Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Ustawa wchodzi etapami
Ustawa wchodzi etapami - Informacja Polskiego Trakera - kwiecień 2010

Ustawa wchodzi etapami

Informacja Polskiego Trakera - kwiecień 2010

Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu, tzw. ustawa antykryzysowa, mająca pomagać przetrwać przewoźnikom najtrudniejszy okres dla branży, została uchwalona


Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu, tzw. ustawa antykryzysowa, mająca pomagać przetrwać przewoźnikom najtrudniejszy okres dla branży, została uchwalona w lutym, a 19 marca, po wcześniejszym podpisaniu przez prezydenta 5 marca, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 43. Oznacza to, że wchodzi w życie 2 kwietnia 2010 r.

Niestety, poza faktem, że wchodzi późno, drugim jej minusem jest to, iż nie ukazały się jeszcze rozporządzenia regulujące szczegóły, szalenie ważne dla rzeczywistego funkcjonowania zapisów ustawy.

Tak naprawdę od kwietnia zacznie obowiązywać część zapisów ustawy, dość ważna z punktu widzenia interesów całego transportu, ale nieprzynosząca na ogół natychmiastowych i wymiernych korzyści poszczególnym przewoźnikom.

Chodzi tu o nowe wymagania dotyczące zagranicznych ciężarówek wykonujących przewozy po Polsce, zaostrzenie obowiązku posiadania i pokazywania zezwoleń polskim służbom kontrolnym, ale i podniesienie kar za brak takich zezwoleń. Doprecyzowano, w jakich warunkach można wykonywać przewozy kabotażowe po Polsce (osobno dla kierowców unijnych i pozaunijnych), co powinno inspektorom ITD ułatwić czy wręcz umożliwić wyłapywanie zagranicznych "kabotażowców" buszujących po Polsce. Inna sprawa, że ta zmiana ma związek z ogólnounijną dyrektywą w sprawie kabotażu w Europie.

Także jasne ustalenie granic wieku, od którego kandydaci na kierowców zawodowych mogą uzyskiwać prawo jazdy i kwalifikacje, zapobiegnie niebezpieczeństwu zatrzymania napływu nowych kierowców do zawodu. 18-latek będzie mógł zostać kierowcą TIR-a, jeśli wykona pełną kwalifikację wstępną, natomiast jego starszy o trzy lata kolega może zrobić skróconą (140 godzin) kwalifikację wstępną.

Bardzo długo przewoźnicy czekali na możliwość albo zawieszenia działalności, albo jej częściowego ograniczenia w sytuacji, gdy brakuje zleceń. Można nawet powiedzieć, że gdyby sytuacja w transporcie uległa poprawie, na co niektórzy obserwatorzy wskazują, to po wejściu nowych przepisów nie będzie już tak dużego zainteresowania wyrejestrowywaniem zestawów, jakie było w ub. roku.

Generalnie ustawa antykryzysowa zmienia nie tylko zapisy Ustawy transportowej, ale i zapisy trzech innych ustaw: o ubezpieczeniach, o czasie pracy kierowców i o ruchu drogowym.

Jak się dowiedzieliśmy, Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje trzy rozporządzenia umożliwiające wejście w życie zapisów ustawy antykryzysowej. Środowisko transportowe już konsultowało projekty tych dokumentów dotyczących szkoleń, zawieszania działalności przez przewoźników oraz zwrotu wniesionych opłat za licencje.

Nie wiadomo jednak, co z możliwością opłacania winiet rocznych w ratach. Żadnego dokumentu jeszcze nie przedstawiono, a przecież niebawem zakończy się możliwość kupowania rocznych winiet w związku z planowanym przejściem na system elektronicznego poboru opłat.

Wielu przewoźników uspokoi nowy zapis definiujący pojęcie podróży służbowej kierowców oraz ustalający, że w podróży służbowej kierowcy przysługuje pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego. To ciąg dalszy przepychanek między resortami pracy i finansów, ale obecnie zapisy są korzystne dla przewoźników mogących wypłacać diety. Prawdopodobnie jednak konieczne będzie dalsze określenie i zdefiniowanie miejsca siedziby firmy transportowej.

Ustawa, przypomnijmy, wprowadza obowiązek posiadania przez ośrodki szkolące kierowców na kwalifikację wstępną, odpowiedniego wyposażenia, jak symulatory wysokiej klasy lub płyty poślizgowe. Ponieważ te urządzenia są drogie, większość środowiska transportowego oczekiwała odłożenia tych wymagań na trzy lata. Po części zakres wyposażenia będzie uregulowany osobnym przygotowywanym rozporządzeniem.

Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020