Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Symulatory, certyfikaty, i eCall
Symulatory, certyfikaty, i eCall - Wywiad Polskiego Trakera - marzec 2012

Symulatory, certyfikaty, i eCall

Wywiad Polskiego Trakera - marzec 2012

Symulatory, certyfikaty, i eCall ... Rozmowa Polskiego Trakera z dr Izabellą Mitraszewską, koordynatorem ds. Inteligentnych Systemów Transportowych w ITS


Choć już minęło trochę czasu, od kiedy powstało centrum, nie słychać zbyt wiele o jego osiągnięciach, a nazwa brzmi obiecująco.

- Nazwa odpowiada temu, co robimy. Opracowujemy inteligentne systemy transportowe, mamy też dwa własne symulatory jazdy i doskonalimy je.

Jesteście placówką naukową, a dorobiliście się tych symulatorów Izabella Mitraszewska, koordynator ds. Inteligentnych Systemów Transportowych w ITSpóźniej niż kilka prywatnych ośrodków szkoleniowych.

- To nie jest dokładnie tak. Przed nami symulator zakupił jeden ośrodek, który został przedstawicielem producenta w Polsce. Żeby kupić symulator, ośrodek powinien posiadać certyfikat, a żeby go uzyskać, należało zrobić badania i opracować warunki techniczne. Trudno je wykonać, kiedy w kraju nie ma ani jednego symulatora. Symulator samochodu ciężarowego zakupiliśmy po uzyskaniu przez niego certyfikatu. Obecnie mamy dwa urządzenia norweskiej firmy AutoSim. Jedno to symulator odwzorowujący jazdę ciężarówką, o trzech stopniach swobody, i służy nam do różnych badań naukowych, m.in. do tworzenia nowych scenariuszy szkoleniowych. Drugi symulator, osobowy, posiada sześć stopni swobody i będzie udostępniany do jazdy chętnym kierowcom z kategorią B, w tym także do nauki ekologicznej jazdy. Skoro jako ośrodek naukowy mamy robić ekspertyzy i opinie dla różnych instytucji w państwie i przedsiębiorstw, to jak dalibyśmy radę bez symulatorów? Więc inwestujemy, mimo kryzysu, zarabiamy w rozmaity sposób - na opracowywaniu programów, a także na sprzedaży podręczników i książek dla kierowców oraz przewoźników. Właśnie wydaliśmy monografię "Doskonalenie kompetencji kierowców zawodowych".

Nie tak dawno toczył się spór, czy lepsze są autodromy czy symulatory.

- Dziwny to spór, bo, zgodnie z przepisami, kierowcę można uczyć w dwojaki sposób. Symulator jest dwa razy bardziej efektywny, ale najskuteczniejsze jest stosowanie obydwu metod. Skończmy dyskusję na temat, która metoda jest lepsza. Symulator nie jest wiernym odwzorowaniem samochodu i nikt nie nauczy się jazdy w warunkach rzeczywistych na modelu. Może on służyć do wyrobienia nawyków zachowania się w warunkach ekstremalnych, których oby nigdy w życiu nie przeżył w rzeczywistości i których nie można stworzyć na autodromie ze względu na ryzyko. Niedawno uruchomione symulatory, nadal udoskonalane przez nasz zespół, będą również współpracowały z nową pracownią badań psychologicznych, doskonale wyposażoną. Dzięki temu możemy badać, jak jazda i warunki, w których się odbywa wpływają na zmęczenie kierowcy. Podkreślę, że to nie są typowe szkoleniowe symulatory, jakich już kilka działa w kraju. Dodatkowo otwarte oprogramowanie, udostępnione przez producenta, pozwala na jego rozbudowę zależnie od potrzeb. Realizowaliśmy, wspólnie z Francuzami i Hiszpanami, projekt w ramach programu "Leonardo da Vinci". Naszym zadaniem było opracowanie programu szkolenia na symulatorze oraz scenariuszy szkoleniowych. Opracowaliśmy przewodnik dla instruktorów, tak by umieli obsługiwać symulator. Projekt został wysoko oceniony przez komisję odbioru. Myślimy więc o kontynuacji prac w ramach kolejnego projektu. Mało znane są nasze dokonania dotyczące "telematyki autostradowej". W tym zakresie zrealizowaliśmy projekt modelu opłat za autostrady.

.przecież taki system działa pod nazwą ViaToll.

- Tak, działa zły, drogi i nieszczelny system, niewspółpracujący z innymi systemami stosowanymi w Europie. Nie wiem, jakie były przesłanki wyboru takiego właśnie systemu. Widzimy ciężarówki z 4-5 urządzeniami pokładowymi, a zalecenia UE mówią, żeby było tylko jedno. Dobre zarządzanie transportem powinno, naszym zdaniem, eliminować takie sytuacje, w których poszczególne kraje, a nawet niekiedy części krajów, mają własne systemy niewspółpracujące z innymi. Nasz projekt, opracowany we współpracy ze Szwajcarami i Niemcami, nadal można stosować i testować. Mamy dwie specjalne bramki drogowe do testów, w tym jedną mobilną. Jesteśmy w trakcie realizacji systemu automatycznego powiadamiania służb o wypadkach drogowych - eCall. System ten ma umożliwiać szybsze dotarcie służb ratunkowych do poszkodowanych, zwiększając ich szanse na przeżycie. Niestety, w Polsce nie rozpoczęto prac nad wdrożeniem systemu w życie.

