Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Będzie trudniej zostać przewoźnikiem
Będzie trudniej zostać przewoźnikiem - Informacja Polskiego Trakera - maj 2010

Będzie trudniej zostać przewoźnikiem

Informacja Polskiego Trakera - maj 2010

Kwartalne zebranie członków regionu małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego poświęcone było najnowszym zmianom przepisów i działaniom władz związku


Kwartalne zebranie członków regionu małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego poświęcone było najnowszym zmianom przepisów i działaniom władz związku.

Wzięli w nim udzia?m.in. pose?Jacek Krupa z Komisji Infrastruktury, małopolski wojewódzki inspektor Transportu Drogowego Micha?Pierzchała oraz jego poprzednik Adam Gustab.

Po przedstawieniu przez dyrektora Biura Prawnego OZPTD Macieja Wrońskiego zaplanowanych na przyszły rok zmian w dostępie do zawodu przewoźnika (patrz obok) uczestnicy Zebranie członkówdyskutowali o wielu starych, ale często nadal aktualnych bolączkach swego zawodu. Nadal kłopoty sprawia słynne rozporządzenie 561 w sprawie zaświadczenia o niewykonywaniu pracy przez kierowc? nadal w urzędach powiatowych różnie interpretuje si?przepisy w sprawie rejestracji pojazdów. Wiceprezes związku Roman Miłkowski zwraca?uwag?na kiepskie przepisy dotyczące wydawania zaświadcze?o przewozach na potrzeby własne, co powoduje wydawanie fikcyjnych zaświadcze? a najwięcej czasu zajął temat paliwa wwożonego ze wschodu. Pono?tzw. wschodnie paliwo to ok. 3 mld złotych straty dla budżetu państwa, a zdaniem uczestników spotkania - w Polsce praktycznie nie tropi si?tego handlu. Kolejna bolączka - wykorzystywanie przez zagranicznych przewoźników kilka razy jednego zezwolenia - powinna by?zlikwidowana po wejściu ustawy antykryzysowej. - Dlaczego - pyta?przewodniczący zebrania Stanisław Sieńko - połowa Ukraińców robi w Polsce kabota? a nikt ich nie ściga?

Do pyta?i wniosków przewoźników próbowa?si?odnieść pose?Krupa, jednak zaczął od stwierdzenia, że Komisja Sejmowa nadal. czeka na społeczny projekt ustawy ratującej transport. Radzi?te? by przewoźnicy wybrali sobie kilka najważniejszych problemów i skoncentrowali si?na nich, a nie zgłaszali kolejnych spraw. Apelowa?te?o wypracowanie przez cale środowisko jednego stanowiska, także w odniesieniu do sprawy paliwa wschodniego.

Wreszcie nowy szef WITD zapowiedzia?przewoźnikom dialog i stosowanie si?do nowych wytycznych GITD ujednolicających interpretacje przepisów. Przyzna? że w czasie minionych ośmiu lat kary administracyjne bywały nakładane niekiedy z powodu niewiedzy kontrolowanych, a nie umyślnych działa? Omawiając zmiany w inspekcji, M. Pierzchała zapowiedzia?więcej kontroli w firmach, które musz?by?uzasadnione. Odpiera?jednak zarzut o bezczynność w sprawie kabotażu, mówiąc, i?jak dotąd Sąd Administracyjny nie podtrzyma?ani jednej decyzji małopolskich inspektorów nałożonych na zagranicznych kabotażystów.

Aleksander Głu?/em>

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020