Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Kobieta w logistyce - Wywiad Polskiego Trakera - marzec 2017

Kobieta w logistyce

Kobieta w logistyce - Rozmowa "Polskiego Trakera" z Beatą Trochymiak, pomysłodawczynią i organizatorką Forum Kobiet w Logistyce, autorką wyróżnienia "Kobieta w Logistyce RokU".

Wywiad Polskiego Trakera - marzec 2017


Skąd pomysł na Forum Kobiet?

- Pomysł zrodził się kilkanaście lat temu. Wówczas pracowałam w organizacjach samorządu gospodarczego branży TSL, a także byłam redaktorem w kilku wydawnictwach branżowych (z branżą TSL związana jestem od ponad 20 lat). Dziwiło mnie to, że podczas konferencji, spotkań logistycznych czy też w pracach legislacyjnych dotyczących spraw TSL biorą udział prawie sami panowie, chociaż na rynku logistycznym było wiele firm prowadzonych przez kobiety i w wielu też firmach panie piastowały stanowiska menedżerskie. Jednakże nie uczestniczyły one w rozmowach o branży w tak szerokim zakresie jak mężczyźni. Beata Trochymiak - organizatorka Forum Kobiet w LogistyceMożna powiedzieć, że panie były "niewidoczne", co pokutowało tym, że otoczenie zewnętrzne postrzegało logistykę jako branżę o typowo męskich zawodach. Uznałam, że warto podjąć jakiś wysiłek, aby zachęcić kobiety do zaangażowania się w debatę publiczną o logistyce i jednocześnie zmienić opinię o branży TSL, ocenianej często przez pryzmat "TIR-a rozjeżdżającego drogi". Na początku myślałam o założeniu organizacji, regularnych spotkaniach; pomysł rodził się przez kilka lat. W końcu zdecydowałam, że trzeba zrobić jakiś krok i po prostu spotkać się na forum kobiet związanych z szeroko rozumianą logistyką, czyli Forum Kobiet w Logistyce.

Czym ono jest?

- Celem Forum Kobiet w Logistyce jest przede wszystkim promowanie kobiet w świecie biznesu logistycznego. Forum nie jest typową konferencją ani też typową debatą. To spotkanie kadry menedżerskiej i specjalistów w celu wymiany myśli, poglądów i doświadczeń. To platforma pomysłów, inspiracji oraz sieć kontaktów biznesowych. Odbywa się co roku na przełomie maja i czerwca. To spotkanie wyjątkowych osobowości branży TSL we wspaniałej atmosferze, do udziału w którym zapraszamy nie tylko menedżerki, ale też i menedżerów logistyki, transportu i spedycji, a także kadrę logistyczną z sieci producenckich, dystrybucyjnych i handlowych.

Kim są prelegenci, jakie tematy, jakie korzyści dla uczestniczek/-ów?

- Spotkanie co roku ma inną formułę, którą kształtują same uczestniczki, zgłaszając tematy, pomysły i chęć wystąpienia. Do grona prelegentów na forum nie szukamy "gwiazd" pojawiających się na wielu konferencjach, chociaż takich też nie brakuje, ale przede wszystkim ciekawych osobowości i praktyków, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem i przemyśleniami - zarówno panie, jak i panów. Forum służy też rozwinięciu kontaktów biznesowych i ma być inspiracją do rozwoju zawodowego, jak też i usług TSL.

Czy mottem spotkania jest tylko wszystko o logistyce?

- Motto wypływa z tematyki, która jest zbiorem pomysłów uczestniczek i aktualnych wydarzeń na rynku i w gospodarce krajowej oraz globalnej. Tematyka skupiona jest głównie na aspekcie ekonomicznym, ale nie brakuje w niej problemów dotyczących konkretnych rozwiązań technologicznych czy też infrastrukturalnych, a także tych z obszarów tematyki "miękkiej", np. rozwoju osobistego, mentoringu, przywództwa itp. Połączenie tak różnorodnych zagadnień daje przekrój obecnej sytuacji w branży i uwypukla najważniejsze problemy, nad którymi warto się skupić i popracować w najbliższym czasie. Zawsze też jest jakiś element spoza logistyki, związany np. z modą, designem, zdrowiem, urodą, podróżami itp.

