Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Brak kierowców i nie tylko - Informacja Polskiego Trakera - styczeń 2017

Brak kierowców i nie tylko

Brak kierowców i nie tylko - Na ostatnim w ubiegłym roku posiedzeniu, które odbyło się 16 listopada, Forum Transportu Drogowego zmieniło zasady swojego działania.

Informacja Polskiego Trakera - styczeń 2017


Po śmierci dotychczasowego przewodniczącego FTD, Dionizego Woźnego, w wyniku konsultacji środowiska postanowiono w miejsce jednej osoby sprawującej funkcję koordynująco-przewodnią wprowadzić 3-osobowe prezydium. Pracami nad problemami towarowego transportu międzynarodowego będzie obecnie kierował przewodniczący Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych - Jan Buczek, za sprawy towarowego transportu krajowego odpowiadać będzie przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego - Piotr Litwiński, a tematy transportu pasażerskiego znajdą się w gestii Zdzisława Szczerbaciuka, prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji. Osobą odpowiedzialną za organizację, prowadzenie i koordynację obrad Forum został wybrany Sławomir Jeneralski, który od początku istnienia jest zaangażowany w działalność FDP.

Posiedzeniu Forum Transportu Drogowego

Każde posiedzenie FDP to omówienie aktualnych problemów polskich przewoźników oraz wypracowanie wspólnego stanowiska i postulatów do przedstawienia w rozmowach z organami władzy. Pierwszym z omawianych problemów, znacząco wpływających na spadek konkurencyjności naszych przewoźników, był wwóz paliwa zza wschodniej granicy. Przytoczone przez sygnatariuszy przykłady nieuczciwej konkurencji przez przewoźników ze Wschodu spowodowały wypracowanie w tej kwestii stanowiska Forum: wyznaczenie jednego przejścia dla transportu przewoźników z Białorusi i Rosji, pozwalającego na wnikliwszą kontrolę ilości oraz ograniczenie wwozu paliwa do 200 l.

Kolejnym problemem w agendzie spotkania było omówienie konkurencyjności w cenie frachtów spowodowanej brakiem kosztów posiadania rzeczywistej bazy transportowej. Na przykładzie stosunku liczby wydanych ostatnio koncesji (ok. 3600) na 6000 pojazdów przedstawiono problem powstawania małych firm transportowych, nieposiadających regularnych baz, a jedynie składających oświadczenia o ich posiadaniu. Wśród problemów zostały omówione negocjacje z Rosją dotyczące zezwoleń na przewozy. W ich efekcie Polska otrzymała: 190 tys. ogólnych i 48 tys. "kraje trzecie", co stanowi ilość równie wysoką jak w najlepszym okresie. Postulat Forum do rządu w sprawie wnikliwej kontroli i kasowania zezwoleń dwustronnych stawiany był już kilkakrotnie, lecz bez skutku.

Z uwagi na rosnącą ilość problemów związanych z wynagrodzeniami kierowców na terenie Unii zostało otwarte przedstawicielstwo ZMPD w Brukseli, pozwalające na bieżące załatwianie spraw oraz pozyskiwanie informacji dotyczących prac nad dyrektywą o delegowaniu.

Wieloletnie zaniedbanie w kształceniu kadr dla transportu drogowego i emigracja kierowców do firm zagranicznych spowodowały ogromne braki w zatrudnieniu na tych stanowiskach w rodzimych firmach. Owocem długoletniej pracy i starań komisji ds. szkoleń w Forum jest program nauczania w klasach o profilu kierowca mechanik. Jest szansa, że młodzi adepci zawodu po uzupełnieniu prawa jazdy już za kilka lat zastąpią starszych kolegów na tych stanowiskach. Nie jest to dokładnie ten projekt, o który walczyli przewoźnicy, ale w świetle obecnych możliwości administracyjnych to pierwszy sukces.

Czy przedstawiciele GITD oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pomogą przewoźnikom? Czy przedstawione na posiedzeniu postulaty zostaną zrealizowane? Każda zmiana rządu to praca od podstaw dla Forum. Czy jest szansa, że wkrótce skończą się "syzyfowe prace", a polskie firmy nie będą skazane na upadek? Pozostaje nadzieja. Tylko czy wszystkie firmy ją jeszcze mają? Czy doczekają tych "lepszych czasów"?

Tekst: fot. B.B.Z.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019