Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» e- Booking Truck
e- Booking Truck - Informacja Polskiego Trakera - wrzesień 2015

e- Booking Truck

Informacja Polskiego Trakera - wrzesień 2015

e- Booking Truck - Rewolucyjne zmiany na granicy wschodniej umożliwi rejestrację z 30-dniowym wyprzedzeniem czasu odprawy samochodów ciężarowych na wschodniej granicy - Informacja "Polskiego Trakera"


Wdrożenie e- Booking Truck umożliwi rejestrację z 30-dniowym wyprzedzeniem czasu odprawy samochodów ciężarowych na wschodniej granicy. Od 1 października br. system będzie testowany w Grzechotkach i w Koroszczynie. Dla kierowców samochodów ciężarowych, dokonujących odpraw na 18 przejściach granicznych funkcjonujących na wschodniej granicy Polski, będzie to prawdziwa rewolucja. Jeśli program pilotażowy, prowadzony od początku października na przejściu granicznym w Grzechotkach oraz na terminalu odpraw towarowych w Koroszczynie, potwierdzi skuteczność systemu, kierowcy będą mogli przyjechać na granicę w zarezerwowanym nawet miesiąc wcześniej terminie, po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji drogą elektroniczną lub SMS-em, i dokonać odprawy bez oczekiwania w kolejce.

System e-Booking Truck będzie pełnił funkcję pomocniczą dla procesów zasadniczej obsługi granicznej z głównym zadaniem – umożliwienia klientowi elektronicznej rezerwacji odprawy na wybranym przejściu granicznym, planowego i stabilnego rozłożenia napływu samochodów ciężarowych do drogowego przejścia granicznego na kierunku wyjazdowym, ciągłej komunikacji z klientem w procesie rezerwacji, rejestracji i koordynacji wjazdu do strefy oczekiwania oraz koordynacji rozpoczęcia zasadniczej obsługi granicznej na terenie przejścia granicznego. Podstawową funkcjonalnością systemu eBT jest rezerwacja czasu rozpoczęcia odprawy granicznej na wybranym przejściu granicznym (daty i godziny – np. Grzechotki: 5.06.2015, g. 16.00), na podstawie udostępnionego klientowi/użytkownikowi przez 24 h/dobę kalendarza rezerwacji obsługi granicznej. e-Booking Truck umożliwi elektroniczną rezerwację przez Internet wg udostępnionego użytkownikowi harmonogramu okien czasowych, ułatwi planowanie przyjazdu samochodu ciężarowego na przejście graniczne i jego obsługę bez oczekiwania w kolejce. Rezerwacja terminu obsługi granicznej rozpocznie się w chwili rejestracji klienta w portalu e-Booking Truck, a skończy potwierdzeniem jego wjazdu na wybrane przejście graniczne (ramka 1). Podczas jednej sesji klient/użytkownik ma możliwość zarezerwowania więcej niż jednej odprawy granicznej.

Konto rejestracyjne w systemie e-Booking Truck może posiadać klient biznesowy będący podmiotem gospodarczym. Podczas rejestracji klient uzyska indywidualny numer i zdefiniuje reprezentujących go użytkowników (spedytorzy, kierowcy, upoważnieni agenci celni), z których każdy będzie dysponował indywidualnie nadanym loginem i hasłem. Każdy klient będzie mógł zdefiniować dowolną liczbę użytkowników, będzie miał przy tym kontrolę na każdym etapie rezerwacji nad przebiegiem procesu (np. dane o przesunięciu terminu odprawy, terminie i kolejności wjazdu do strefy oczekiwania, wjazdu na przejście graniczne lub wywołaniu do odprawy granicznej). Zarejestrowane w systemie e-Booking Truck dane są, oczywiście, bezpieczne i odpowiednio chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Rejestracji terminu będzie można dokonać w jednym z trzech trybów:

rezerwacja priorytetowa – w ramach planowania rezerwacji na podstawie Ustawy o granicy państwowej, w której znajduje się wykaz przypadków, w jakich przewoźnik (kierowca) ma prawo rezerwować miejsce wg priorytetowej kolejności (np. przewóz żywych zwierząt, towarów niebezpiecznych, pomocy humanitarnej, towarów łatwo psujących się itd.);

rezerwacja wyboru – w ramach której klient wybiera wolne miejsca w kalendarzu rezerwacji na odpowiedni dzień i godzinę,

