Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
By nie stać na przejściach - Informacja Polskiego Trakera - czerwiec 2014

By nie stać na przejściach

Służba Celna od dłuższego już czasu wprowadza kolejne rozwiązania mające ułatwić życie kierowcom i przewoźnikom przekraczającym wschodnie granice naszego kraju.

Informacja Polskiego Trakera - czerwiec 2014


Kolejnym pomysłem są drogowe tablice informacyjne podające czas oczekiwania na odprawę pojazdów ciężarowych, osobowych i autokarów. Inicjatywa ta jest rezultatem zdiagnozowa¬nych przez Służbę Celną utrudnień w ruchu towarowym, wynikającychDrogowa tablica informacyjna m.in. z nierówno¬miernego obciążenia sąsiadujących ze sobą drogowych przejść granicznych. Elektroniczne tablice zostały zainstalowane na wniosek Służby Celnej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na głównych drogach dojazdowych do przejść granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Dzięki nim kierowcy mają dostęp do informacji na temat aktualnej sytuacji na przejściach granicznych, które aktualizowane są od 2 do 4 razy na dobę.

Metodyka obliczania czasów oczekiwania została uzgodniona ze Strażą Graniczną i jest jednolita dla całego odcinka wschodniej granicy państwa. Dane o czasie oczekiwania na odprawę samochodów są au¬tomatycznie aktualizowane za pośrednictwem strony www.gra-nica.gov.pl.

Tablice umieszczone są w takich miejscach, żeby kierowcy jadący na przejście graniczne mieli możliwość zmiany wcześniej zaplanowanego miejsca przekroczenia granicy na inne. Dla przykładu: tablica w miejscowości Piaski znajduje się w odległości 70 km od przejścia granicznego w Dorohusku i 120 km od przejścia w Hrebennem. Zazwyczaj znajdują się one ponad jezdnią lub na poboczu drogi, co sprawia, że są z daleka widoczne dla kierowców.

Obecnie tablice znajdują się w:

    • Jarosławiu – droga krajowa nr 4 Jędrzychowice – Korczowa pokazuje czas oczekiwania na przejściach z Ukrainą w Medyce i Korczowej. Dodatkowo uwzględnione jest na niej przejście graniczne w Budomierzu;
    • Elblągu – na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7 i nr 22 pokazuje czas oczekiwania na przejściach z Rosją w Bezledach, Gronowie i Grzechotkach;
    • Piaskach – na drodze krajowej nr 12 (przed węzłem "Mełgiew" z drogą wojewódzką nr 836) pokazuje czas oczekiwania na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem;
    • Jeżewie oraz Choroszczy – przy drodze S-8 dla kierowców wyjeżdżających przez drogowe przejścia graniczne Kuźnica – Bruzgi, Bobrowniki – Bierestawica oraz Kukuryki – Kozłowicze.

Dodatkowo na tablicy informacyjnej w Piaskach poza czasem oczekiwania na przekroczenie granicy na tablicy wyświetlane są też krótkie komunikaty dotyczące m.in. utrudnień na drogowych przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem (zamieszcza je Służba Celna) oraz utrudnień w ruchu na odcinkach dojazdowych do ww. przejść granicznych (zamieszcza je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie). Ostatnio dotyczyły one blokad lub ich braku, na drogach dojazdowych po stronie UA.

Pomysł z wprowadzeniem tablic wydaje się ze wszech miar trafiony, gdyż z ankiety przeprowadzonej w roku 2012 przez SC wynika, że 69% kierowców stwierdziło, iż informacje podane na tablicy wpłynęły na ich decyzję dotyczącą wyboru przejścia. Aż 87% z nich uznało informacje za przydatne, ale równocześnie tylko 41% stwierdziło, że wyświetlane informacje są prawdziwe.

Dlatego Służba Celna cały czas czyni starania, by docelowo elektroniczne tablice informujące o czasie oczekiwania na przekroczenie granicy zamontowane zostały przy wszystkich ważnych węzłach dróg krajowych prowadzących do głównych przejść towarowych na całej granicy wschodniej.

Tekst: Grzegorz Ramza
fot. Służba Celna

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019