tygodniowych w okresie 2 tygodni
  • Wykaz jazdy tygodniowej
  • Wykaz jazdy dwutygodniowej

Wyniki kontroli czasów aktywności kierowcy w formie raportu można wydrukować. Na jednym raporcie może znajdować się wykaz różnych przekroczeń w zależności od wyboru opcji kontroli.

Raporty 561Raporty informacyjne

W menu KONFIGURACJA istnieje możliwość wyboru wg jakiego aktu prawnego należy przeprowadzać kontrolę.
Można również ustawić dopuszczalne odchyłki czasu dla poszczególnych aktywności które nie będą brane pod uwagę podczas tworzenia raportu.

Raport kontrolny można wykonać jednocześnie dla dowolnej liczby kierowców w dowolnie wybranym okresie wg wybranych przepisów oraz typu przekroczeń.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024