Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Pilotaż wymaga szybkich zmian
Pilotaż wymaga szybkich zmian - Informacja Polskiego Trakera - luty 2016

Pilotaż wymaga szybkich zmian

Informacja Polskiego Trakera - luty 2016

Z początkiem grudnia ub.r. w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli firm zajmujących się pilotowaniem pojazdów nienormatywnych pod patronatem OSPTN.


Ponad 30 osób niemal z całej Polski wspólnie zastanawiało się, jakie wdrożyć kroki, by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku przewozów ponadgabarytowych.

Gospodarz spotkania, prezes OSTPN Łukasz Chwalczuk zaprosił również na spotkanie inspektora z Kujawsko-Pomorskiego WITD – Marcina Mroczkowskiego, który uważany jest za specjalistę właśnie w temacie przewozów nienormatywnych. Przedstawił on projekt zmian, nad jakimi ministerstwo pracuje od ponad dwóch lat. Spotkanie OSPTNZwrócił również uwagę, że prace nie idą w tempie, jakiego życzyłyby sobie osoby zajmujące się pilotażem, a jest to przede wszystkim związane z faktem, że bardzo mało konkretnych wniosków jest do nich kierowanych. Skala problemu jest duża, wniosków jeszcze więcej, z tym że brak jest jasnych postulatów, nad którymi urzędnicy mogliby się pochylić. Dlatego celem spotkania było jasne sprecyzowanie, jakie zmiany są najbardziej konieczne i które jako pierwsze powinny zostać wdrożone w życie.

Szybko okazało się, że problemem jest choćby zdefiniowanie, kto tak naprawdę jest pilotem i jakie taka osoba powinna posiadać uprawnienia. Okazało się bowiem, że tak na dobrą sprawę pilotażu może podjąć się praktycznie każdy, kto ma samochód, na którym może zamontować pomarańczowego "koguta". Chociaż nawet "kogut" nie musi być pomarańczowy, bo często przy przejściach granicznych stoją taksówkarze również oferujący usługi pilotażu… Z drugiej jednak strony pilot ma relatywnie duże uprawnienia na drodze, porównywalne nawet do funkcjonariuszy policji. Tylko jak się ma samo wydawanie poleceń do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze? – zastanawiali się zebrani. I skoro wydawać polecenia czy kierować ruchem może niemal każdy, to czy nie jest to najwyższy czas, by stworzyć, a właściwie odpowiednio ująć to w przepisach: zawód – pilot przejazdów ponadnormatywnych. Skoro po latach do wykazu wrócił zawód kierowca mechanik, może najwyższy czas uregulować i tę kwestię? Ale nie będzie to sprawa prosta, gdyż samo powołanie do życia nowego zawodu niewiele zmieni, bo póki co nie ustalono nawet kryteriów, jakie należy spełniać, by móc ubiegać się o uzyskanie statusu pilota… Konieczne jest więc przygotowanie zmian prawnych, mających na celu certyfikowanie osób zajmujących się pilotowaniem pojazdów nienormatywnych, albowiem ich uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym są zbyt często lekceważone przez pozostałych uczestników ruchu.

Zastanawiano się również nad tym, w jaki sposób powinien być oznakowany i w co wyposażony samochód, który ma pilotować przejazd. I w tym przypadku okazało się, że nie jest to sprawa prosta, bo rzeczą oczywistą jest fakt, że mają one w maksymalny sposób zapewnić ich maksymalną widoczność na drodze, z tym że pomarańczowe sygnały świetlne większości kierowców kojarzą się z pracą pługów odśnieżających drogi lub pojazdów wywożących śmieci… Może więc zmienić kolor "kogutów"? – zastanawiano się.

Wszyscy natomiast byli zgodni co do tego, iż należy jak najszybciej wdrożyć nowe, zgodne ze standardami europejskimi, wymogi w zakresie wyposażenia pojazdów pilotujących w taki sposób, aby w trakcie pilotowania pozostali uczestnicy dróg byli świadomi poruszającego się pojazdu nienormatywnego z odpowiednio dużej odległości. Ale i tu wyniknął problem co do samego oznaczania pojazdu stosownymi tablicami, które w jednych krajach są wymagane, a w innych można się bez nich obejść. Sama interpretacja przepisów w różnych państwach też pilotom nie ułatwia zadania. Jako przykład podano naszych zachodnich sąsiadów, gdzie zarówno kierowca pojazdu ponadnormatywnego, jak i jego pilot muszą znać w stopniu komunikatywnym język niemiecki. A w Polsce? Już nie… A gdyby tak wprowadzić przepis, że chociaż pilot transportu przejeżdżającego przez nasz kraj powinien być z Polski?

