Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Perspektywy transportu
Perspektywy transportu - Informacja Polskiego Trakera - czerwiec 2010

Perspektywy transportu

Informacja Polskiego Trakera - czerwiec 2010

Doroczną konferencję poświęconą perspektywom transportu drogowego w Polsce zorganizowały w kwietniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Fundacja Akademii Transportu.


Doroczną konferencję poświęconą perspektywom transportu drogowego w Polsce zorganizowały w kwietniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Fundacja Akademii Transportu.

Niestety, nie dopisali zaproszeni goście, a w szczególności ci z Ministerstwa Infrastruktury. A szkoda, bo omawiane tematy dotyczyły spraw, którymi urzędnicy albo zajmują się, albo powinni się zajmować. Chodziło m.in. o sprawy bezpieczeństwa w transporcie. Jak podkreślano w wielu wystąpieniach, bezpieczeństwo jest ściśle powiązane z jakością wykonywania transportu, z profesjonalizmem przedsiębiorców oraz kierowców. I dla poprawy tego profesjonalizmu konieczne jest dostosowywanie przepisów decydujących o transporcie do nowych potrzeb, ale coraz częściej konieczna jest lepsza współpraca ciał ustawodawczych unijnych i krajowych. Mówił o tym prezydent IRU Janusz Łacny, podkreślając, że potrzebne są nowe przepisy oraz reguły współpracy między państwami UE a pozostałymi krajami regionu i w ogóle świata.

Taki światowy system bezpieczeństwa w transporcie, obejmujący działania antyterrorystyczne, pozwoli np. na sprawdzanie towarów przewożonych z niekontrolowanych dotąd źródeł.

W podobną stronę zmierzały wnioski Patricka Philippa, szefa Akademii IRU, który mówił o stanie wdrożenia dyrektywy 2003/59 dotyczącej wdrożenia certyfikatów kompetencji w Unii.

Proces wdrażania unijnych przepisów do prawa krajowego odbywa się z przeszkodami, dotyczy to m.in. krajowego rejestru elektronicznego kierowców i przewoźników, ale i np. możliwości zwalniania przez władze państwowe posiadaczy CPC krajowego z egzaminu na CPC międzynarodowe.

Jednym z przykładów na zbyt wolne wdrażanie europejskich przepisów do polskich warunków jest temat szkoleń i kwalifikacji wstępnej. Jak mówiła dr Izabella Mitraszewska z ITS, dla określenia warunków, jakie powinny spełniać wykorzystywane w procesie szkoleniowym symulatory, powołano przy ministerstwie zespół czterech ekspertów. Czy symulator musi być tzw. 6-stopniowy, znacznie droższy, czy tylko 3-stopniowy, jak jest w przypadku kilku działających symulatorów?

O perspektywach, czyli również obecnej kondycji naszego transportu, decyduje wiele czynników, a wkrótce dojdą do nich np. stawki autostradowe przygotowywane razem z poborem elektronicznym. Jednak słychać wątpliwości, czy uda się wdrożyć ten system zgodnie z planami w czerwcu 2011 roku, i powstają pytania, jaki system miałby obowiązywać w okresie przejściowym.

Prof. Jerzy Mikulski z Politechniki Śląskiej zapewniał uczestników konferencji, że nowe technologie muszą zmienić sposób działania firm transportowych i poprawić ich konkurencyjność. Telematyka drogowa może zapobiec paraliżowi miast, nieść niezbędne informacje kierowcom i organizatorom przewozów. Także pomagać w zarządzaniu flotami.

Przedstawiciel ITD Marcin Flieger przedstawiał działania inspekcji na rzecz ujednolicenia interpretacji przepisów, w tym w ramach dwóch grup roboczych ECR, czyli komisji koordynującej działania inspektorów w różnych krajach europejskich. Nasze ITD wspólnie z francuskimi kolegami pomaga np. Ukraińcom poprawić stan bezpieczeństwa na tamtejszych drogach.

Po oficjalnych wystąpieniach głos zabierali przewoźnicy i działacze transportowi, domagając się poluzowania fiskalizmu, który w transporcie przybiera niepokojące formy. - Dlaczego mamy odprowadzać VAT od razu, skoro powszechną praktyką w transporcie jest płatność za przewozy po 60-90 dniach? - pytał Dionizy Woźny. Mimo iż Polska jest czołowym przewoźnikiem w Europie, to nasi europosłowie nie znają się na transporcie i nie zabierają głosu w jego sprawach.

Na niejasności w przepisach szkoleniowych oraz nieuczciwe ośrodki szkoleniowe narzekał Tomasz Rejek: - Jak mówić o poprawie bezpieczeństwa, gdy w Polsce da się w jeden dzień załatwić zaświadczenie o szkoleniu okresowym?

Także Andrzej Majewski postulował wzmocnienie nadzoru nad szkoleniami, a Kornelia Lewandowska krytykowała wydziały komunikacji za niejednolitą interpretację przepisów o prawie jazdy (wpis kodu do poszczególnych kategorii).

Licznie reprezentowani inspektorzy ITD odpowiadali na te wnioski, tłumacząc, że w myśl przepisów inspekcja nie może mocniej kontrolować ośrodków szkoleniowych.

Podsumowując konferencję, prezes Akademii Zbigniew Lizoń stwierdził, że organizacje przewoźników działają niczym straż pożarna, dogaszając tylko pożary.

W ramach konferencji odbyło się uroczyste przekazanie Akademii Transportu certyfikatu IRU. Tym samym Akademia została drugą po ZMPD polską organizacją posiadającą honorowany w Europie certyfikat szkoleniowy.

Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020