Co roku podczas forum wręczane są wyróżnienia. Komu i za co? Kto i jak zgłasza kandydatki do rankingu?

- Ważnym punktem i jednocześnie zwieńczeniem każdego Forum Kobiet w Logistyce jest wręczenie statuetki oraz przyznanie tytułu "Kobieta w Logistyce Roku", czyli de facto wybór ambasadorek kobiet z branży logistycznej. Od ubiegłego roku tytuł przyznawany jest w dwóch kategoriach: dostawca usług logistycznych oraz odbiorca usług logistycznych. Aby pretendować do tytułu, trzeba spełnić kilka wymogów, ale głównie dotyczących stażu pracy w szeroko rozumianej logistyce - nie krótszego niż pięć lat. Ocena dokonywana jest według kilku kryteriów: ścieżka kariery i rozwój zawodowy, sukcesy zawodowe, zaangażowanie we wsparcie rozwoju zawodowego kobiet oraz work life balance, a także pasje. Zgłoszenie kandydatek jest bezpłatne i odbywa się poprzez ankietę składającą się z kilku pytań, których odpowiedzi są punktowane. Punkty przydziela kapituła tytułu złożona z kilku osób, w gronie których są naukowcy, przedstawicielki globalnych organizacji kobiecych spoza logistyki, a także ja, jako organizatorka. Co ważne, ocena dokonywana jest niezależnie przez każdego z członków kapituły, czyli w innym czasie i w innym miejscu, a na końcu punkty są sumowane. Tytuł "Kobieta w Logistyce Roku" otrzymuje ta kandydatka, która uzyskała największą liczbę punktów. Jest to bardzo ważne wyróżnienie, gdyż panie, które je otrzymały, promują kobiety ze świata biznesu logistycznego zarówno w naszym kraju, jak i globalnie. Motywują i są też inspiracją dla wielu pań z naszej branży.

Gdzie miały miejsce dotychczasowe spotkania i gdzie będzie w tym roku?

- Forum Kobiet w Logistyce co roku odbywa się w innym miejscu, w tym roku być może odbędzie się na południu Polski, ale jeszcze wybieram lokalizację, którą już wkrótce ogłoszę, oraz program tegorocznego spotkania, co będzie dostępne na stronie www.kobietywlogistyce.pl. Kobiety są wymagającym uczestnikiem, więc miejsce na forum musi być też wyjątkowe, dlatego wybór nie jest łatwy. Tym bardziej że udział w forum bierze co najmniej 150 osób, a bywało też grubo ponad 200.

Od kiedy działa portal pracujwlogistyce.pl, jak duża jest redakcja oraz jakie są jego najważniejsze tematy i cele?

- Organizatorem Forum Kobiet w Logistyce jest portal pracujwlogistyce.pl, którego jestem wydawcą i redaktorem naczelnym. W ramach portalu prowadzę też cykl wywiadów "Kobiety w Logistyce", promując ciekawe osobowości kobiece ze świata logistyki. Portal założyłam sześć lat temu i od początku jego ideą było pokazanie "ludzkiej twarzy" logistyki, czyli skupienie się nie tylko na rozwiązaniach i procesach, ale przede wszystkim na ludziach, którzy tworzą branżę transportowo-spedycyjno-logistyczną. Portal jest nie tylko branżową gazetą internetową, ale też narzędziem do szukania kandydatów do pracy, a także miejscem promowania firm jako pracodawców i usługodawców. Organizujemy też wiele spotkań i debat, współpracujemy z wieloma uczelniami w zakresie tematyki związanej z wejściem młodych na rynek pracy, a także konferencji, np. cyklicznie organizujemy konferencje wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję za rozmowę i życzę nieustających sukcesów nie tylko na niwie logistycznej.

Dziękuję za rozmowę.

Tekst: BBZimmer

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
091 483 70 70 (tel.), 091 482 32 32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019