rezerwacja bieżąca – jeżeli klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji (wg kolejności rezerwacji wybranej przez system e-Booking Truck – wg reguły FIFO) – w ramach której klient przy rezerwacji na określonym przejściu granicznym wybiera opcję – pierwszy dostępny termin rozpoczęcia odprawy. Po wyborze przejścia granicznego i rodzaju rezerwacji udostępniany będzie

kalendarz rezerwacji umożliwiający klientowi zaplanowanie daty i czasu odprawy granicznej. Kalendarz rezerwacji jest dostępny z horyzontem planowania 30 dni. Z badań opinii środowiska transportowego przeprowadzonych dla Służby Celnej przez poznański Instytut Logistyki i Magazynowania wynika, że 97% przewoźników, spedytorów i załadowców planuje transport przez wschodnią granicę Polski z wyprzedzeniem nie większym niż 1 miesiąc, w tym ok. 75% z wyprzedzeniem kilkudniowym, a ok. 20% z wyprzedzeniem 1-2 tygodni. 30-dniowy horyzont czasowy spełnia więc oczekiwania środowiska transportowego.

Wdrożenie e-Booking Truck przyniesie wiele dodatkowych korzyści: skrócenie czasu kierowców (przewoźników) przeznaczonego na dojazd i odprawę graniczną oraz znacznie lepsze jego zaplanowanie poprzez ustalenie czasu rozpoczęcia odprawy granicznej, stworzenie możliwości odpoczynku dla kierowców samochodów ciężarowych, uporządkowanie ruchu na drogach dojazdowych do przejść granicznych, zmniejszenie spiętrzeń ruchu i wypadkowości, a tym samym poprawę bezpieczeństwa na drogach. Dla Służby Celnej będzie to możliwość lepszego zaplanowania działań i zorganizowania zasobów służb granicznych na podstawie wcześniej otrzymanych danych rezerwacji odpraw granicznych. ------------------

 

Proces rezerwacji obsługi granicznej w ramach e-Booking Truck (eBT).

Rejestracja przez przedsiębiorcę w systemie eBT (czynność jednorazowa).
Rezerwacja terminu obsługi granicznej w systemie eBT przez klienta lub upoważnionego pracownika/współpracownika (spedytor, kierowca, agent celny).
Potwierdzenie rezerwacji terminu przez system eBT.
Przyjazd pojazdu do strefy oczekiwania na przejściu granicznym (maks. 4 godziny przed zarezerwowanym terminem odprawy).
Rejestracja klienta w strefie oczekiwania.
Wywołanie klienta ze strefy oczekiwania na przejście graniczne.
Wywołanie klienta do wjazdu na przejście graniczne.
Potwierdzenie wjazdu klienta na przejście graniczne.
Wjazd klienta na przejście graniczne.
Odprawa.

 

Przejście graniczne Drogi dojazdowe Przepustowość przejścia Powierzchnia platformy wywozowej Obciążenie ruchem Stanowisko kontroli wstępnej – wjazd, stanowisko wagowe
Grzechotki – droga ekspresowa S22 o dopuszczalnym nacisku na oś 115 kN/11,5 t –  trzypasmowa droga dojazdowa przed przejściem plus pas techniczny (możliwość ustawienia do 50 pojazdów w kolejce bez utrudnień w ruchu) 200 samochodów ciężarowych na zmianę 28,9 tys m², 80 stanowisk postojowych średnio 62 samochody ciężarowe na zmianę
(2014 r.)
– dwa stanowiska wagowe do wjazdu na terminal wywozowy
Kukuryki – terminal odpraw towarowych w Koroszczynie droga krajowa
nr 2 i droga krajowa nr 68
o dopuszczalnym nacisku na oś 115 kN/11,5 t
500 samochodów ciężarowych
na zmianę 
powierzchnia terenu w zasięgu terytorialnym przejścia: 28,39 ha (ogółem), w tym: terminal – 19,40 ha (część budżetowa), droga celna – 5,75 ha (w obrębie ogrodzenia), zespół obiektów przy granicy państwa w Kukurykach – 3,24 ha (na podstawie informacji ze strony LZOPG);
liczba miejsc postojowych płyta zachodnia (wywozowa): 250
średnio 426 samochodów ciężarowych  (2014 r.) trzy stanowiska wagowe do wjazdu na terminal wywozowy

Grzegorz Ramza

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020