Mówi się o tym od dawna, a dlaczego jeszcze nie działa?

- Trudno powiedzieć. Może dlatego, że uważa się go za drogi? Koszt modułu pokładowego na jeden samochód przy masowej produkcji to 100-200 zł.

.ale trzeba zainwestować miliardy w system zarządzający, serwery itd.

- Wcale nie aż tak dużo, ponadto urządzenia fizycznie mogłyby stać w straży pożarnej albo w pogotowiu. A ile kosztuje ludzkie życie? W UE wycenia się koszt zabitego w wypadku na milion euro, u nas nieco taniej, ale ponad milion zł. Co do kosztów, owszem, każdy nowy pomysł pociąga pewne wydatki, ale trzeba je skonfrontować ze stratami, jakie ponosimy wszyscy na skutek niepodejmowania określonych działań. Stworzyliśmy na bazie trzech instytutów badawczych konsorcjum zajmujące się tworzeniem architektury dla budowy Inteligentnych Systemów Transportowych, żeby nie było w mieście X aż trzech osobnych systemów, nie współpracujących, ale wręcz konkurujących ze sobą. A tak jest dzisiaj.

Trochę odchodząc od tej tematyki, niejeden przewoźnik zapytałby zapewne , dlaczego zawieszono egzaminy na certyfikat CPC, co może spowodować trudności z funkcjonowaniem firm transportowych.

- Po pierwsze - szkolenia CPC już ruszyły, można rozpoczynać egzaminy, powodem przerwy był brak rozporządzeń wykonawczych, ale już są gotowe. Ponieważ egzaminowaliśmy do końca listopada, przerwa była niedługa.

Egzaminy będą po nowemu, czyli trudniejsze.

- Kto tak powiedział? W załączniku do rozporządzenia unijnego określono, co musi wiedzieć przewoźnik i tak opracowaliśmy pytania, by nie wykraczały poza obowiązkowy zakres programu. Skoro jest wymóg, że musi być test wielokrotnego wyboru, to owszem jest, ale 70% pytań ma tylko jedną odpowiedź prawidłową. Muszą być zadania problemowe, ale jedno zagadnienie zawsze dotyczy czasu pracy, które przewoźnik musi i tak dość dobrze poznać we własnym interesie, a drugie finansów, płac itd. Tak więc egzamin jest, według nas, bardzo przyjazny. Nie wiem skąd pogłoski o ostrzejszych egzaminach. Może stąd, że dawniej były dwa egzaminy na CPC krajowe i międzynarodowe, a teraz jest jeden i stąd podejrzenie, że on musi być trudniejszy?

Czasy, gdy przewoźnicy napędzali Wam pracę, bo potrzebne były tysiące certyfikatów, dawno minęły.

- Tak, ale nie do końca. Rok 2011 był wyjątkowy. Po pierwsze - idzie druga fala kryzysu, a widzieliśmy, jakiego spustoszenia dokonała pierwsza fala w świecie przewoźników drogowych. Firmy będą zamykane lub przekształcane. A z drugiej strony weszło w życie nowe rozporządzenie unijne, że jeden posiadacz CPC może zarządzać tylko w czterech firmach. To oznacza zwiększony popyt na certyfikaty i nie boimy się o brak zajęcia. Dodam jeszcze, że starostowie będą teraz mogli zatrzymać CPC i kierować przewoźników na ponowny egzamin.

A po co Wam pracownia badań psychologicznych?

- Ruch drogowy jest coraz większy, wypadków bardzo dużo. A praktycznie nikt nie prowadzi badań nad wpływem zewnętrznych warunków na kierowcę. Choćby przykład setek reklam przydrożnych przeszkadzających w koncentracji na drodze. Skoro jesteśmy i kadrowo, i sprzętowo przygotowani jak nikt inny, będziemy badać wpływ otoczenia dróg na kierowcę. Opracowujemy normy, które będą podstawą takich badań. W oparciu o ten sprzęt chcemy też uruchomić program ekologicznej jazdy dla kierowców, na razie prowadzących samochody osobowe. Wykonujemy także obowiązkowe badania psychologiczne. Skoro wspomniałam o kwestiach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, dodam, że właśnie opracowaliśmy testy egzaminacyjne na prawo jazdy dla WORD-ów, które pokazaliśmy im w tych dniach. Przesłaliśmy je do zatwierdzenia do naszego resortu.

Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020