Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Program R2Płatnik ewidencja czasu pracy

Program R2Płatnik Kadry i Płace - szczegółowy opis możliwości programu w zakresie ewidencji rozliczania czasu pracy kierowców.
cena od 116,00 zł netto + 23% VAT
Ocena:
  ( 4.66/302 )

Czas pracy w programie

miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy

 • prowadzenie i wydruki rocznej i miesięcznej ewidencji czasu pracy zgodnej z obowiązującymi wymogami
 • oddzielnie ewidencjonowane są następujące rodzaje dni: dni pracy, delegacje, chorobowe, chorobowe 100%, chorobowe wypadkowe, rehabilitacja, rehabilitacja wypadk., opieka nad dzieckiem, opieka inne, macierzyńskie, urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy, urlop opieka nad dzieckiem, urlop dodatkowy, nieobecność płatna, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, nieobecność usprawiedliwiona, nieobecność nieusprawiedliwiona, służba wojskowa, dni nieobjęte umową
 • każdy rodzaj dni jest podsumowany z wyszczególnieniem sumy przypadającej na dni pracy i dni wolne
 • dla dni pracujących i delegacji wprowadzamy godziny pracy
 • automatyczne wprowadzanie godzin nadliczbowych (50% i 100%) w rozliczeniach dziennych i miesięcznych
 • możliwość ewidencjonowania do 16 dodatkowych różnych rodzajów godzin (np. nocne, szkodliwe, postojowe)
 • wszystkie godziny wpisujemy z dokładnością do 1 minuty
 • zbiorcze zestawienia czasu pracy za zadany okres z wyszczególnieniem rodzajów dni, sumy rodzajów dni, sumy rodzajów godzin, sumy rodzajów dni w przeliczeniu na nominalne godziny pracy (np. dni urlopu w godzinach)
 • możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy (na przykład z systemem RCP firmy Polsystem)
 • możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (Tacho)

ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników

 • biblioteka kalendarzy umożliwiająca ustalenie nominalnych dni i godzin pracy wspólnie lub oddzielnie dla różnych grup pracowników
 • każdy dzień możemy określić jako: dzień pracujący, niedzielę lub święto, dodatkowy dzień wolny od pracy
 • dla dni pracujących określamy dodatkowo nominalne godziny pracy z dokładnością do jednej minuty
 • funkcja automatycznie rozplanowująca godziny pracy po podaniu sumarycznej liczby godzin pracy w miesiącu

karta urlopowa z automatyczną kontrolą limitów urlopów

 • obejmuje urlopy: wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, dodatkowy i nieobecność płatną
 • kontrola limitów urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem i urlopu dodatkowego
 • automatyczne przeliczanie limitu urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy, obejmujące wszystkie szczególne przypadki (pierwszy urlop, urlop proporcjonalny, wykorzystany urlop w poprzednim zakładzie)
 • wyjaśnienie wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu
 • wydruk karty urlopowej i zestawienia kart urlopowych
 • zestawienie wykorzystanych urlopów (i pozostałych do wykorzystania) za zadany okres

karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków

 • obejmuje następujące rodzaje zwolnienia: chorobowe 80% (wynagrodzenie płatne przez zakład i zasiłek ZUS), chorobowe szpitalne (wynagrodzenie 80% i zasiłek 70%), chorobowe 100% (wynagrodzenie i zasiłek), chorobowe wypadkowe (wynagrodzenie i zasiłek 100%), świadczenia rehabilitacyjne (zwykłe i wypadkowe 90%), zasiłek opiekuńczy (nad dzieckiem i inne 80%), zasiłek macierzyński (100%)
 • kontrola 33 dni wynagrodzenia chorobowego w danym roku
 • kontrola 182 dni wypłat ciągłego chorobowego
 • automatycznie naliczanie kwoty wynagrodzenia/zasiłku wynikające z podstaw chorobowego z 12 miesięcy
 • przy naliczaniu uwzględniane premie kwartalne i roczne
 • wyjaśnienie sposobu obliczenia podstaw chorobowego, m.in. uzupełnienia do pełnego miesiąca i odbruttowienia
 • przyrównywanie do najniższej krajowej z uwzględnieniem wymiaru etatu
 • możliwość tworzenia korekt do poprzednich wpisów
 • wydruk karty zasiłkowej, zastępczej asygnaty zasiłkowej i zestawienia kart zasiłkowych

ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń

 • ogólne zestawienie kosztów wynagrodzeń przydatne w każdej firmie
 • dodatkowo szczegółowy podział kosztów wynagrodzeń na działy i zlecenia
 • biblioteka prowadzonych zleceń (np. budowy w firmie budowlanej)
 • ewidencja kosztów z podziałem na koszty stałe, według godzin pracy, kwotowe, procentowe i proporcjonalne
 • możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy
 • na bieżąco tworzona struktura kosztów
 • szczegółowe zestawienie kosztów z podziałem na zakłady (działy) i inwestycje (zlecenia), szczególnie przydatne w firmach budowlanych

rozliczanie płacy akordowej

 • biblioteka składników akordu wraz ze stawkami
 • ewidencja i zestawienie wykonanej pracy z podziałem na poszczególne składniki
 • możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024