Kolejna sprawa, nad którą dyskutowano, dotyczyła odpowiednich zaświadczeń, w jakie powinien być zaopatrzony kierowca i kto powinien je weryfikować. Pilot takiego przejazdu? Tak, ale pod warunkiem że będzie on do swoich obowiązków podchodzić rzetelnie, tzn. nie tylko sprawdzi on dokumenty, ale i sam zmierzy rzeczywiste wymiary przewożonego ładunku. Co do samego zezwolenia wszyscy byli zgodni, że powinno być ono w oryginale, bo zbyt wielu przewoźników stara się obejść wymóg jego posiadania i na jednym zaświadczeniu realizuje kilka usług przewozowych, ale jeśli chodzi o samo mierzenie ładunku – już nie do końca… Bo jak bowiem zmierzyć wysokość króćca wystającego poza zbiornik? Wprawdzie pilot ma zawsze obowiązek zmierzyć ładunek, który ma ubezpieczać, niemniej takiego zapisu nie ma w przepisach. Dlatego zdarza się nawet, że osoba, która ma konwojować przejazd, nie ma ze sobą ani tyczki, ani taśmy, które pozwoliłyby jej zweryfikować rzeczywiste wymiary ładunku.

I w tym momencie pojawiło się fundamentalne pytanie: kto tak na dobrą sprawę jest odpowiedzialny za transport? Pilot? Raczej nie…, bo ładunek ubezpiecza przewoźnik. Ale skoro ten szuka oszczędności i do pilotażu wynajmie osoby, które nie do końca się na tym znają, to czy i ich dosięgną konsekwencje? Też nie, chyba że zdarzy się wypadek, ale wówczas już może być trochę za późno… Może więc sprawę pilotażu powierzyć policji, która jednak budzi największy respekt na drodze? Również niekoniecznie, bo dotychczasowe doświadczenia współpracy z nimi pilotów nie są najlepsze, gdyż często zdarzało się, że radiowóz na sygnale skrzyżowanie przejechał, ale "zgubił" ładunek, który miał konwojować.

Kolejna sprawa to wymagana ilość samochodów pilotujących przewóz i liczebność samej kolumny pojazdów. Zdaniem zebranych są to pozorne oszczędności, a same kolumny bardzo często zbyt duże. Optymalnie byłoby, gdyby jechały w niej 3-4 zestawy, które powinny być odpowiednio zabezpieczone zarówno z przodu, jak i z tyłu w sposób, który uniemożliwiałby wjazd pomiędzy nie samochodów osobowych. Wiadomo również, że bardzo istotna jest sprawa wyboru samej trasy, którą ma przejechać ładunek ponadnormatywny. Profesjonalny pilot sam wcześniej objeżdża trasę i dokładną relację przedstawia zleceniodawcy. Tak powinno być, ale rzeczywistość wygląda jednak zdecydowanie inaczej i dlatego zdarzają się przypadki, że w czasie jazdy ładunek klinuje się pod mostami lub kierowca nie może przejechać ronda… I wówczas powraca pytanie: kto jest temu winien? Pilot powinien być strażnikiem bezpieczeństwa, ale nie może odpowiadać za decyzję podjętą przez osobę zlecającą transport.

Sam jednak powinien w swoich działaniach być profesjonalistą, ale do tego konieczne jest doświadczenie, które nie jest jednak łatwo zdobyć, bo nie ma osób, które obecnie mogłyby weryfikować ich umiejętności. Pojawił się więc pomysł, by adept zawodu trafiał na swoiste przyuczenie do starszego kolegi, przy którym mógłby się uczyć fachu. Ale jak długo miałoby to trwać i czy samo asystowanie przy przejazdach byłoby wystarczające, by samodzielnie podjąć się pilotażu? Kolejnym postulatem było podjęcie kroków, które mogłyby chronić działania profesjonalnych pilotów przed nieuczciwą konkurencją oferującą swe usługi taniej, ale bez należytego przygotowania. Niestety, obecnie o wyborze oferty przez przewoźnika decyduje przede wszystkim cena a nie jakość i bezpieczeństwo, więc najwyższy czas to zmienić – mówili uczestnicy spotkania. Zastanawiali się przy tym, czy nie byłoby właściwe cofnięcia licencji pilota (o ile takowe on posiada) lub ograniczenie dostępu do zawodu.

Na zakończenie zebrani wybrali ze swojego grona przewodniczącego, który będzie dodatkowo wspomagał działania OSPTN w zakresie pilotażu. Szefem sekcji pilotażu został Marek Walczak z katowickiej firmy Maro-Trans, mającej ponad 10-letnie doświadczenie w branży.

Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę www.ponadnormatywni.pl gdzie istnieje możliwość zapoznania się z treścią zmian, jakie przygotowali przedstawiciele branży pilotującej pojazdy nienormatywne.

Tekst, fot. Grzegorz Ramza

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020