Masz Pytania ? Dzwoń
91 482 32 32
91 483 70 70

Tachograf cyfrowy - piktogramy

Co to są piktogramy ? W jakim celu zostały wprowadzone ? Co oznaczają ? Czy znajomość piktogramów jest niezbędna do obsługi tachografu.


Podstawowym aktem prawnym regulującym i opisującym tachografy cyfrowe jest ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

W załączniku 1B tegoż rozporządzenia zamieszczone zostały tzw. piktogramy.

Piktogramy są to uzgodnione, graficzne oznaczenia stanów tachografu wyświetlane na wyświetlaczu oraz drukowane na wydrukach.

Powodem wprowadzenia piktogramów było ujednolicenie wszelkich komunikatów prezentowanych przez tachograf bez względu na jego język obsługi oraz małą ilość miejsca do wyświetlania komunikatów treściowych na wyświetlaczu czy wydruku. Ich znajomość jest niezwykle ważna dla kierowcy. Pozwala bowiem ona na obsługę dowolnego tachografu bez względu na ustawiony język. Ponadto wszystkie komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu stają się jasne i czytelne. Wprowadzanie czynności ręcznie również odbywa się przy użyciu piktogramów. Każdy wydruk z tachografu czy karty bez względu na jego rodzaj czy zakres opatrzony jest piktogramami zamiast treści w danym języku.

Zachęcamy do zapoznania się z piktogramami. W zależności od typu tachografu (producenta) po za podstawowymi piktogramami mogą występować dodatków specyficzne oznaczenia.

Podstawowe piktogramy:

Piktorhramy - Tryby pracy

Piktorhramy - Osoby

Piktorhramy - aktywności

Piktorhramy - urządzenia i funkcje

Piktorhramy - inne

Piktorhramy - specyficzne warunki

Piktorhramy - kwalifikatory

Kombinacje piktogramów:

Kombinacje piktogramów - różne

Kombinacje piktogramów - karty

Kombinacje piktogramów -  jazda

Kombinacje piktogramów -  wydruki

Kombinacje piktogramów -   wtświetlacz

Kombinacje piktogramów - zdarzenia

Kombinacje piktogramów - zakłucenia

Kombinacje piktogramów - Ostrzeżenia czasu pracy

Kombinacje piktogramów - wpisy manualne

Kombinacje piktogramów - wskazówki dotyczące obsługi

Znajdujące się w serwisie treści i obrazy są chronione prawem autorskim.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i przedruki w jakiejkolwiek formie bez zgody firmy NET POLSKA - ZABRONIONE.

NET POLSKA
71 - 001 Szczecin, ul. Południowa 15,
91 483-70-70 (tel.), 091 482-32-32 (fax.)
www.netpolska.com
copyright © 2001 - 2024