Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» III Konferencja Nienormatywnych
III Konferencja Nienormatywnych - Informacja Polskiego Trakera - sierpień 2016

III Konferencja Nienormatywnych

Informacja Polskiego Trakera - sierpień 2016

III Konferencja Nienormatywnych - w Ołtarzewie odbyła się trzecia konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego.


Głównym punktem spotkania było omówienie najważniejszych zmian w regulacjach prawnych. Najpierw zebrani zajęli się pilotażem, który nie był dotąd prawidłowo opisany w przepisach. Np. chodzi o ujednolicenie wyglądu pojazdów pilotujących przewozy nienormatywne. Uczestnicy konferencji dyskutowali nad założeniami projektu rozporządzenia o warunkach technicznych takich pojazdów. W praktyce zdarza się nadal, że samochód w dzień pełni inne funkcje, a w nocy bez specjalnych zmian staje się pojazdem pilotującym. Wymieniono zatem m.in. wymiary minimalne pilota, ustalono, że ma być koloru białego lub srebrnego. Pewne kontrowersje budził zapis o obowiązku namalowania tzw. jodełki z folii odblaskowej po bokach, ale już stałego napisu "Pilot" – nie. Jakie powinno być oświetlenie? Dwa światła błyskowe plus właściwe oklejenie odblaskami, tak jak zresztą w praktyce często funkcjonuje to już teraz.

Konferencja Nienormatywnych

Dyskutowano nad listą wyposażenia obowiązkowego samochodu pilotującego (ponad 10 pozycji), zaczynając od wysokościomierza, przez gaśnice, po pomniejsze akcesoria. Niezależnie od długości tej listy dodatkową uciążliwością jest konieczność używania homologowanych przedmiotów, tak by przy przeglądzie technicznym zatwierdzić ich obecność w samochodzie.

Poza samochodami uregulowane mają być kwestie szkolenia pilotów, postulowano zmianę organu ich szkolącego, najchętniej na kogoś zatwierdzonego przez OSPTN. Proponowano także wprowadzenie definicji pilota certyfikowanego i niecertyfikowanego. Pilot będzie musiał mieć co najmniej 21 lat.

Kwestią kluczową dla pilota jest, by wiedział, co realnie przewozi w sensie wielkości ładunku. Dlatego w przepisach znajdzie się wzór protokołu pomiaru pojazdu nienormatywnego, stosowany zresztą w czasie przewozów wykonywanych w RFN. Natomiast dyskusyjna była kwestia uzależnienia liczby pilotów od wielkości ładunku lub jego masy, sugerowano także uwzględnienie liczby opiekunów od trasy. Jak informował referujący projekty zmian prezes OSPTN Łukasz Chwalczuk, na wiele propozycji stowarzyszenia Ministerstwo Infrastruktury odpowiada – "nie da się!". Zdaniem Ł. Chwalczuka nie należy zatrzymywać się w działaniach po takich odpowiedziach, ale dalej walczyć o potrzebne środowisku rozwiązania.

Bardzo słabo była dotąd uregulowana sprawa przejazdów dużych dźwigów. Rzecz dotyczy kolizji ogólnych przepisów z realnymi masami takich pojazdów funkcjonującymi w Polsce. Tak więc nawet zmiana w zapisie z 12 na 11,9 t czyni potężną różnicę.

Bodaj najbardziej gorącym problemem środowiska jest uporządkowanie zasad traktowania naczep wieloosiowych, które wykorzystywane są w przewozach nienormatywnych. Dlatego środowisko wniosło o wprowadzenie ważnych definicji, takich jak "przyczepa, moduł przyczepy, przyczepa modułowa". Ta ostatnia to często stosowany pojazd składający się z jednego lub więcej modułów, które służą do przewozu ładunków niepodzielnych. Okazało się jednak, że w projekcie ministerialnym przejazd pojazdu modułowego nawet na pusto nadal będzie wymagał posiadania zezwolenia klasy VII, co jest utrudnianiem pracy przewoźników. W ślad za pożądanymi zmianami w definicjach pojazdów modułowych idą inne – o ubezpieczaniu takich pojazdów. Trzeba będzie wyjaśnić co, kiedy i dlaczego powinno być ubezpieczone przy stosowaniu modułów.

Konferencja była poprzedzona Walnym Zgromadzeniem OSPTN, na którym zatwierdzono sprawozdanie zarządu i przegłosowano zmianę nazwy stowarzyszenia. Natomiast po konferencji uhonorowano dyplomami osoby wykazujące się największym wkładem w działalność środowiska, w tym Halinę Beń, założyciela Stowarzyszenia Przemysława Panasa oraz Kazimierza Skuratowicza i Edwarda Skorupę. Konferencji towarzyszyła wystawa najnowszej naczepy Goldhofer oraz ciągnika Volvo z podnoszoną osią i biegami pełzającymi. W ramach konferencji przedstawiciel Drabpolu przedstawił najnowsze czujniki ciśnienia w oponach, testowane już od roku w pojazdach członków OSPTN. Z kolei firma Marsh omawiała zasady ubezpieczania przewozów. Obowiązkowe ubezpieczenia nie zawsze mogą pokryć straty powstałe po wypadku, dlatego zaleca się dobrowolne doubezpieczenia, tym ważniejsze, że poszczególne państwa Unii stosują odrębne wymagania dotyczące warunków ubezpieczeń.

Tekst: Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020