Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Zmiany w zakresie obliczania dziennego okresu prowadzenia - Informacja Net Polska - czerwiec 2011

Zmiany w zakresie obliczania dziennego okresu prowadzenia

Informacja Net Polska - czerwiec 2011

Mniejsze kary dla przewoźników - Zmiany w zakresie obliczania dziennego okresu prowadzenia. Jak prawidłowo wyliczyć przekroczenie jazdy dobowej.


Jak prawidłowo wyliczyć przekroczenie jazdy dobowej.

Od momentu wydania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 przewoźnicy w przypadku niedozwolonego skrócenia odpoczynku dobowego narażeni byli na dodatkową karę za przekroczenie dobowego okresu prowadzenia. Wystarczyło, że zamiast 9 godzinnego odpoczynku kierowca zrobił tylko 8:50, a czas jazdy dobowej liczył mu się nadal aż do osiągnięcia następnego prawidłowego odpoczynku.

Jak się okazało, w różnych krajach organy kontrolne w swoisty sposób wyliczały okres jazdy dobowej. Komisja Europejska postanowiła ujednolicić przepis.

7 czerwca 2011r. Komisja Europejska wydała decyzję, na mocy której wystarczy 7 godzin nieprzerwalnego odpoczynku aby okres jazdy dobowej dla celów obliczania wykroczenia został zamknięty.

Jest to bezwątpienia doskonała wiadomość dla przewoźników. O ile często zdarzały się przekroczenia skrócenia odpoczynku dobowego o tyle obecnie nie zawszę będzie wiązało się to z nałożeniem dodatkowej kary za przekroczenie dobowego okresu prowadzenia. Zmniejszy to znacznie ilość i wysokość kar nakładanych na przewoźników.

Rysunek prezentujący zmiany w obliczaniu długości jazdy dobowej

Powyższy rysunek przedstawia sposób dotychczasowego i nowego sposobu wyliczania okresu prowadzenia dobowego.

Jak widać na przykładach, za równo w pierwszym jak i w drugim wypadku, w drugiej zmianie 24 godzinnej, kierowca nie wykonał prawidłowego odpoczynku dobowego.
Według dotychczasowego sposobu obliczania, czas jazdy dobowej sumuje się do momentu rozpoczęcia prawidłowego odpoczynku i wynosi 15:58 co skutkuję karą.
Według nowego sposobu wyliczania pomimo kary za brak prawidłowego odpoczynku dobowego, nie zostanie nałożona kara za przekroczenie jazdy dobowej, ponieważ odpoczynek jest większy niż 7 godzin.

Treść decyzji:

Nie naruszając przepisów art. 4 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zalecane podejście wyłącznie dla potrzeb obliczenia dziennego okresu prowadzenia pojazdu, w sytuacji gdy kierowca nie wykorzystał w całości okresów odpoczynku wymaganych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 jest następujące: obliczanie dziennego okresu prowadzenia pojazdu kończy się z początkiem nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin. Obliczanie kolejnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu zaczyna się po upływie tego nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin.

Pobierz pełną treść decyzji >>>

Jak czytamy w treści decyzji kluczowym staje się ".zalecane podejście." co oznacza że służby kontrolne nadal mogą stosować wcześniejsze obliczanie czasu jazdy. Wg naszych informacji polskie służby kontrolne będą stosowały bardziej liberalne podejście do kontroli ale jak będzie to pokaże czas.

Net Polska

---------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 lipca 2011 roku otrzymaliśmy od GITD odpowiedź na pytanie czy polskie służby kontrolne będą stosowały wyżej opisane zalecenie podczas kontroli.

Przeczytaj pełną treść odpowiedzi >>>

Net Polska

 

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024