Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» ECOeffect w Polsce
ECOeffect w Polsce - Informacja Polskiego Trakera - marzec 2013

ECOeffect w Polsce

Informacja Polskiego Trakera - marzec 2013

25 stycznia br. w Warszawie miało miejsce seminarium, w którym uczestniczyli twórcy specjalnej szkoły eko-jazdy, instruktorzy, szefowie transportowych flot i dziennikarze.


25 stycznia br. w Warszawie miało miejsce seminarium, w którym uczestniczyli twórcy specjalnej szkoły eko-jazdy, instruktorzy, szefowie transportowych flot i dziennikarze.

Gospodarzem spotkania by?Gerard Reijers, dyrektor firmy HSF Logistics Polska, która podobnie jak Ośrodek Szkolenia Kierowców ZMPD jest certyfikowanym przez IRU ośrodkiem eko-jazdy.

Wśród grona przedstawicieli programu ECOeffect znalaz?si?szef Akademi IRU, dyrektor ds. szkole?- Patrick Philipp, odpowiedzialny zaSeminarium w Warszawie wspomniany program w Szwecji, Joakim Gudmundsen (Go Green) oraz Lizzy Evans i Kris Jooris - monitorujący projekt. Przedstawienie zakresu działania i efektów wymiernych szkole?kierowców wywołało wśród zebranych ożywion?dyskusj? Wśród problemów znalazła si?odpowiednia motywacja dla kierowców, jak równie?dla najbardziej zainteresowanych, czyli właścicieli firm transportowych, dla których według zebranych danych, oszczędności na samym paliwie mog?sięga?6-8 tys. z?rocznie na jednej ciężarówce, a na innych kosztach eksploatacyjnych typu hamulce, ogumienie, skrzynia biegów czy sam silnik - kolejne 4 tysiące. ECOeffect (ECO trainEr For Fleet commErcial truCks and lighT vehicles) to wysokiej jakości program eko-jazdy, który powsta?przy wsparciu Akademii IRU. Jego głównym celem jest zapewnienie kierowcom jazdy w sposób bardziej ekonomiczny, to znaczy przy mniejszym zużyciu paliwa. Łączy najnowsze technologie i zaawansowane techniki szkole? W programie tym zwrócono szczególn?uwag?na zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obejmuje on techniki oraz narzędzia szkoleniowe i monitorujące służące najbardziej efektywnemu ograniczeniu kosztów paliwa w Europie. Dostarcza wiedz?i doświadczenie dla każdego przewoźnika i ośrodka szkoleniowego zainteresowanego eko-jazd? Program obejmuje szkolenia instruktorów (trzydniowy program dla maksymalnie trzech instruktorów) oraz kierowców. Podczas jednodniowego szkolenia kierowcy maj?zajęcia teoretyczne dotyczące jazdy ekonomicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak równie?praktyczne - z jazd?po drogach publicznych pod okiem instruktorów ECOeffect. Kompetencje kierowcy oceniane s?podczas jazdy i rejestrowane z wykorzystaniem systemu EETS. Szkolenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która definiuje zarówno szkolenia w kwalifikacji wstępnej jak i okresowej kierowców. Poniewa?wszystkie firmy transportowe oraz ośrodki szkolenia kierowców mog?ubiega?si?o szkolenia w programie ECOeffect zachęcamy do zgłębienia informacji na stronie: www.ecoeffect.org.

B.

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020