Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Prawnik może być tańszy
Prawnik może być tańszy - Wywiad Polskiego Trakera - luty 2010

Prawnik może być tańszy

Wywiad Polskiego Trakera - luty 2010

Rozmowa "Polskiego Trakera" z Mirosławem Siechem, dyrektorem Lutz Assekuranz na Polskę.


Jak w ocenie Pana, zajmującego się ubezpieczeniami, zmienia się podejście Polaków do kwestii ubezpieczeń i świadomości wagi tych zagadnień, zarówno w biznesie jak i w normalnym życiu?

- Rynek ubezpieczeń jest bardzo rozbudowany i zróżnicowany, ja skoncentrowałbym się na zagadnieniach związanych z transportem i kierowcami. Jeśli idzie o typowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, to jest ono Mirosław Siech, dyrektor Lutz Assekuranz na Polskęnieobowiązkowe, ale żaden ładunek nie zostanie podjęty lub przekazany do transportu bez niego. Warto podkreślić, że przepisy unijne wymusiły podwyższenie w Polsce sumy gwarancyjnej, czyli kwoty odszkodowania. OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) jest obecnie używane powszechnie, a poważniejsze firmy transportu drogowego starają się o podniesienie sumy gwarancyjnej własnego ubezpieczenia, by ewentualny wypadek jednego pojazdu nie "skonsumował" całego limitu odszkodowania, a suma ubezpieczenia bez problemu pokryła wszelkie szkody w towarze zawinione przez przewoźnika. Nawet te spowodowane z winy umyślnej czy rażącego niedbalstwa przewoźnika, w myśl konwencji CMR Art. 29 lub Polskiego Prawa przewozowego Art 86.

Powoli zaczyna się upowszechniać ubezpieczenie ochrony prawnej?

- Tak, to stosunkowo nowe u nas ubezpieczenie jakby wchodzi w standard, nawet bym powiedział, że rozwija się ostatnio galopująco. W Europie Zachodniej ubezpieczenie to jest właściwie niemal zawsze zawarte w pakietach, jako opcja za dopłatą. Uważam że dla osób zajmujących się transportem drogowym, tak przewoźników jak i kierowców, jest potrzebne i przydatne ubezpieczenie się pod kątem ochrony prawnej.

Wydawać by się mogło, że firmy ubezpieczające pojazdy i przewozy mogłyby obejmować takim ubezpieczeniem wykonujących te zadania?

- Nie robią tego, a prawdę mówiąc, w pewnych sytuacjach nie powinny nawet, bo może występować konflikt interesów.

W ofercie firm działających na terenie Polski, są różne rodzaje ochrony prawnej?

- Najprościej byłoby podzielić je na ubezpieczenie ochrony prawnej posiadacza pojazdu oraz ubezpieczenie kierowcy prowadzącego obcy pojazd.

Zajmijmy się tym pierwszym ubezpieczeniem. Kiedy ono działa i co daje?

- Działa, najogólniej mówiąc, wtedy gdy coś się wydarzy, wypadek lub inne zdarzenie mogące mieć skutki prawne. A co daje? Najprościej mówiąc zapewnia rekompensatę kosztów rozwiązania problemów prawnych ubezpieczonego.

Posłużmy się przykładem, by prosto wyjaśnić, o co może chodzić.

- Doszło do wypadku, w którym "nasz" samochód zjechał do rowu i uległ uszkodzeniu. Ale do sytuacji doprowadził inny pojazd, wykonujący niebezpieczny manewr. W typowej sytuacji albo musielibyśmy zapłacić za naprawę z naszego AC, albo podjąć samodzielnie kroki do pociągnięcia do odpowiedzialności tamtego kierowcę. To może oznaczać wynajęcie adwokata i proces. Ochrona prawna oznacza, że ubezpieczyciel pokryje koszty wszelkich działań prawnych, od kosztów kancelarii prawnej przez ekspertyzy, opinie, po egzekucję należności.

