Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Uproszczenie nie tylko z nazwy
Uproszczenie nie tylko z nazwy - Informacja Polskiego Trakera - październik 2013

Uproszczenie nie tylko z nazwy

Informacja Polskiego Trakera - październik 2013

W Krakowskiej Izbie Celnej spotkali się przedstawiciele przedsiębiorców i agencji celnych, by zapoznać się z nowymi zasadami otwierania karnetów TIR.


Było to jedno z całego cyklu w Polsce spotkanie, który na jesień zaplanowała przeprowadzić Izba Celna. Kolejnymi miastami będą kolejno: Warszawa, Sochaczew i Siedlce, a na każdym szkoleniu poruszane będą tematy związane z uproszczeniami przy procedurze tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR.
W Polsce uprawnioną do dokonywania przewozów towarów pod osłoną karnetu TIR jest osoba, która uzyskała pozwolenie dyrektora Izby Celnej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR. Wniosek o udzielenie tego pozwolenia składa się za pośrednictwem ZMPD. Spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców i agencji celnych w Krakowskiej Izbie Celnej
Raz w roku Ministerswto Finansów do posiadaczy świadectw AEO i pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych wysyła specjalną ankietę celem wypowiedzenia się między innymi na temat posiadanych uproszczeń/ułatwień i sposobu ich realizowania.
W odpowiedziach wielokrotnie była poruszana kwestia dotycząca stemplowania karnetów TIR. Pojawiały się głosy, że cała procedura uproszczona związana z otwieraniem tranzytu wspólnotowego/wspólnego z zastosowaniem karnetu TIR w NCTS bynajmniej taką nie jest, bo po uzupełnieniu karnetu i tak trzeba jechać z nim do oddziału Celnego, by funkcjonariusz mógł go podbić.
Dotychczas nic nie można było w tej sprawie zrobić, gdyż tak właśnie funkcjonuje Konwencja TIR-owska i nie było innej możliwości podbicia karnetu, jak tylko i wyłącznie przez celnika.
Ponieważ jednak postulaty w tej kwestii były zgłaszane praktycznie cały czas, Ministerstwo Finansów postanowiło bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Po przeanalizowaniu dotychczasowej sytuacji znalazło rozwiązanie, które zaowocowało zmianami przepisów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Służba Celna wprowadziła nowe ułatwienie dotyczące otwierania karnetów TIR w procedurze uproszczonej związane z użyciem stempla "TIR – upoważniony nadawca".
12 czerwca 2013 r. ukazało się rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 25.06.2013 r. pod poz. 729.
W związku z powyższym wprowadzono zmiany w instrukcjach, dotyczących:
– systemu NCTS – Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR), wersja 6.5. z 26.06.2013 r.
– procedury TIR – Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR (dla przedsiębiorców), wersja z 26.06.2013 r.
– systemu ECS – Informacja uzupełniająca z 27.06.2013 r. do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0.
Uproszczenie oznacza brak konieczności przedstawiania towarów i karnetu TIR w urzędzie wyjścia. Polega ono na samodzielnym nakładaniu przez posiadacza pozwolenia zamknięć celnych oraz nanoszeniu adnotacji i przystawianiu w odpowiednich polach karnetu TIR specjalnego stempla uzyskanego od organu celnego. W myśl tych zapisów osoby wypełniające karnet TIR, które już odebrały odpowiednie stemple będą mogły funkcjonować jako swoisty Urząd Celny.
W czasie krakowskiego spotkania celnicy nie ukrywali, że przed wprowadzeniem tego uproszczenia organy celne zabezpieczyły się odpowiednio, by pieczęcie nie trafiły do przypadkowych osób. Żeby uzyskać stosowne zezwolenie przedsiębiorca przechodzi wcześniej weryfikację, czyli nie każdy, kto się zgłosi do Izby Celnej automatycznie otrzyma pieczątkę otwierającą karnet.
Właściwie wszyscy przedsiębiorcy, którzy starają się o stemple posiadają w Izbie Celnej w Krakowie status AEO. Zostali oni poddani szczegółowemu, kilkumiesięcznemu postępowaniu audytowemu, mającemu za zadanie sprawdzenie czy spełniają warunki i kryteria związane z: przestrzeganiem wymogów celnych, odpowiednim systemem zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną oraz gdzie ma zastosowanie, odpowiednimi standardami bezpieczeństwa i ochrony, które zakończyło się wydaniem unijnego certyfikatu "Upoważnionego przedsiębiorcy" (AEO). Mimo tego statusu są to podmioty cały czas monitorowane przez organa celne, przez co stają się jeszcze bardziej wiarygodne.
Oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, że jeśli ktoś będzie chciał podjąć kroki niezgodne z obowiązującymi przepisami, to je podejmie, niemniej musi on mieć cały czas świadomość, że jego działania są pod kontrolą celników. Mimo że dotyczą one "upoważnionych przedsiębiorców", którzy niejako dostają carte blanche w swych działaniach i mają maksymalnie uproszczone procedury, w oparciu o analizę potencjalnego ryzyka, co jakiś czas wyrywkowo poddawani są działaniom sprawdzającym rzetelność w zadeklarowanych przewozach.
Lista towarów wyłączonych z karnetów TIR obecnie jest symboliczna.
Na podstawie decyzji podjętej przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego w Genewie (IRU), która zrzesza wszystkie stowarzyszenia poręczające ustanowione w myśl Konwencji TIR, produkty tytoniowe o kodach HS 24.02.10, 24.02.20 i 24.03.10, oraz alkohol i produkty pochodne o kodach HS 22.07.10 i 22.08 są wykluczone z procedury TIR. Dla ww. towarów IRU nie zapewnia gwarancji, a zatem niemożliwy jest ich przewóz na podstawie karnetu TIR w żadnej z umawiających się stron Konwencji TIR.
Do tej pory uproszczenie związane z otwieraniem procedury TIR polegało na udzieleniu upoważnionemu nadawcy zezwolenia do załadunku towarów w miejscu uznanym wskazanym w pozwoleniu bez potrzeby przedstawiania ich w urzędzie wyjścia oraz samodzielnego nakładania zamknięć celnych. Następnie po wysłaniu odpowiednich komunikatów w systemie NCTS zawsze należało jednak udać się do oddziału celnego celem podbicia karnetu i otrzymania zgody na zwolnienie towaru do tranzytu.
Obecnie przedsiębiorcy będą już samodzielnie stemplować karnety otrzymaną z izby celnej pieczęcią "TIR-upoważniony nadawca" i nie będą musieli fatygować sie do siedziby organu celnego, aby rozpocząć procedurę TIR.
Uczestnicy spotkania nie ukrywali, że wprowadzone uproszczenie znacznie ułatwi im pracę, z drugiej strony, głośno zastanawiali się, czy tak będzie w istocie, bo co z tego, że oni sami będą mogli otwierać karnety, skoro strona rosyjska zapowiedziała wprowadzenie nowych wymogów w postaci dodatkowych zabezpieczeń ładunków wwożonych na teren Federacji Rosyjskiej...

Tekst, fot. Grzegorz Ramzaś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020