Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - opłaty za wydanie kart

Jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy, karty przedsiębiorstwa.


Od 1 października 2016 uległy zmianie wysokości opłat za wydanie kart do tachografów cyfrowych.

Obecnie wynoszą one odpowiednio:

1) wysokości opłat za wydanie karty do tachografów cyfrowych:

  • Karta kierowcy 140,00 zł + 23% VAT = 172,20 zł
  • Karta przedsiębiorcy 230,00 zł + 23% VAT = 282,90 zł
2) Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW

  •   numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

z dopiskiem: opłata za kartę (wymienić jaką) ... i podać swój nr NIP

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.


3) PWPW S.A. przyjmuje wnioski o wydanie kart przesłane pocztą pod następującym adresem:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem "STC"

Poniżej zamieszczamy formularze wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych. Dokumenty zamieszczone są w formacie PDF.

Zgodnie z Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do wniosku o wydanie karty dołącza się:

1) wniosek o kartę kierowcy:

  • kopia prawa jazdy
  • fotografia kierowcy
  • dowód wniesienia opłaty za kartę
  • pozostałe oświadczenia dołączone do wniosku
2) wniosek o kartę przedsiębiorstwa:
  • oświadczenie podmiotu wykonującego przewozy drogowe
  • dowód wniesienia opłaty za kartę

Pole "TYTUŁ WPŁATY" należy wypełnić wg. następującego wzoru:

Karta kierowcy
OPŁATA ZA KARTĘ KIEROWCY [numer NIP kierowcy], imie i nazwisko,
np. OPŁATA ZA KARTĘ KIEROWCY 0123456789, Jak Kowalski

Karta kierowcy
W tytule przelewu umieść swoje nazwę przedsiębiorstwa i rodzaj karty np. Nazwa przedsiębiorstwa, kartaprzedsiębiorstwa.

UWAGA!
Przy dokonywaniu wpłaty prosimy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o kartę towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024