Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Program SPEED Interlan - Moduł Transport

InterLAN - SPEED, opis szczegółowy i funkcjonalność modułu transportowego. Tabor własny, baza zleceń transportowych, ofertowanie, frachty dla zleceń, faktury kosztowe, CMR, ADR, i inne.
cena od 1600,00 zł netto + 23% VAT
Ocena:
  ( 5/1 )

Możliwości Transport

Tabor Własny:

Rejestr taboru własnego. Oprócz podstawowych informacji takich jak dane pojazdu, dane techniczne i logistyczne, zawiera też dane eksploatacyjne (np. normy zużycia paliwa z naczepą i bez, normy spalania podstawowe i dodatkowe np. obciążeniowe, miejskie dla agregatów). Dodatkowo z każdym pojazdem możemy związać informacje uzupełniające takie jak: ubezpieczenia, posiadane certyfikaty, wyposażenie np. opony ze specyfikacją wytrzymałości. Uzupełniająco, korzystając z funkcjonalności Terminarza, możemy kontrolować ważne daty i zdarzenia np. terminy przeglądów gaśnic, wyposażenia ADR etc., o których system będzie pamiętał i przypominał.

tabor własny w programie spedycja interlan

Moduł obejmuje też rejestr kierowców. Oprócz podstawowych informacji osobowych, zawiera dowolne inne dane dodatkowe jak terminy badań, posiadane kwalifikacje, przebyte szkolenia i ich ważność. Rejestrowane terminy są kontrolowane w terminarzu.

Ofertowanie

Rejestr ofert przygotowywanych dla zleceniodawców. Oferta zawiera m.in. takie informacje jak: dane zleceniobiorcy, miejsca za - i wyładunku, opis towaru, łączną cenę usługi, formę płatności, walutę, uwagi dodatkowe i in. Oferta może zostać wydrukowana oraz automatycznie wysłana pocztą elektroniczną. Na podstawie zaakceptowanej oferty może zostać utworzone automatycznie zlecenie spedycyjne, transportowe lub zlecenie wstępne.

Rejestr zleceń transportowych

Obejmuje wszystkie zlecenia transportowe - realizowane transportem własnym. Nowe zlecenia mogą być wpisywane do systemu ręcznie, tworzone na podstawie przygotowanych wcześniej ofert, kopiowane ze zleceń wcześniejszych lub pobierane z wzorców (szablonów) zleceń cyklicznie się powtarzających.

Dostęp do szerokiego zestawu pomocniczych słowników np. zleceniodawców, płatników, taboru, stałych miejsc załadunku i wyładunku dla zleceniodawcy, opisu ładunku i innych.

Możliwość wystawiania faktur przychodowych, wprowadzania faktur kosztowych oraz wystawiania not księgowych.

Frachty dla zleceń

każde zlecenie zawiera informację o frachcie uzgodnionym ze zleceniodawcą. Fracht może być podzielony na odcinki: krajowy i zagraniczny. Kwoty frachtów mogą być podawane w dowolnych walutach. Przeliczenie na walutę zlecenia i faktury dokona się automatycznie.

Faktury i koszty

dla każdego zlecenia można automatycznie utworzyć fakturę: VAT, wewnętrzną lub proforma, wg standardowego wzoru programu lub własnego wzoru. Wartości na fakturach mogą być wyrażone i przeliczone na dowolną walutę. Dodatkowo na zleceniu można zarejestrować jego koszty np. fakturę od przewoźnika. Część kosztów rejestruje się automatycznie np. z danych polecenia wyjazdu. Dzięki temu uzyskujemy pełna analitykę operacyjną - rentowność na zlecenie, spedytora, handlowca etc.

CMR

Dokument CMR generowany jest automatycznie na podstawie danych zlecenia.

ADR

Moduł umożliwia rejestrację zleceń dla przewozu towarów niebezpiecznych. W tym celu w opisie towaru można skorzystać z tabeli ADRów i wygenerować list przewozowy zgodny z wymogami ADRów, zarejestrować wyposażenie ADR pojazdu etc.

