Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Program SPEED Interlan - Moduł Spedycja

Szczegółowy opis modułu spedycji całopojazdowej, jej funkcjonalności oraz opis poszczególnych możliwości.
cena od 1600,00 zł netto + 23% VAT
Ocena:
  ( 5/1 )

Możliwości Spedycji

Ofertowanie:

Rejestr ofert przygotowywanych dla zleceniodawców. Oferta zawiera m.in. takie informacje jak: dane zleceniobiorcy, miejsca za - i wyładunku, opis towaru, łączną cenę usługi, formę płatności, walutę, uwagi dodatkowe i in. Oferta może zostać wydrukowana oraz automatycznie wysłana pocztą elektroniczną. Na podstawie zaakceptowanej oferty może zostać utworzone automatycznie zlecenie spedycyjne lub zlecenie wstępne.

Ofertowanie w spedycji speed interlan

Zlecenia spedycyjne:

Obejmuje wszystkie zlecenia spedycyjne. Nowe zlecenia mogą być wpisywane do systemu ręcznie, tworzone na podstawie przygotowanych wcześniej ofert, kopiowane ze zleceń wcześniejszych lub pobierane z wzorców (szablonów) zleceń cyklicznie się powtarzających.

Dodatkowym przyspieszeniem pracy spedytora jest możliwość korzystania z dostępnych słowników np. przewoźników, zleceniodawców, płatników, taboru obcego, stałych miejsc załadunku i wyładunku dla zleceniodawcy, opisu ładunku i innych. Na podstawie zlecenia może zostać wydrukowane m.in. potwierdzenie dla zleceniodawcy oraz zlecenie przewozowe dla przewoźnika. W obu przypadkach zlecenia można wysłać automatycznie pocztą elektroniczną.

zlecenie transportowe w programie spedycja interlan

Frachty dla zleceń

- każde zlecenie zawiera informację o frachcie uzgodnionym ze zleceniodawcą oraz ewentualnym koszcie frachtu od przewoźnika. Fracht może być podzielony na odcinki: krajowy i zagraniczny. Kwoty frachtów mogą być podawane w dowolnych walutach. Przeliczenie na walutę zlecenia i faktury dokona się automatycznie.

Faktury i koszty

- dla każdego zlecenia można automatycznie utworzyć fakturę: VAT, wewnętrzną lub proforma, wg standardowego wzoru programu lub własnego wzoru. Wartości na fakturach mogą być wyrażone i przeliczone na dowolną walutę. Dodatkowo na zleceniu można zarejestrować jego koszty np. fakturę od przewoźnika. Dzięki temu uzyskujemy pełna analitykę operacyjną - rentowność na zlecenie, spedytora, handlowca etc.

E-mail

Możliwość automatycznego wysyłania z programu pocztą elektroniczną przygotowanych ofert oraz wystawionych zleceń i potwierdzeń.

Cenniki FTL

Możliwość tworzenia cenników /według wybranych parametrów np. za km, kg, fracht etc./ i przypisanie ich konkretnym Kontrahentom np.: zleceniodawcom, przewoźnikom. Przy tworzeniu zlecenia dla Kontrahenta ceny pobierane są automatycznie z utworzonego cennika.

Tabor Obcy

Obejmuje listę taboru obcych przewoźników. W programie rejestrowane są podstawowe informacje dotyczące danych technicznych pojazdu /typ, marka, data produkcji, dane logistyczne/ oraz uwagi dodatkowe. Z każdym pojazdem możemy związać informacje uzupełniające takie jak: ubezpieczenia, posiadane certyfikaty oraz wyposażenie dla kontroli przewoźników i łatwiejszego przydzilania zleceń. Korzystając z funkcjonalności terminarza, możemy rejestrować ważne daty np. terminy przeglądów, o których system będzie pamiętał i przypominał automatycznie.

Komunikator SMS

Umożliwia utrzymywanie dwukierunkowej komunikacji tekstowej z kierowcą przez bramkę SMS.

ADR

Umożliwia rejestrację zleceń dla towarów niebezpiecznych. W tym celu w opisie towaru można skorzystać z tabeli ADRów i wygenerować list przewozowy zgodny z wymogami ADRów, przypisać odpowiednie wyposażenie do taboru.

Zestawienie przychodów i kosztów

W przypadku wystawiania faktur przychodowych oraz rejestrowania faktur kosztowych w systemie SPEED, zestawienie generowanie jest automatycznie na podstawie wprowadzonych informacji.

zestawienia w programie spedycja interlan

Faktury

Pełna wersja modułu (oprócz funkcji faktur i kosztów na zleceniach) umożliwia dodatkowo zarządzanie rejestrami faktur sprzedaży i zakupów, faktur zbiorczych, emisję not księgowych, parametryzację dla komunikacji z systemami księgowymi oraz rejestrację płatności indywidualnych i zbiorczych oraz ich kontrolę.

Faktury zbiorcze

Rozszerzenie funkcjonalności bazowego modułu fakturowania. Możliwość wystawiania faktur zbiorczych dla zleceń za dowolny okres.

Wezwania do zapłaty

Możliwość wystawiania wezwań do zapłaty na podstawie nieuregulowanych płatności za wystawione faktury. Własne definicje treści wezwań i automatyczne naliczanie odsetek wg tabel systemu.

FK Eksport

Funkcjonalność umożliwiająca integrację modułu interLAN - SPEED z dowolnym systemem księgowym firmy, poprzez wygenerowanie pliku z danymi, które są następnie wczytywane do systemu księgowego. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza i automatyzuje pracę.

FK Import

Funkcjonalność umożliwiająca integrację modułu interLAN - SPEED z systemem księgowym firmy. Wygenerowany w systemie księgowym plik z danymi jest wczytywany do systemu SPEED. Takie rozwiązanie pozwala na kontrolę dokonanych przez Kontrahentów płatności lub wczytywanie faktur kosztowych przy tworzeniu kolejnych zleceń.

Raporty i analizy

W każdym z okien programu dostępna jest szeroka lista raportów operacyjnych. Przykładowe raporty (Analiza sprzedaży, analiza pracy spedytorów, zestawienie taboru obcego, Dziennik zleceń, Rentowność zleceń, rejestr VAT, zestawienie faktur VAT, Zestawienie kosztów i in.).

Analizy graficzne

Graficzne przedstawienie dostępnych w systemie raportów i analiz.

Eksport/Import/Integracja

Możliwość eksportu i importu danych z/do systemów zewnętrznych firmy np. import danych o zleceniach od partnerów zagranicznych.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2022