Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Wybory w ZMPD
Wybory w ZMPD - Informacja Polskiego Trakera - styczeń 2011

Wybory w ZMPD

Informacja Polskiego Trakera - styczeń 2011

3 grudnia ub.r. w Jachrance zebrali się delegaci ZMPD na Zgromadzeniu Ogólnym, mającym wybrać nowe władze zrzeszenia.


3 grudnia ub.r. w Jachrance zebrali się delegaci ZMPD na Zgromadzeniu Ogólnym, mającym wybrać nowe władze zrzeszenia.

Od poprzedniego zgromadzenia w maju 2010 r. członkowie ZMPD wybrali na jedenastu zebraniach regionalnych 216 nowych członkowie ZMPDdelegatów oraz przewodniczących regionów. System reprezentacji poprzez delegatów wynika z tego, że potężna organizacja, jaką jest ZMPD (4286 członków), ma problemy z uczestnictwem przewoźników w zebraniach, co utrudnia sprawne zarządzanie zrzeszeniem.

Ci nowi delegaci (w większości byli delegatami w poprzedniej kadencji) mieli wybrać władze i podjąć kilka ważnych decyzji. Co do samych wyborów, nowością był system rekomendacji. Do władz ZMPD mogli być wybrani tylko ci członkowie, którzy zyskali rekomendacje z regionów. Czy jest to system bardziej czy mniej demokratyczny - pozostawiamy to ocenie indywidualnej. Jednak faktem jest, że niekiedy przewoźnicy mieli rekomendacje z terenów bardzo odległych od swoich macierzystych terenów.

Zanim rozpoczęto pierwsze i najbardziej emocjonujące głosowanie na prezesa, jeden z delegatów zaproponował podjęcie decyzji o jego wynagrodzeniu przed wyborem. Jednak pomysł został odrzucony ze względów formalnych.

Niektórzy delegaci już w kuluarach mówili, że matematyka wyborcza jest jasna. Dotychczasowy prezes miał jako jedyny rekomendacje z siedmiu regionów. Także jeden z członków ustępującego zarządu w przemówieniu do kolegów zapowiadał, że skoro na sali przewagę ma "opcja wschodnia", to należy spodziewać się kontynuacji przywództwa Jana Buczka, apelował zarazem, by "wschód" brał pod uwagę, że sytuacja może się w przyszłości zmienić i znaczenie przewoźników ze ściany wschodniej może być mniejsze...

Ustępujący prezes Jan Buczek w krótkim przemówieniu ocenił, że mijająca kadencja była wyjątkowo trudna, zadeklarował też, że jest za integracją środowiska i zwrócił się do delegatów, by rozważyli rozdzielenie we władzach osób mających do siebie konfrontacyjne nastawienie.

Jeszcze tylko zdecydowano, ile osób ma wejść do zarządu, do rady i do Komisji Rewizyjnej, rozdano terminale do głosowania elektronicznego i prowadzący obrady Ryszard Sidorzak mógł zarządzić glosowanie na prezesa.

Z początkowych dwunastu kandydatów ostatecznie zostało dziewięciu, a po oddaniu głosów błyskawicznie okazało się, że Jan Buczek dostał 147 głosów, gdy następny w kolejności, a nieobecny na sali Bolesław Milewski - 14.

Do zarządu rekomendowano 33 osoby, ale ostatecznie kandydowało 24 przewoźników. Wybrana szóstka to: Adam Byglewski 149 głosów, Artur Kamiński (132), Jarosław Jakoniuk (129), Janusz Łacny (126), Leszek Pieńkowski (117), Andrzej Szabłowski (116). Zarząd opuścili Andrzej Nowrotek ze Śląska oraz Bolesław Milewski z Wielkopolski.

W kolejnym glosowaniu wybierano Komisję Rewizyjną. Spośród ponad 30 kandydatów rekomendowanych wybrano: Tadeusza Gajownika, Wojciecha Sienickiego, Jana Oleksiuka, Kazimierza Błażejczyka, Stefana Przastka.

Ponad 50 chętnych chciało zasiąść w Radzie ZMPD. Ostatecznie weszli do niej: Sławomir Kostjan, Aleksander Reisch, Roman Sierhej, Euzebiusz Gawrysiuk, Zofia Stępnicka, Małgorzata Zdrodowska, Józefa Miozga, Przemysław Stefaniuk, Bogusław Zimny, Zygmunt Sieńko i Ryszard Sidorzak.

Mimo iż najważniejszym zadaniem delegatów były wybory, mieli też podjąć inne decyzje dotyczące np. limitów wwozu paliwa do Polski, ale i uporządkowania zasad udzielania przez członków ZMPD pełnomocnictw na zebrania regionalne. Zdarzały się bowiem wypadki, że przewoźnik pojawiał się na zebraniu z większą ilością pełnomocnictw i "przeważał szalę w głosowaniach". Niestety, po przerwie nie udało się już zebrać kworum potrzebnego do podejmowania uchwał. Brak kworum był o tyle zagadkowy, że wydano więcej terminali do głosowania, niż oddawano głosów. Zatem niektórzy delegaci zablokowali możliwość podejmowania decyzji w takich sprawach, jak wwóz paliwa, odmiennie postrzegany przez przewoźników z różnych stron kraju.

Jak wynika ze sprawozdania zarządu, kondycja ZMPD jest dobra. Wzrosła liczba członków, a z ich składek wpłynęło niemal półtora mln zł. Zwiększyła się także o 20% sprzedaż karnetów TIR. Do 15 października 2010 r. wydano ich 208 tysięcy, w tym 11 tysięcy nowych, tańszych 4-voletowych karnetów TIR Pilot, dzięki którym polscy przewoźnicy zaoszczędzili 290 tys. zł. Po audycie IRU w czerwcu ub.r. okazało się, że ZMPD jest wzorcową organizacją pod względem funkcjonowania procedur TIR.

ZMPD starało się o przejęcie po likwidowanym BOTM dystrybucji zezwoleń, czego ministerstwo nie zaakceptowało, a obecnie stara się o podpisanie umowy dystrybucyjnej na jednostki OBU, dzięki którym od lipca niemal milion ciężarówek będzie opłacało przejazd autostradami.

Rozwijana jest działalność szkoleniowa, w ub. roku przeszkolono ponad 700 osób, a w tym planuje się objąć szkoleniami ponad 1700. Większość z nich to szkolenia okresowe kierowców.

Sekcja serwisowa dała w ub. roku niemal milion zysku dla ZMPD, a jednocześnie ułatwiła przewoźnikom zdobywanie wiz, odzyskiwanie VAT i sprzedawała im tańsze towary. Ostatnio ZMPD podpisało umowę z Rosnieft, dzięki której zakup paliwa na rynkach wschodnich będzie korzystniejszy.

Ponieważ zakupione przez zrzeszenie grunty koło Grodziska nie mogą być scalone (brak planu zagospodarowania), teren przeznaczony pod działalność komercyjną na razie wydzierżawiono pod rolnictwo.

Zarząd zamierza doprowadzić do szybkiego wprowadzenia do polskiego prawodawstwa zapisu o odzyskiwaniu podatku VAT po uregulowaniu faktury, zlikwidować obligatoryjny obowiązek szkolenia kierowców w warunkach specjalnych i wypracować jednolite stanowisko ZMPD w sprawie limitu wwozu paliwa. W styczniu zaś najważniejsze będą starania o odpowiedni kontyngent zezwoleń rosyjskich.

Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020