Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70
  1. Net Polska
  2.  -» Prasa transportowa
  3.  -» Karnety, paliwo i... jedność
Karnety, paliwo i... jedność - Informacja Polskiego Trakera - lipiec 2012

Karnety, paliwo i... jedność

Informacja Polskiego Trakera - lipiec 2012

Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów ZMPD, które odbyło się w maju br. w Jachrance, miało dwa wymiary. Pierwszy to obowiązkowa, formalna część ze sprawozdaniami władz i głosowaniami nad uchwałami udzielającymi m.in. dla nich absolutorium.


Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów ZMPD, które odbyło się w maju br. w Jachrance, miało dwa wymiary. Pierwszy to obowiązkowa, formalna część ze sprawozdaniami władz i głosowaniami nad uchwałami udzielającymi m.in. dla nich absolutorium.

Te czasochłonne i żmudne procedury są wymagane statutem organizacji, ale z drugiej strony dzięki nim delegaci (przyjechało ich niespełna 180) mogą się dowiedzieć, jak faktycznie funkcjonuje ich organizacja, co robiły ciała kierownicze i jak się ma całe ZMPD. Po to, by tę wiedzę przekazać później na regionalnych zebraniach swoim kolegom z terenu. Władze zaś muszą dopełnić obowiązku wytłumaczenia się z tego, co robiły przez ostatni rok albo czego nie robiły.
Zgromadzenie Delegatów ZMPD Sprawozdanie z prac 7-osobowego zarządu przekazał prezes Jan Buczek. Mimo kryzysowych czasów ZMPD rośnie, bo po przyjęciu kilkuset nowych członków ma ich już 4716. Ma to znaczenie tak co do reprezentowania środowiska, jak i do finansów, bo przybywa pieniędzy ze składek i opłat wpisowych.

Do sukcesów w ostatnim roku prezes zaliczył zmniejszenie opłat elektronicznych za przejazd drogami w odniesieniu do najnowszych ciężarówek dzięki wyodrębnieniu kategorii pojazdów Euro-5, a także zablokowanie w projekcie ustawy takiej interpretacji bazy transportowej, która mocno obciążyłaby firmy. Natomiast nie udało się załatwić sprawy dokumentowania zdolności finansowych przewoźników.
Podobnie było ze staraniami o zniesienie ograniczeń w wwozie paliwa do Polski. Ponieważ tradycyjnie jednym z podstawowych obszarów działania ZMPD jest gwarantowanie należności celnych poprzez dystrybucję karnetów TIR, optymistyczne są dane z tej dziedziny. Rośnie ilość wydawanych karnetów mimo kłopotów z dostępnością zezwoleń rosyjskich. W rekordowym roku 2011 wydano 276 tys. karnetów TIR, w czym przeważały nowe 4-voletowe karnety. Do marca 2012 r. wzrost karnetów był 10-%. Na szczęście liczba reklamacji zgłoszonych w związku z karnetami jest umiarkowana, 33 w przypadku przewoźników polskich, a 17 - przewoźników zagranicznych. Jako partner społeczny ZMPD uczestniczy w tworzeniu aktów prawnych związanych z transportem i w ciągu ostatniego roku zrzeszenie opiniowało trzy projekty ustaw transportowych i dwanaście projektów rozporządzeń. W ub. roku ZMPD zorganizowało różnego typu szkolenia, w których wzięło udział ponad 4000 osób, ale w końcówce roku zmieniono charakter sekcji szkoleniowej, kładąc nacisk nie na maksymalizację przychodów, lecz na upowszechnianie wśród członków wiedzy niezbędnej do prowadzenia transportu. Oznacza to organizację także bezpłatnych szkoleń. Działalność usługowa ZMPD rozwinęła się głównie dzięki podpisaniu umowy z firmą Kapsch w sprawie zarządzania 200 punktami obsługi viaTOLL, natomiast przedstawicielstwo zrzeszenia w Moskwie podjęło w ciągu roku 129 poważnych interwencji dotyczących polskich przewoźników i z powodu rosnącego zapotrzebowania na pomoc na terenie Federacji Rosyjskiej podjęto decyzję o otworzeniu filii w Smoleńsku. A ilość interwencji może rosnąć m.in. dlatego, że Rosja zmieniła przepisy, podnosząc radykalnie kary za niewłaściwe wykonywanie przewozów w tym kraju przez pojazdy zarejestrowane poza Rosją. Tym, co skłania delegatów do uczestnictwa w zgromadzeniu, poza formalnym obowiązkiem oczywiście, jest część zwana dyskusją. Jak to bywa, dyskusja była raczej mocną falą krytyki działań władz ZMPD. Zarzucano kierownictwu bezczynność w ważnych sprawach, ale i tolerowanie rozbicia zrzeszenia na "Wschód" i "Zachód", choć transport powinien być jeden, ogólnopolski, ale też zbyt łagodne traktowanie ministerstwa i komisji sejmowej. Jeden z delegatów oceniał nawet, że tak jak w Polsce nie istnieje polityka transportowa, tak nie ma jej w ZMPD. Z kolei A. Kamiński z zarządu mówił, że choć bywa utożsamiany ze stronnictwem wschodnim, to jego firma połowę transportów wykonuje na Zachód. Natomiast wiceprezes A. Byglewski ocenił, że ZMPD jest mocną i dobrze pracującą organizacją, choć zagrożenie dużą karą UOKiK-u spowodowane zostało donosem któregoś z kolegów. T. Kociuk domagał się, by usługi transportowe były fakturowane osobno, a A. Nowrotek namawiał do szukania porozumienia i jednocześnie proponował, by przed głosowaniem nad absolutorium członkowie zarządu indywidualnie opowiedzieli delegatom, co konkretnie zrobili w ostatnim roku. P. Litwiński zaproponował natomiast, że w związku ze wzrostem kosztów ubezpieczeń transportowych ZMPD mogłoby jako mocna ekonomicznie organizacja stworzyć własne towarzystwo ubezpieczeń. Nowością w stosunku do poprzednich zgromadzeń były głosy nawołujące do jednoczenia środowiska, a nawet zauważające już objawy takiej jedności. Po krótkich wypowiedziach członków zarządu nastąpiła seria głosowań nad absolutorium dla nich. Dostali je tym razem wszyscy, ale tylko J. Łacny (prezydent IRU) przekonującą większością głosów. Delegaci przegłosowali jeszcze kontynuację (warunkową) inwestycji w działki w Chlebni k. Grodziska (planowano tam budowę centrum szkoleniowego i kupiono kilka ha), urealnienie opłat wpisowych do 3000 zł i wystąpienie do władz o zablokowanie możliwości opodatkowania ryczałtowego transportu drogowego, co ma związek z nieuczciwą konkurencją spoza branży.

Aleksander Głuś

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2020