Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Karta kierowcy do tachografu cyfrowego

Gdzie i w jaki sposób wyrobić kartę kierowcy ? Na jaki okres jest wydawana karta kierowcy, ile kosztuje? Co jest zapisywane na karcie kierowcy ?


Karta kierowcy

Kierowca który zamierza prowadzić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy musi posiadać ważna kartę kierowcy.

Wnioskować o kartę kierowcy mogą kierowcy pojazdów używanych do przewożenia towarów lub osób gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu, włącznie z przyczepą lub naczepą, przekracza 3,5 tony. Dotyczy to również kierowców pojazdów pasażerskich, przystosowanych do przewożenia ponad dziewięciu osób włącznie z kierowcą.

Karta ta umożliwia identyfikację kierowcy i przypisanie do odpowiedniej osoby danych dotyczących przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu.

Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę.

Kartę kierowcy wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na wniosek kierowcy.

Pracodawca nie może wyrobić karty kierowcy w jego imieniu. Może zrefundować koszty jej wyrobienia.

Aby wyrobić kartę należy:

 • posiadać odpowiednie uprawnienia (prawo jazdy)
 • wejść na stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
 • złożyć prawidłowo wypełniony wniosek w formie elektornicznej lub pobrać wniosek, wypełnić i wysłać pocztą tradycyjną.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem "STC"
 • dokonać wpłaty kwoty 172,20 zł brutto na konto numer konta:
  04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

  z dopiskiem: opłata za kartę kierowcy i podać swój nr NIP (bez kresek- ważne !) imię i nazwisko

Koszt wydania karty to 172,20 zł brutto (obowiązuje od 01-10-2016)
Termin oczekiwania na wydanie karty : do 3 tygodni jeśli złożysz wniosek papierowy lub 7 dni jeśli złożysz wniosek online.

Szczegóły, wniosek, sposób jego wypełniania można znaleźć bezpośrednio na stronie :

Na karcie kierowcy zapisywane jest:

Informacje o używanym pojeździe
Dla każdego dnia kalendarzowego w którym karta została użyta i dla każdego okresu używania danego pojazdu w tym dniu:

 • Data i godzina pierwszego użycia pojazdu
 • Stan licznika kilometrów o tej godzinie
 • Data i godzina ostatniego użycia pojazdu
 • Stan licznika kilometrów o tej godzinie
 • Numer rejestracyjny pojazdu i państwo rejestracji
 • Czynności wykonywane przez kierowcę

Dla każdego dnia kalendarzowego, w którym karta została użyta lub dla każdego dnia w którym kierowca ręcznie wprowadził informacje dotyczące czynności:

 • Data
 • Dzienny licznik obecności, zwiększony o jeden dla każdego z dni kalendarzowych
 • Całkowita droga przebyta przez kierowcę tego dnia
 • Status kierowcy o godzinie 00:00 (jeden kierowca, załoga)

Za każdym razem, kiedy kierowca zmienia czynność, i/lub stan prowadzenia pojazdu i/ lub wkłada lub wyjmuje kartę:

 • Stan prowadzenia pojazdu (załoga, jeden kierowca)
 • Czytnik karty (kierowca, zmiennik kierowcy)
 • Status karty (włożona, nie włożona)
 • Czynność (prowadzenie, dyspozycyjność, praca, przerwa/odpoczynek)
 • Godzina zmiany

Informacja dotycząca kraju czyli miejsca rozpoczęcia i/lub zakończenia dziennego okresu pracy

Przy każdym wprowadzeniu:

 • Data i godzina wprowadzenia danych
 • Typ wpisu (rozpoczęcie, zakończenie)
 • Wprowadzony kraj i region
 • Stan licznika kilometrów

Dane wprowadzane ręcznie:

 • Gdy dotyczą: numer karty, Państwo Członkowskie, które wydało kartę
 • Data i godzina wprowadzenia danych
 • Typ wpisu (rozpoczęcie, zakończenie)
 • Wprowadzony kraj i region
 • Stan licznika kilometrów

Informacje o zdarzeniach typu: nakładające się czasy, włożenie karty podczas jazdy, nieprawidłowy zapis na karcie(błąd zapisu), przerwa w zasilaniu lub błąd czujnika prędkości, błąd odczytu ruchu, naruszenie zabezpieczeń - Dla każdego typu zdarzeń wykrytych przez tachograf przy włożonej karcie:

 • Typ zdarzenia
 • Data i godzina rozpoczęcia zdarzenia
 • Data i godzina zakończenia zdarzenia
 • Numer rejestracyjny pojazdu i Państwo członkowskie rejestracji pojazdu w którym zdarzenie wystąpiło

Zasady gromadzenia danych: 6 ostatnich zdarzeń każdego typu

Usterki karty, tachografu
Przy każdej usterce wykrytej przez tachograf w której karta była włożona:

 • Typ usterki
 • Data i godzina rozpoczęcia usterki
 • Data i godzina zakończenia usterki
 • Numer rejestracyjny pojazdu i Państwo rejestracji pojazdu w którym usterka wystąpiła

Zasady gromadzenia danych: 12 ostatnich usterek każdego typu

Czynności kontrolne
Ostatnia kontrola wykonana przy włożonej karcie w tachografie:

 • Data i godzina kontroli
 • Numer karty kontrolnej i Państwo wydające kartę
 • Typ kontroli (wyświetlanie i /lub drukowanie i/ lub wczytywanie danych z tachografu i/lub wczytywanie danych z karty)
 • Okres dla którego wczytano dane, w przypadku wczytywania danych
 • Numer rejestracyjny pojazdu i Państwo rejestracji pojazdu w którym
  kontrola miała miejsce

Stany szczególne
Prz każdym wprowadzeniu

 • data i godzina wprowadzenia danych
 • Typ stanu szczególnego ( po za zakresem , przeprawa promowa/ przejazd koleją)
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024