Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
Stanowisko GITD dotyczące Decyzji Wykonawczej Komisji - Informacja Net Polska - lipiec 2011

Stanowisko GITD dotyczące Decyzji Wykonawczej Komisji

Informacja Net Polska - lipiec 2011

Stanowisko GITD dotyczące Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem 561/2006.


W artykule pt. "Mniejsze kary dla przewoźników" pisaliśmy o Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 7 czerwca 20011 roku w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem 561/2006.

Na mocy tego zalecenia kierowca, który nie wykonał prawidłowego odpoczynku dobowego ale odpoczynek ten był większy niż 7 godzin nie zostałby ukarany za przekroczenie dobowego okresu prowadzenia tylko za brak prawidłowego odpoczynku dobowego.

Treść decyzji:

Nie naruszając przepisów art. 4 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zalecane podejście wyłącznie dla potrzeb obliczenia dziennego okresu prowadzenia pojazdu, w sytuacji gdy kierowca nie wykorzystał w całości okresów odpoczynku wymaganych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 jest następujące: obliczanie dziennego okresu prowadzenia pojazdu kończy się z początkiem nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin. Obliczanie kolejnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu zaczyna się po upływie tego nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin.

Pobierz pełną treść decyzji >>>

Kluczowym jednak było, pojawienie sie w treści słów: ".zalecane podejście." co mogło oznaczać że służby kontrolne będą mogły nadal stosować wcześniejsze obliczanie czasu jazdy.

Wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do GITD.

Oto odpowiedź jaka otrzymaliśmy:

"Odpowiadając na Państwa pismo w sprawie zastosowania Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem 561/2006, uprzejmie wyjaśniam.

W związku z pojawieniem się wątpliwości co do konieczności implementacji oraz wprowadzenia do aktów prawa krajowego decyzji wykonawczej Komisji z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, w oparciu o stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Infrastruktury decyzja ta w państwach członkowskich znajduje zastosowanie bezpośrednio, jako przepis wykonawczy do rozporządzenia stosowanego bezpośrednio.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzkim Inspektorom Transportu Drogowego zostało przekazane powyższe stanowisko, z zaleceniem poinformowania i stosowania przez podległych im inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonujących działania kontrolne.

Uprzejmie informuję, że odpowiedzi udzielane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego nie stanowią wiążących wykładni przepisów prawa, lecz są informacją na ich temat oraz wyjaśnieniem w zakresie stosowania. "

Net Polska

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024