Jednak ubezpieczenie posiadacza pojazdu obejmuje wiele zagadnień. Zaczynając od ochrony prawnej w zakresie prawa własności i umów (np. konflikt sądowy z leasingodawcą), przez sprawy podatkowe (proces o źle wyliczone podatki). Ubezpieczenie obejmuje także tzw. asystę prawną. To bardzo ważna usługa, bo w jej ramach można szybko, nawet telefonicznie, uzyskać poradę dotyczącą naszego problemu. Czasem jest to telefoniczna informacja prawna, czasem opinia prawna przygotowana przez opłaconą przez ubezpieczyciela kancelarię prawną. O ile asysta jest wykonywana przez specjalistów adwokatów i radców prawnych współpracujących z ubezpieczycielem, o tyle późniejsze i szersze działania prawne prowadzi prawnik wynajęty przez ubezpieczonego, ale potem opłacony przez firmę ubezpieczeniową. Możliwe jest zarekomendowanie przez firmą prawnika, jeśli klient nie zna odpowiedniego.

Ubezpieczenie obejmuje teren Polski?

- Ubezpieczenie obejmuje i Polskę, i Europę z państwami basenu Morza Śródziemnego, ale asysta działa w Polsce.

Gdy niekorzystne zdarzenie ma miejsce za granicą, jaka jest procedura?

- Najpierw korzysta się z asysty prawnej, potem wynajmuje prawnika w kraju, który w razie potrzeby zatrudni prawnika zagranicznego.

I za te usługi płaci ubezpieczyciel?

- Tak, ale do sumy zależnej od wybranego zakresu ubezpieczenia.

A jakie to są sumy?

- Do 100 tysięcy zł. Mimo że ceny usług prawnych są wszędzie wysokie, zapewnia to wystarczającą ochronę dla przedsiębiorstwa czy jego pracowników.

Jeśli firma nie ubezpieczy w taki sposób pojazdów, to co może zrobić kierowca w niej zatrudniony?

- Może wykupić polisę roczną ochrony prawnej kierowcy. Działa ona podobnie jak wcześniej omawiana ochrona posiadacza pojazdu. Tyle że nie obejmuje spraw związanych z samym pojazdem. Jeśli zatem kierowca bierze udział w wypadku samochodem nieubezpieczonym pod kątem ochrony prawnej, to albo szef firmy weźmie na siebie koszty prawników, albo. nie. Jeśli kierowca jest ceniony przez pracodawcę, a wypadek miał miejsce w niejednoznacznych okolicznościach, zapewne szef zajmie się sprawą, ale jeśli kierowca był "nie w pełni sił"/?

Ochrona prawna kierowcy obejmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych i ochronę prawną w zakresie prawa karnego, a więc gdy kierowca jest podejrzany o przestępstwa komunikacyjne umyślne, w tym związane z alkoholem. Bywa i tak, że kierowca jest zatrzymany i żeby wyjść na wolność musi wpłacić kaucję. Ubezpieczenie obejmuje wpłacenie kaucji przez ubezpieczyciela.

Jaki jest tryb postępowania i zasady przy zawieraniu ubezpieczenia?

- Należy znaleźć firmę zajmującą się ochroną prawną, wypełnić deklarację i zapłacić składkę roczną. W przypadku ubezpieczenia posiadacza pojazdu zależy ona od typu pojazdu (są kategorie do i powyżej 4 ton ładowności) i liczby ubezpieczanych pojazdów, ale i zakresu ubezpieczenia. Bo inna może być składka przy wyższym limicie poręczenia (kaucji), które ubezpieczyciel miałby wpłacić za aresztowanego klienta.

Dla kierowców jest generalnie jeden typ ubezpieczenia, uzależniony od wysokości kwoty, w ramach której ubezpieczający będzie regulował rachunki prawników lub płacił kaucję.

Pewnie często słyszy pan pytanie, czy to się opłaca?

- No cóż, jeśli składka wynosi 100 czy 200 zł od osoby lub samochodu, a nawet prosta pomoc prawna kosztuje od kilkuset złotych wzwyż (nie mówiąc o krajowych i zagranicznych procesach, dojazdach itd.), to każdy sam powinien ocenić zasadność takiej ochrony. Jak wspomniałem zachód ma wyższą świadomość potrzeby ubezpieczania się i tam podobne polisy są popularne od lat. U nas wraz z rozwojem transportu i ruchu drogowego taka świadomość też się budzi.

Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020