Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
 1. Net Polska
 2.  -» Prasa transportowa
 3.  -» Postulaty środowiska
Postulaty środowiska - Informacja Polskiego Trakera - sierpień 2015

Postulaty środowiska

Informacja Polskiego Trakera - sierpień 2015

Postulaty środowiska - posiedzenie Forum Transportu Drogowego, skupiającego przedstawicieli wszystkich organizacji działających na rzecz środowiska transportu drogowego - Informacja "Polskiego Trakera"


15 lipca 2015 roku w siedzibie ZMPD odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego, skupiającego przedstawicieli wszystkich organizacji działających na rzecz środowiska transportu drogowego.

W czasie spotkania sygnatariusze przedstawili zaproszonemu do rozmów nowemu sekretarzowi stanu w randze ministra Pawłowi Olszewskiemu, 18 postulatów zgłoszonych już w lutym br., jednakże do dnia posiedzenia nierozwiązanych, bardzo ograniczających obecną działalność i jakikolwiek rozwój polskich firm transportowych.

Posiedzenie Forum Transportu Drogowego
 1. Rozwiązanie sprawy płacy minimalnej w Niemczech i uzyskanie pozytywnego rezultatu w postaci jednoznacznego stanowiska, że przepis ten nie dotyczy kierowców polskich firm, wykonujących operacje transportowe na terytorium Niemiec.
 2. Uznanie sytuacji na rynku przewozów towarowych jako kryzysowej i wprowadzenie natychmiastowej blokady wydawania licencji nowym przewoźnikom, a także nowych wypisów do licencji.
 3. Rozwiązanie problemów z wykonywaniem przewozów do Federacji Rosyjskiej, w tym: a. kryzys systemu TIR;
  1. zakaz tranzytu przez Rosję produktów podlegających pod embargo;
  2. zmniejszenie z 67 do 6 kwot bazowych, wyznaczających kontyngent zezwoleń EKMT;
  3. permanentnie niedostateczna liczba zezwoleń Rosja - kraje trzecie;
  4. problem wejścia w życie w lutym 2015 roku nowych zmian do Ustawy transportowej w Rosji i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 4. Zatrzymanie tranzytu przez Polskę towarów objętych embargiem, a wykonywanych przez przewoźników rosyjskich i białoruskich.
 5. Zatrzymanie na obszarze Polski kabotażu wykonywanego przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.
 6. Wprowadzenie opłat winietowych dla Rosjan, aby nie korzystali z bezpłatnych dróg alternatywnych.
 7. Uruchomienie zintegrowanego systemu kontroli zezwoleń.
 8. Uruchomienie zwrotu pobranej akcyzy od paliwa kupowanego przez licencjonowanych przewoźników drogowych oraz zawieszenie pobierania podatków od środków transportowych.
 9. Wprowadzenie rekompensaty dla przedsiębiorstw redukujących liczbę aut, pod warunkiem wyjazdu wycofanego pojazdu poza Unię Europejską;
 10. Skuteczne oddziaływanie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na Inspekcję Transportu Drogowego w zakresie stosowania podczas kontroli instytucji pouczeń zamiast karania.
 11. Rozwiązanie problemu zatrzymania i konfiskaty pojazdów na Białorusi.
 12. Zmiana przepisów w zakresie relacji pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, a naciskiem osi w przypadku pojazdów nieprzekraczających DMC. Wówczas powinno się odstąpić od ważenia nacisku na osie.
 13. Ustalenie nowej zmienionej klasyfikacji dróg w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe) zapewniających dostęp do pełnej infrastruktury drogowej dla pojazdów o nacisku osi 11,5 t.
 14. Rozwiązanie problemu karania wszystkich uczestników przewozu (kierowca - przewoźnik - spedytor - nadawca - odbiorca - załadowca - organizator transportu) za to samo przewinienie.
 15. Zmiana zasad płatności podatku VAT poprzez wprowadzenie zasady: VAT płatny jedynie od faktur zapłaconych.
 16. Generalna zmiana zasad opodatkowania środków transportowych, w tym w szczególności pojazdów bezsilnikowych.
 17. Wznowienie prac nad utworzeniem szkolnictwa zawodowego w zawodzie kierowca-mechanik do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 18. Dokończenie budowy autostrady A-2 do granicy RP w Koroszczynie.

Przewodniczący i prezesi poszczególnych organizacji starali się wyjaśnić dogłębnie kolejne problemy nowemu ministrowi jednak podczas spotkania nie padły żadne rozwiązania pomimo przesłania tematów do ministra przed datą forum. Do podjęcia odpowiednich decyzji, minister Olszewski postanowił z uwagi na termin odpowiedzi Niemców w sprawie MiLoG (26.07 br.) i konieczność zaangażowania m.in. ITD w realizację postulatów, spotkać się z sygnatariuszami ponownie przed 20.08 br.

Czy to tylko gra na zwłokę czy rzeczywista chęć pomocy? Czy uda się załatwić choć część wyżej wymienionych spraw przed nadchodzącymi wyborami do parlamentu? Wkrótce się dowiemy.

B

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020