E-mail

Możliwość automatycznego wysyłania z programu pocztą elektroniczną przygotowanych ofert oraz wystawionych zleceń i potwierdzeń.

Polecenia wyjazdu, delegacje, zaliczki, diety

Tworzenie i zarządzanie poleceniami wyjazdu w odniesieniu do danego pojazdu - obejmuje również karty drogowe. Umożliwia kompleksowe rozliczanie kierowców w transporcie krajowym i zagranicznym w zakresie kosztów transportu, delegacji z podziałem na część krajową i zagraniczną, przydzielonych zaliczek i przysługiwanych diet. Automatycznie oblicza i drukuje: delegację krajową, rachunki kosztów dla podróży zagranicznej, karty delegacji, rozliczanie podróży służbowej i inne. Rozlicza paliwo i inne koszty dla tzw. "kółeczka". Rozbija na zlecenia transportowe umożliwiając pełna kontrolę kosztów.

polecenie wyjazdu w programie spedycja interlan

Karnety TIR

Możliwość wprowadzania i zarządzania karnetami TIR.

Faktury

Pełna wersja modułu (oprócz funkcji faktur i kosztów na zleceniach) umożliwia dodatkowo zarządzanie rejestrami faktur sprzedaży i zakupów, faktur zbiorczych, emisję not księgowych, parametryzację dla komunikacji z systemami księgowymi oraz rejestrację płatności indywidualnych i zbiorczych oraz ich kontrolę.

Faktury zbiorcze

Rozszerzenie funkcjonalności bazowego modułu fakturowania. Możliwość wystawiania faktur zbiorczych dla zleceń za dany okres ze specyfikacją.

zestawienie faktór w programie spedycja interlan

Wezwania do zapłaty

Możliwość wystawiania wezwań do zapłaty na podstawie nieuregulowanych płatności za wystawione faktury. Możliwość wydruku na ekran oraz drukarkę.

FK Eksport

Funkcjonalność umożliwiająca integrację modułu SPEED - Fakturowanie z systemem księgowym firmy, poprzez wygenerowanie pliku z danymi, które są następnie wczytywane do systemu księgowego. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza i automatyzuje pracę.

FK Import

Funkcjonalność umożliwiająca integrację modułu SPEED - Fakturowanie z systemem księgowym firmy. Wygenerowany w systemie księgowym plik z danymi jest wczytywany do systemu SPEED. Takie rozwiązanie pozwala na kontrolę dokonanych przez Kontrahentów płatności przy tworzeniu kolejnych zleceń.

Terminarz

Zadaniem terminarza jest informowanie użytkownika z wyprzedzeniem o konieczności wykonania zadań zaplanowanych w kalendarzu. Należą do nich m.in. terminy dotyczące posiadanych pojazdów /przeglądy okresowe, badania techniczne, wymiana opon, oleju, płynów, spłaty rat ubezpieczenia OC, AC/, terminy związane z kierowcami (badania lekarskie, szkolenia BHP, urlopy itp.). W terminarzu mogą zostać ujęte również inne terminy generowane przez system automatycznie lub dodatkowo wprowadzane przez operatora.

Komunikator SMS

Umożliwia utrzymywanie dwukierunkowej komunikacji tekstowej z kierowcą przez bramkę SMS.

Bezgotówkowe karty paliwowe

Rejestracja danych z bezgotówkowych kart paliwowych.

Raporty i analizy

W każdym z okien programu dostępna jest szeroka baza raportów. Przykładowe raporty (rejestr VAT, zestawienie faktur VAT, Zestawienie kosztów, Zestawienie taboru, Dziennik zleceń, Rentowność zleceń, Analiza sprzedaży, analiza pracy spedytorów i in.).

Analizy graficzne

Graficzne przedstawienie dostępnych w systemie raportów i analiz.

Eksport/Import/Integracja

Komunikacja z systemami zewnętrznymi firmy /np. emapy, tacho, GPS/

Bezgotówkowe karty paliwowe

Rejestracja danych paliwowych.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024