UWAGA !!! Awaria telefonów. Dostępny 693 469 590 lub 91 482 32 32

Masz Pytania ? Dzwoń
awaria tel. stac.
693 469 590

Tachograf cyfrowy - opłaty za wydanie kart

Jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy, karty przedsiębiorstwa.


Od 1 października 2016 uległy zmianie wysokości opłat za wydanie kart do tachografów cyfrowych.

Obecnie wynoszą one odpowiednio:

1) wysokości opłat za wydanie karty do tachografów cyfrowych:

 • Karta kierowcy 140,00 zł + 23% VAT = 172,20 zł
 • Karta przedsiębiorcy 230,00 zł + 23% VAT = 282,90 zł
 • Karta warsztatowa 230,00 zł + 23% VAT = 282,90 zł
 • Karta kontrolna 195,00 zł + 23% VAT = 239,85 zł
2) Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW

 •   numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545

z dopiskiem: opłata za kartę (wymienić jaką) ... i podać swój nr NIP

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.


3) PWPW S.A. przyjmuje wnioski o wydanie kart przesłane pocztą pod następującym adresem:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem "STC"

Poniżej zamieszczamy formularze wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych. Dokumenty zamieszczone są w formacie PDF.

Zgodnie z Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych do wniosku o wydanie karty dołącza się:

1) wniosek o kartę kierowcy:

 • kopia prawa jazdy
 • fotografia kierowcy
 • dowód wniesienia opłaty za kartę
2) wniosek o kartę przedsiębiorstwa:
 • kopia wypisu z licencji lub wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności
 • dowód wniesienia opłaty za kartę
3) wniosek o kartę warsztatową:
 • kopia zezwolenia na prowadzenie warsztatu
 • kopia świadectwa o posiadaniu uprawnienia w zakresie obsługi tachografów cyfrowych
 • fotografia technika warsztatowego
 • dowód wniesienia opłaty za kartę
4) wniosek o kartę kontrolną
 • dowód wniesienia opłaty za kartę

Pole "TYTUŁ WPŁATY" należy wypełnić wg. następującego wzoru:

Karta kierowcy
OPŁATA ZA KARTĘ KIEROWCY [numer NIP kierowcy],
np. OPŁATA ZA KARTĘ KIEROWCY 0123456789

UWAGA!
Przy dokonywaniu wpłaty prosimy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o kartę towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.
Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
awaria tel. stacjonarnych, 693 469 590 (tel.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2019